คอร์ดเพลง เป็นวันที่โคตรเเย่(ขอเวลาอ่อนเเอ) – ฝนพรำ

  
Text   

คอร์ดเพลง : เป็นวันที่โคตรเเย่(ขอเวลาอ่อนเเอ) ฝนพรำ

คอร์ดเพลง เป็นวันที่โคตรเเย่(ขอเวลาอ่อนเเอ) - ฝนพรำ

เพลง :

ศิลปิน : ฝนพรำ

เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ ทองขวาง

คอร์ดทั้งหมด : F,Em,Dm,G,Am,C


INTRO | F | Em | Dm | G | ( 2 Times ) | G |
INTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

F 
วันนี้ใจอ่อน
G 
แอ 
 
ท้อ
Em 
แท้ให้กับทุก
Am 
อย่าง
Dm 
มีเสียงเพลงเบาบ
G 
างคอยปลอบ
C 
ใจ
F 
วันนี้ฉันพ่าย
G 
แพ้ 
 
แม้
Em 
ปากบอกไม่เป็
Am 
นไร
Dm 
ในหัวใจมันแห
G 
ลก 
 
ละเ
C 
อียด

F 
วันนี้ใจอ่อน
G 
ล้า 
 
ร้อง
Em 
หาแต่ไม่มี
Am 
ใคร
Dm 
คนที่คอยห่วง
G 
ใย 
 
ฉันไม่
C 
มี
F 
วันที่มีน้ำ
G 
ตา 
 
ฝนต
Am 
กลงมาพอดี
Dm 
ลบล้างใจที่
G 
มีความบอบ
C 
ซ้ำ

 
เป็น
Dm 
วัน 
 
ที่หนัก
Em 
หนา
 
ไม่
F 
รู้จะพาหัว
G 
ใจไปอยู่ที่
C 
ใด
Dm 
คืนนี้ 
 
ช่างโหด
Em 
ร้าย
 
ความห
F 
มายการใช้ชีวิตคือสิ่ง
G 
ใด

 
F 
วามเข้มแข็งสุดท้
G 
าย
 
ของฉันหมด
Em 
ไปในค่ำคื
Am 
นนี้
Dm 
กลายเป็นคนที่
G 
มีแต่ความอ่อ
C 
นแอ
 
ปิด
F 
บังความจริงไม่ไ
G 
หว
 
ที่ในหัว
Em 
ใจบอกว่ายอ
Am 
มแพ้
Dm 
ขอเป็นคนอ่อน
G 
แอในวัน
C 
นี้

INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

F 
วันนี้ใจอ่อน
G 
ล้า 
 
ร้อง
Em 
หาแต่ไม่มี
Am 
ใคร
Dm 
คนที่คอยห่วง
G 
ใย 
 
ฉันไม่
C 
มี
F 
วันที่มีน้ำ
G 
ตา 
 
ฝนต
Em 
กลงมาพ
Am 
อดี
Dm 
ลบล้างใจที่
G 
มีความบอบ
C 
ซ้ำ

 
เป็น
Dm 
วัน 
 
ที่หนัก
Em 
หนา
 
ไม่
F 
รู้จะพาหัว
G 
ใจไปอยู่ที่
C 
ใด
Dm 
คืนนี้ 
 
ช่างโหด
Em 
ร้าย
 
ความห
F 
มายการใช้ชีวิตคือสิ่ง
G 
ใด

 
F 
วามเข้มแข็งสุดท้
G 
าย
 
ของฉันหมด
Em 
ไปในค่ำคื
Am 
นนี้
Dm 
กลายเป็นคนที่
G 
มีแต่ความอ่อ
C 
นแอ
 
ปิด
F 
บังความจริงไม่ไ
G 
หว
 
ที่ในหัว
Em 
ใจบอกว่ายอ
Am 
มแพ้
Dm 
ขอเป็นคนอ่อน
G 
แอในวัน
C 
นี้

 
F 
วามเข้มแข็งสุดท้
G 
าย
 
ของฉันหมด
Em 
ไปในค่ำคื
Am 
นนี้
Dm 
กลายเป็นคนที่
G 
มีแต่ความอ่อ
C 
นแอ
 
ปิด
F 
บังความจริงไม่ไ
G 
หว
 
ที่ในหัว
Em 
ใจบอกว่ายอ
Am 
มแพ้
Dm 
ขอเป็นคนอ่อน
G 
แอในวัน
C 
นี้

OUTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เป็นวันที่โคตรเเย่(ขอเวลาอ่อนเเอ)


วันนี้ใจอ่อนแอ ท้อแท้ให้กับทุกอย่าง
มีเสียงเพลงเบาบางคอยปลอบใจ
วันนี้ฉันพ่ายแพ้ แม้ปากบอกไม่เป็นไร
ในหัวใจมันแหลก ละเอียด

วันนี้ใจอ่อนล้า ร้องหาแต่ไม่มีใคร
คนที่คอยห่วงใย ฉันไม่มี
วันที่มีน้ำตา ฝนตกลงมาพอดี
ลบล้างใจที่มีความบอบซ้ำ

เป็นวัน ที่หนักหนา
ไม่รู้จะพาหัวใจไปอยู่ที่ใด
คืนนี้ ช่างโหดร้าย
ความหมายการใช้ชีวิตคือสิ่งใด

ความเข้มแข็งสุดท้าย ของฉันหมดไปในค่ำคืนนี้
กลายเป็นคนที่มีแต่ความอ่อนแอ
ปิดบังความจริงไม่ไหว ที่ในหัวใจบอกว่ายอมแพ้
ขอเป็นคนอ่อนแอในวันนี้

วันนี้ใจอ่อนล้า ร้องหาแต่ไม่มีใคร
คนที่คอยห่วงใย ฉันไม่มี
วันที่มีน้ำตา ฝนตกลงมาพอดี
ลบล้างใจที่มีความบอบซ้ำ

เป็นวัน ที่หนักหนา
ไม่รู้จะพาหัวใจไปอยู่ที่ใด
คืนนี้ ช่างโหดร้าย
ความหมายการใช้ชีวิตคือสิ่งใด

ความเข้มแข็งสุดท้าย ของฉันหมดไปในค่ำคืนนี้
กลายเป็นคนที่มีแต่ความอ่อนแอ
ปิดบังความจริงไม่ไหว ที่ในหัวใจบอกว่ายอมแพ้
ขอเป็นคนอ่อนแอในวันนี้

ความเข้มแข็งสุดท้าย ของฉันหมดไปในค่ำคืนนี้
กลายเป็นคนที่มีแต่ความอ่อนแอ
ปิดบังความจริงไม่ไหว ที่ในหัวใจบอกว่ายอมแพ้
ขอเป็นคนอ่อนแอในวันนี้

มิวสิควิดีโอ เป็นวันที่โคตรเเย่(ขอเวลาอ่อนเเอ) ฝนพรำ

เพลง เป็นวันที่โคตรเเย่(ขอเวลาอ่อนเเอ)
ศิลปิน : ฝนพรำ
เรียบเรียง : นครินทร์ ทองขวาง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend