คอร์ดเพลง พื้นที่ปลอดภัย – ฝนพรำ

  
Text   

คอร์ดเพลง : พื้นที่ปลอดภัย ฝนพรำ

คอร์ดเพลง พื้นที่ปลอดภัย - ฝนพรำ

เพลง :

ศิลปิน : ฝนพรำ

เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ ทองขวาง

คอร์ดทั้งหมด : F#m,D,A,E


INTRO | F#m | D | A | E | ( 2 Times ) | E |

Bm 
ในวันที่ตัวฉัน
C#m 
ท้อ 
 
ท้อไม่เคยบอกใ
D 
คร
A 
สู้ด้วยใจของตัวเอง
Bm 
หลากหลายปัญหาถาโ
C#m 
ถมเข้ามาคอยถามไ
D 
ถ่
 
แต่ใ
A 
จฉันยังไม่กลัวเกรง

Bm 
ความสุขสบายที่
C#m 
ฉันนั้นได้เคยฝันใ
D 
ฝ่
A 
ฉันจะทำด้วยตัวเอง
Bm 
แม้วาสนามีน้
C#m 
อยไม่ค่อยเป็นดั่งใ
D 
 
จะส
E 
ร้างมันใหม่ด้วยตัวเอง

F#m 
แรงยังเหลือ 
 
เห
A 
งื่อมันไหล 
 
 
D 
แต่ใ
E 
จมัน
A 
ล้า
 
จะ
F#m 
กลับไปพัก 
 
 
A 
ขอสัญญา 
 
 
Bm 
ว่ากลับมาแน่
C#m 
นอน

 
จะกลับไ
F#m 
ปพัก 
 
ตั้งหลักให้ชี
D 
วิตเริ่มใหม่
 
เรื่องร
A 
าวรุมเร้าหัวใ
E 
จ 
 
ขอใช้สติ
 
เพื่
F#m 
อพักก่อน 
 
พักให้ได้
D 
รู้ที่ไป
 
ใน
A 
พื้นที่ปลอด
E 
ภัย

 
อยากกลับไ
F#m 
ปพักผ่อน 
 
ฉันอยากจะ
D 
ทิ้งตัวนอน
 
ใน
A 
พื้นที่จากไ
E 
กล 
 
หัวใจตะโกนว่า
F#m 
พักก่อน 
 
พอให้ได้ลุ
D 
กสู้ใหม่
 
ใน
A 
พื้นที่ปลอ
E 
ดภัย 
 
แล้วจะมาสู้ต่อ

INSTRU | F#m | D | A | E | ( 2 Times ) | E |

Bm 
ในวันที่ตัวฉัน
C#m 
ท้อ 
 
ท้อไม่เคยบอกใ
D 
คร
A 
สู้ด้วยใจของตัวเอง
Bm 
หลากหลายปัญหาถาโ
C#m 
ถมเข้ามาคอยถามไ
D 
ถ่
 
แต่ใ
A 
จฉันยังไม่กลัวเกรง

Bm 
ความสุขสบายที่
C#m 
ฉันนั้นได้เคยฝันใ
D 
ฝ่
A 
ฉันจะทำด้วยตัวเอง
Bm 
แม้วาสนามีน้
C#m 
อยไม่ค่อยเป็นดั่งใ
D 
 
จะส
E 
ร้างมันใหม่ด้วยตัวเอง

F#m 
แรงยังเหลือ 
 
เห
A 
งื่อมันไหล 
 
 
D 
แต่ใ
E 
จมัน
A 
ล้า
 
จะ
F#m 
กลับไปพัก 
 
 
A 
ขอสัญญา 
 
 
Bm 
ว่ากลับมาแน่
C#m 
นอน

 
จะกลับไ
F#m 
ปพัก 
 
ตั้งหลักให้ชี
D 
วิตเริ่มใหม่
 
เรื่องร
A 
าวรุมเร้าหัวใ
E 
จ 
 
ขอใช้สติ
 
เพื่
F#m 
อพักก่อน 
 
พักให้ได้
D 
รู้ที่ไป
 
ใน
A 
พื้นที่ปลอด
E 
ภัย

 
อยากกลับไ
F#m 
ปพักผ่อน 
 
ฉันอยากจะ
D 
ทิ้งตัวนอน
 
ใน
A 
พื้นที่จากไ
E 
กล 
 
หัวใจตะโกนว่า
F#m 
พักก่อน 
 
พอให้ได้ลุ
D 
กสู้ใหม่
 
ใน
A 
พื้นที่ปลอ
E 
ดภัย

 
จะกลับไ
F#m 
ปพัก 
 
ตั้งหลักให้ชี
D 
วิตเริ่มใหม่
 
เรื่องร
A 
าวรุมเร้าหัวใ
E 
จ 
 
ขอใช้สติ
 
เพื่
F#m 
อพักก่อน 
 
พักให้ได้
D 
รู้ที่ไป
 
ใน
A 
พื้นที่ปลอด
E 
ภัย

 
อยากกลับไ
F#m 
ปพักผ่อน 
 
ฉันอยากจะ
D 
ทิ้งตัวนอน
 
ใน
A 
พื้นที่จากไ
E 
กล 
 
หัวใจตะโกนว่า
F#m 
พักก่อน 
 
พอให้ได้ลุ
D 
กสู้ใหม่
 
ใน
A 
พื้นที่ปลอ
E 
ดภัย

 
ถึง
F#m 
แม้ร่างกายจะล้า 
 
ดวง
D 
ตายังคงมองเห็น
 
หนท
A 
าง 
 
ของควา
E 
มยากเย็น
 
เส้
F#m 
นทางที่ฉันเฝ้าฝัน 
 
กัด
D 
ฟันกับสิ่งที่เป็น
 
ความสำเ
A 
ร็จ 
 
ก็ค
E 
งไม่ไกล

 
ถึง
F#m 
แม้ร่างกายจะล้า 
 
ดวง
D 
ตายังคงมองเห็น
 
หนท
A 
าง 
 
ของควา
E 
มยากเย็น
 
เส้
F#m 
นทางที่ฉันเฝ้าฝัน 
 
กัด
D 
ฟันกับสิ่งที่เป็น
 
ความสำเ
A 
ร็จ 
 
ก็ค
E 
งไม่ไกล

 
ถึง
F#m 
แม้ร่างกายจะล้า 
 
ดวง
D 
ตายังคงมองเห็น
 
หนท
A 
าง 
 
ของควา
E 
มยากเย็น
 
เส้
F#m 
นทางที่ฉันเฝ้าฝัน 
 
กัด
D 
ฟันกับสิ่งที่เป็น
 
ความสำเ
A 
ร็จ 
 
ก็ค
E 
งไม่ไกล

 
ถึง
F#m 
แม้ร่างกายจะล้า 
 
ดวง
D 
ตายังคงมองเห็น
 
หนท
A 
าง 
 
ของควา
E 
มยากเย็น
 
เส้
F#m 
นทางที่ฉันเฝ้าฝัน 
 
กัด
D 
ฟันกับสิ่งที่เป็น
 
ความสำเ
A 
ร็จ 
 
ก็ค
E 
งไม่ไกล

( Fade out… )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พื้นที่ปลอดภัย


ในวันที่ตัวฉันท้อ ท้อไม่เคยบอกใคร
สู้ด้วยใจของตัวเอง
หลากหลายปัญหาถาโถมเข้ามาคอยถามไถ่
แต่ใจฉันยังไม่กลัวเกรง

ความสุขสบายที่ฉันนั้นได้เคยฝันใฝ่
ฉันจะทำด้วยตัวเอง
แม้วาสนามีน้อยไม่ค่อยเป็นดั่งใจ
จะสร้างมันใหม่ด้วยตัวเอง

แรงยังเหลือ เหงื่อมันไหล แต่ใจมันล้า
จะกลับไปพัก ขอสัญญา ว่ากลับมาแน่นอน

จะกลับไปพัก ตั้งหลักให้ชีวิตเริ่มใหม่
เรื่องราวรุมเร้าหัวใจ ขอใช้สติไป
เพื่อพักก่อน พักให้ได้รู้ที่ไป
ในพื้นที่ปลอดภัย

อยากกลับไปพักผ่อน ฉันอยากจะทิ้งตัวนอน
ในพื้นที่จากไกล หัวใจตะโกนว่า
พักก่อน พอให้ได้ลุกสู้ใหม่
ในพื้นที่ปลอดภัย แล้วจะมาสู้ต่อ

ในวันที่ตัวฉันท้อ ท้อไม่เคยบอกใคร
สู้ด้วยใจของตัวเอง
หลากหลายปัญหาถาโถมเข้ามาคอยถามไถ่
แต่ใจฉันยังไม่กลัวเกรง

ความสุขสบายที่ฉันนั้นได้เคยฝันใฝ่
ฉันจะทำด้วยตัวเอง
แม้วาสนามีน้อยไม่ค่อยเป็นดั่งใจ
จะสร้างมันใหม่ด้วยตัวเอง

แรงยังเหลือ เหงื่อมันไหล แต่ใจมันล้า
จะกลับไปพัก ขอสัญญา ว่ากลับมาแน่นอน

จะกลับไปพัก ตั้งหลักให้ชีวิตเริ่มใหม่
เรื่องราวรุมเร้าหัวใจ ขอใช้สติ
เพื่อพักก่อน พักให้ได้รู้ที่ไป
ในพื้นที่ปลอดภัย

อยากกลับไปพักผ่อน ฉันอยากจะทิ้งตัวนอน
ในพื้นที่จากไกล หัวใจตะโกนว่า
พักก่อน พอให้ได้ลุกสู้ใหม่
ในพื้นที่ปลอดภัย

จะกลับไปพัก ตั้งหลักให้ชีวิตเริ่มใหม่
เรื่องราวรุมเร้าหัวใจ ขอใช้สติ
เพื่อพักก่อน พักให้ได้รู้ที่ไป
ในพื้นที่ปลอดภัย

อยากกลับไปพักผ่อน ฉันอยากจะทิ้งตัวนอน
ในพื้นที่จากไกล หัวใจตะโกนว่า
พักก่อน พอให้ได้ลุกสู้ใหม่
ในพื้นที่ปลอดภัย

ถึงแม้ร่างกายจะล้า ดวงตายังคงมองเห็น
หนทาง ของความยากเย็น
เส้นทางที่ฉันเฝ้าฝัน กัดฟันกับสิ่งที่เป็น
ความสำเร็จ ก็คงไม่ไกล

ถึงแม้ร่างกายจะล้า ดวงตายังคงมองเห็น
หนทาง ของความยากเย็น
เส้นทางที่ฉันเฝ้าฝัน กัดฟันกับสิ่งที่เป็น
ความสำเร็จ ก็คงไม่ไกล

ถึงแม้ร่างกายจะล้า ดวงตายังคงมองเห็น
หนทาง ของความยากเย็น
เส้นทางที่ฉันเฝ้าฝัน กัดฟันกับสิ่งที่เป็น
ความสำเร็จ ก็คงไม่ไกล

มิวสิควิดีโอ พื้นที่ปลอดภัย ฝนพรำ

เพลง พื้นที่ปลอดภัย
ศิลปิน : ฝนพรำ
เรียบเรียง : นครินทร์ ทองขวาง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend