คอร์ดเพลง ตากะยาย – ฝนพรำ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตากะยาย ฝนพรำ

คอร์ดเพลง ตากะยาย - ฝนพรำ

เพลง :

ศิลปิน : ฝนพรำ

เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ ทองขวาง

คอร์ดทั้งหมด : F#m,C#m,Bm,C#


INTRO | F#m | C#m | Bm | C#m |
INTRO | F#m | C#m | Bm | C#m | C# |

F#m 
  บ้านเก่าหลังนี้ยังมีตำ
C#m 
นานรักฝั่งอยู่
Bm 
  ดั่งรักที่เป็นนิ
C#m 
รันดร์
F#m 
  ยังมีตายายสองค
C#m 
นนั้น
 
  แกอยู่ด้วยกันมานานหล
Bm 
ายปี
 
  ที่แห่งนี้คือส
C#m 
วรรค์

F#m 
  ท้องฟ้าเปลี่ยนสีเวลาเปลี่ย
C#m 
นไป
 
  ไม่อาจทำใจเขาหวั่น
Bm 
ไหว 
 
ยังซื่
C#m 
อตรงต่อกัน
F#m 
  ต่างคนเติมเต็มสิ่งนั้
C#m 
นๆ
 
  เติมรักให้กันไม่ขาด
Bm 
หาย
 
  และสุด
C#m 
ท้ายมันก็มาถึง 
 
 
C# 

 
และความ
F#m 
ตายพรากเราไปจา
C#m 
กกัน
 
มันพรากเธอไปจา
Bm 
กฉัน
 
ดั่ง
C#m 
สวรรค์นั้นกลั่นแกล้งเลย
F#m 
ยายจากไปที่แสนไกล 
 
 
C#m 
มีใครเล่าจะรู้ไ
Bm 
หม
 
ชีวิตที่เ
C#m 
หลือของฉันจะเป็นอย่างไร 
 
 
C# 

 
วิง
F#m 
วอนพระจันทร์ทุ
C#m 
กคืน 
 
ให้เธอนั้น
Bm 
ตื่น
 
จะมี
C#m 
ทางเป็นไปได้ไหม
F#m 
วันที่มันเหลือ
C#m 
อยู่ 
 
เวลาหมุ
Bm 
นไป
 
ความห
C#m 
มายไม่มีเมื่อเธอไม่
C# 
อยู่

INSTRU | F#m | C#m | Bm | C#m |
INSTRU | F#m | C#m | Bm | C#m | C# |

 
และความ
F#m 
ตายพรากเราไปจา
C#m 
กกัน
 
มันพรากเธอไปจา
Bm 
กฉัน
 
ดั่ง
C#m 
สวรรค์นั้นกลั่นแกล้งเลย
F#m 
ยายจากไปที่แสนไกล 
 
 
C#m 
มีใครเล่าจะรู้ไ
Bm 
หม
 
ชีวิตที่เ
C#m 
หลือของฉันจะเป็นอย่างไร 
 
 
C# 

 
วิง
F#m 
วอนพระจันทร์ทุ
C#m 
กคืน 
 
ให้เธอนั้น
Bm 
ตื่น
 
จะมี
C#m 
ทางเป็นไปได้ไหม
F#m 
วันที่มันเหลือ
C#m 
อยู่ 
 
เวลาหมุ
Bm 
นไป
 
ความห
C#m 
มายไม่มีเมื่อเธอไม่อยู่

 
วิง
F#m 
วอนพระจันทร์ทุ
C#m 
กคืน 
 
ให้เธอนั้น
Bm 
ตื่น
 
จะมี
C#m 
ทางเป็นไปได้ไหม
F#m 
วันที่มันเหลือ
C#m 
อยู่ 
 
เวลาหมุ
Bm 
นไป
 
ความห
C#m 
มายไม่มีเมื่อเธอไม่
C# 
อยู่

OUTRO | F#m | C#m | Bm | C#m |
INSTRU | F#m | C#m | Bm | C#m | C# | F#m |
INSTRU ( กลับมา กลับมา.. )
INSTRU ( กลับมา กลับมา.. )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตากะยาย


บ้านเก่าหลังนี้ยังมีตำนานรักฝั่งอยู่
ดั่งรักที่เป็นนิรันดร์
ยังมีตายายสองคนนั้นแกอยู่ด้วยกันมานานหลายปี
ที่แห่งนี้คือสวรรค์

ท้องฟ้าเปลี่ยนสีเวลาเปลี่ยนไปไม่อาจทำใจเขาหวั่นไหว
ยังซื่อตรงต่อกัน
ต่างคนเติมเต็มสิ่งนั้นๆ เติมรักให้กันไม่ขาดหาย
และสุดท้ายมันก็มาถึง

และความตายพรากเราไปจากกัน
มันพรากเธอไปจากฉันดั่งสวรรค์นั้นกลั่นแกล้งเลย
ยายจากไปที่แสนไกลมีใครเล่าจะรู้ไหม
ชีวิตที่เหลือของฉันจะเป็นอย่างไร

วิงวอนพระจันทร์ทุกคืน ให้เธอนั้นตื่น
จะมีทางเป็นไปได้ไหม
วันที่มันเหลืออยู่เวลาหมุนไป
ความหมายไม่มีเมื่อเธอไม่อยู่

และความตายพรากเราไปจากกัน
มันพรากเธอไปจากฉันดั่งสวรรค์นั้นกลั่นแกล้งเลย
ยายจากไปที่แสนไกลมีใครเล่าจะรู้ไหม
ชีวิตที่เหลือของฉันจะเป็นอย่างไร

วิงวอนพระจันทร์ทุกคืน ให้เธอนั้นตื่น
จะมีทางเป็นไปได้ไหม
วันที่มันเหลืออยู่เวลาหมุนไป
ความหมายไม่มีเมื่อเธอไม่อยู่

วิงวอนพระจันทร์ทุกคืน ให้เธอนั้นตื่น
จะมีทางเป็นไปได้ไหม
วันที่มันเหลืออยู่เวลาหมุนไป
ความหมายไม่มีเมื่อเธอไม่อยู่

กลับมา กลับมา
กลับมา กลับมา

มิวสิควิดีโอ ตากะยาย ฝนพรำ

เพลง ตากะยาย
ศิลปิน : ฝนพรำ
เรียบเรียง : นครินทร์ ทองขวาง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend