คอร์ดเพลง คนข้างบ้าน(ใส่ใจเราเป็นพิเศษ) – ฝนพรำ

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนข้างบ้าน(ใส่ใจเราเป็นพิเศษ) ฝนพรำ

คอร์ดเพลง คนข้างบ้าน(ใส่ใจเราเป็นพิเศษ) - ฝนพรำ

เพลง :

ศิลปิน : ฝนพรำ

เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ ทองขวาง

คอร์ดทั้งหมด : Cm,Bb,Ab,Bb,G


INTRO | Cm Bb | Ab Bb | ( 2 Times )
INTRO | Ab | G | G |

Cm 
  ได้
Bb 
ยินเสียงคนข้
Ab 
างบ้าน 
 
Bb 
ะโกนถาม
Cm 
  ว่าเ
Bb 
องจะพยาย
Ab 
าม 
 
 
Bb 
เป็นอะไร
Cm 
  จน
Bb 
จบการศึก
Ab 
ษา
 
  ก็ยังไม่
Bb 
มีทีที่มา
Fm 
ที่ไป 
 
จะรอดไ
G 
หม

Cm 
  ทำไ
Bb 
มไม่เลือกสักท
Ab 
าง 
 
 
Bb 
อย่างลูกฉัน
Cm 
  ทั้งเ
Bb 
ด่นทั้งดีและ
Ab 
ดัง 
 
 
Bb 
ผู้คนอิจฉา
Cm 
  ที่ถ
Bb 
ามเพราะความหวั
Ab 
งดี
 
  ไม่
Bb 
มีเจต
Fm 
นา 
 
ว่าร้
G 
าย

Fm 
อาจไม่
G 
ถูกใจใ
Cm 
คร
Fm 
แต่ไม่ให้ใ
G 
ครเดือด
Cm 
ร้อน
Fm 
ขอบ
G 
คุณที่สั่ง
Cm 
สอน
 
แต่เดี๋ยว
Fm 
ก่อน
 
ผมจะเลือกทางของผมเ
G 
อง

 
อย่าใส่ใ
Cm 
จคำพูด
Bb 
คน 
 
ที่บั่น
Cm 
ทอนให้ต้อง
Bb 
ตรม
 
เก็บไป
Ab 
คิดมันไม่สม 
 
กับความ
G 
รู้สึกของเรา
 
สิ่งที่
Cm 
ทำไม่จำเ
Bb 
ป็น 
 
ให้คน
Cm 
เห็นเสมอ
Bb 
ไป
 
บอกกับ
Ab 
ใจว่าอย่าท้อ 
 
เพราะเพียงลมป
G 
ากคน
 
มันก็แค่น้ำลาย
 

INSTRU | Cm Bb | Ab Bb | ( 3 Times )
INSTRU | Ab | G | G |

Fm 
อาจไม่
G 
ถูกใจใ
Cm 
คร
Fm 
แต่ไม่ให้ใ
G 
ครเดือด
Cm 
ร้อน
Fm 
ขอบ
G 
คุณที่สั่ง
Cm 
สอน
 
แต่เดี๋ยว
Fm 
ก่อน
 
ผมจะเลือกทางของผมเ
G 
อง

 
อย่าใส่ใ
Cm 
จคำพูด
Bb 
คน 
 
ที่บั่น
Cm 
ทอนให้ต้อง
Bb 
ตรม
 
เก็บไป
Ab 
คิดมันไม่สม 
 
กับความ
G 
รู้สึกของเรา
 
สิ่งที่
Cm 
ทำไม่จำเ
Bb 
ป็น 
 
ให้คน
Cm 
เห็นเสมอ
Bb 
ไป
 
บอกกับ
Ab 
ใจว่าอย่าท้อ 
 
เพราะเพียงลมป
G 
ากคน
 
มันก็แค่น้ำลาย
 
 
อย่าใส่ใ
Cm 
จคำพูด
Bb 
คน 
 
ที่บั่น
Cm 
ทอนให้ต้อง
Bb 
ตรม
 
เก็บไป
Ab 
คิดมันไม่สม 
 
กับความ
G 
รู้สึกของเรา
 
สิ่งที่
Cm 
ทำไม่จำเ
Bb 
ป็น 
 
ให้คน
Cm 
เห็นเสมอ
Bb 
ไป
 
บอกกับ
Ab 
ใจว่าอย่าท้อ 
 
เพราะเพียงลมป
G 
ากคน
 
มันก็แค่น้ำลาย
 

OUTRO | Cm Bb | Ab Bb | ( 3 Times ) | Cm |
OUTRO ( มันก็แค่น้ำลาย.. )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนข้างบ้าน(ใส่ใจเราเป็นพิเศษ)


ได้ยินเสียงคนข้างบ้าน ตะโกนถาม
ว่าเองจะพยายาม เป็นอะไร
จนจบการศึกษา
ก็ยังไม่มีทีที่มาที่ไป จะรอดไหม

ทำไมไม่เลือกสักทาง อย่างลูกฉัน
ทั้งเด่นทั้งดีและดัง ผู้คนอิจฉา
ที่ถามเพราะความหวังดี
ไม่มีเจตนา ว่าร้าย

อาจไม่ถูกใจใคร
แต่ไม่ให้ใครเดือดร้อน
ขอบคุณที่สั่งสอน
แต่เดี๋ยวก่อน
ผมจะเลือกทางของผมเอง

อย่าใส่ใจคำพูดคน ที่บั่นทอนให้ต้องตรม
เก็บไปคิดมันไม่สม กับความรู้สึกของเรา
สิ่งที่ทำไม่จำเป็น ให้คนเห็นเสมอไป
บอกกับใจว่าอย่าท้อ เพราะเพียงลมปากคน
มันก็แค่น้ำลาย

( ดนตรี )

อาจไม่ถูกใจใคร
แต่ไม่ให้ใครเดือดร้อน
ขอบคุณที่สั่งสอน
แต่เดี๋ยวก่อน
ผมจะเลือกทางของผมเอง

อย่าใส่ใจคำพูดคน ที่บั่นทอนให้ต้องตรม
เก็บไปคิดมันไม่สม กับความรู้สึกของเรา
สิ่งที่ทำไม่จำเป็น ให้คนเห็นเสมอไป
บอกกับใจว่าอย่าท้อ เพราะเพียงลมปากคน
มันก็แค่น้ำลาย

อย่าใส่ใจคำพูดคน ที่บั่นทอนให้ต้องตรม
เก็บไปคิดมันไม่สม กับความรู้สึกของเรา
สิ่งที่ทำไม่จำเป็น ให้คนเห็นเสมอไป
บอกกับใจว่าอย่าท้อ เพราะเพียงลมปากคน
มันก็แค่น้ำลาย

มิวสิควิดีโอ คนข้างบ้าน(ใส่ใจเราเป็นพิเศษ) ฝนพรำ

เพลง คนข้างบ้าน(ใส่ใจเราเป็นพิเศษ)
ศิลปิน : ฝนพรำ
เรียบเรียง : นครินทร์ ทองขวาง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend