คอร์ดเพลง ทำไมเป็นผมไม่ได้นะ ฝนพรำ

  
Text   
คอร์ดเพลง ทำไมเป็นผมไม่ได้นะ ศิลปิน ฝนพรำ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A B G#m E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | G | F#m | Em A | D |
INTRO | G | F#m | Em A | D | A |

 
อาจเป็นเพ
D 
ราะผมยังไม่
Bm 
มี
 
เงินทองมา
Em 
กอง 
 
หรือเพราะสิ่ง
A 
ใด
 
อาจเป็นเพ
D 
ราะหน้าตา
Bm 
ไม่ดี
 
หรือผมไม่
Em 
มีคำพูดหวาน
A 
ใจ

 
อาจเป็นเพ
G 
ราะเพราะว่าเขา 
 
มีทุก
F#m 
อย่างที่ดีพร้อม
 
อาจเป็นเ
Em 
พราะผมกระจ
A 
อกเกิน
Em 
ไป
 
อาจเป็นเพ
G 
ราะว่าท้องฟ้า 
 
คงมี
F#m 
แต่หยดน้ำตา
 
อาจเป็นเ
Em 
พราะลมที่พัดพาเธอ
A 
ไป

 
ทำไมเป็น
G 
ผมไม่ได้นะ 
 
คน
F#m 
ที่จะรักษา
 
คอยดู
Em 
แลทำให้
A 
คุณปลอด
D 
ภัย
 
ทำไมเป็น
G 
ผมไม่ได้เหรอ 
 
คุณ
F#m 
ที่อยากจะเจอ
 
คนอย่าง
Em 
ผมนั้นมันข
A 
าดสิ่งไ
D 
หน

 
ทำไมเป็น
G 
ผมไม่ได้นะ 
 
คน
F#m 
ที่จะสัญญา
 
จะไม่
Em 
ทำให้ตั
A 
วคุณเสีย
D 
ใจ
 
ทำไมเป็น
G 
ผมไม่ได้เหรอ 
 
เป็น
F#m 
ผมไม่ได้เหรอ
 
หรือ
Em 
ผมนั้นร้อง
A 
ขอเกิน
D 
ไป

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m | Em A | D |

 
อาจเป็นเพ
G 
ราะเพราะว่าเขา 
 
มีทุก
F#m 
อย่างที่ดีพร้อม
 
อาจเป็นเ
Em 
พราะผมกระจ
A 
อกเกิน
Em 
ไป
 
อาจเป็นเพ
G 
ราะว่าท้องฟ้า 
 
คงมี
F#m 
แต่หยดน้ำตา
 
อาจเป็นเ
Em 
พราะลมที่พัดพาเธอ
A 
ไป

 
ทำไมเป็น
G 
ผมไม่ได้นะ 
 
คน
F#m 
ที่จะรักษา
 
คอยดู
Em 
แลทำให้
A 
คุณปลอด
D 
ภัย
 
ทำไมเป็น
G 
ผมไม่ได้เหรอ 
 
คุณที่
F#m 
คุณอยากจะเจอ
 
คนอย่าง
Em 
ผมนั้นมันข
A 
าดสิ่งไ
D 
หน

 
ทำไมเป็น
G 
ผมไม่ได้นะ 
 
คน
F#m 
ที่จะสัญญา
 
จะไม่
Em 
ทำให้ตั
A 
วคุณเสีย
D 
ใจ
 
ทำไมเป็น
G 
ผมไม่ได้เหรอ 
 
เป็น
F#m 
ผมไม่ได้เหรอ
 
หรือ
Em 
ผมนั้นร้อง
A 
ขอเกิน
D 
ไป

C 
  ไม่มีทางจะได้ครอบ
G 
ครอง
 
  ได้แค่หมา
A 
ยปอง 
 
โอโอ..

INSTRU | C | G | A | B |

 
ทำไมเป็น
A 
ผมไม่ได้นะ 
 
คน
G#m 
ที่จะรักษา
 
คอยดู
F#m 
แลทำให้
B 
คุณปลอด
E 
ภัย
 
ทำไมเป็น
A 
ผมไม่ได้เหรอ 
 
คนที่
G#m 
คุณอยากจะเจอ
 
คนอย่าง
F#m 
ผมนั้นมัน
B 
ขาดสิ่งไ
E 
หน

 
ทำไมเป็น
A 
ผมไม่ได้นะ 
 
คน
G#m 
ที่จะสัญญา
 
จะไม่
F#m 
ทำให้ตั
B 
วคุณเสีย
E 
ใจ
 
ทำไมเป็น
A 
ผมไม่ได้เหรอ 
 
เป็น
G#m 
ผมไม่ได้เหรอ
 
หรือ
F#m 
ผมนั้นร้อง
B 
ขอเกิน
E 
ไป

OUTRO | A | G#m | F#m B | E |
OUTRO | A | G#m | F#m B | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ทำไมเป็นผมไม่ได้นะ


อาจเป็นเพราะผมยังไม่มี
เงินทองมากอง หรือเพราะสิ่งใด
อาจเป็นเพราะหน้าตาไม่ดี
หรือผมไม่มีคำพูดหวานใจ

อาจเป็นเพราะเพราะว่าเขา มีทุกอย่างที่ดีพร้อม
อาจเป็นเพราะผมกระจอกเกินไป
อาจเป็นเพราะว่าท้องฟ้า คงมีแต่หยดน้ำตา
อาจเป็นเพราะลมที่พัดพาเธอไป

ทำไมเป็นผมไม่ได้นะ คนที่จะรักษา
คอยดูแลทำให้คุณปลอดภัย
ทำไมเป็นผมไม่ได้เหรอ คุณที่อยากจะเจอ
คนอย่างผมนั้นมันขาดสิ่งไหน

ทำไมเป็นผมไม่ได้นะ
คนที่จะสัญญา จะไม่ทำให้ตัวคุณเสียใจ
ทำไมเป็นผมไม่ได้เหรอ
เป็นผมไม่ได้เหรอ หรือผมนั้นร้องขอเกินไป

( ดนตรี )

อาจเป็นเพราะเพราะว่าเขา มีทุกอย่างที่ดีพร้อม
อาจเป็นเพราะผมกระจอกเกินไป
อาจเป็นเพราะว่าท้องฟ้า คงมีแต่หยดน้ำตา
อาจเป็นเพราะลมที่พัดพาเธอไป

ทำไมเป็นผมไม่ได้นะ คนที่จะรักษา
คอยดูแลทำให้คุณปลอดภัย
ทำไมเป็นผมไม่ได้เหรอ คุณที่อยากจะเจอ
คนอย่างผมนั้นมันขาดสิ่งไหน

ทำไมเป็นผมไม่ได้นะ
คนที่จะสัญญา จะไม่ทำให้ตัวคุณเสียใจ
ทำไมเป็นผมไม่ได้เหรอ
เป็นผมไม่ได้เหรอ หรือผมนั้นร้องขอเกินไป

ไม่มีทางจะได้ครอบครอง
ได้แค่หมายปอง โอโอ..

ทำไมเป็นผมไม่ได้นะ คนที่จะรักษา
คอยดูแลทำให้คุณปลอดภัย
ทำไมเป็นผมไม่ได้เหรอ คุณที่อยากจะเจอ
คนอย่างผมนั้นมันขาดสิ่งไหน

ทำไมเป็นผมไม่ได้นะ
คนที่จะสัญญา จะไม่ทำให้ตัวคุณเสียใจ
ทำไมเป็นผมไม่ได้เหรอ
เป็นผมไม่ได้เหรอ หรือผมนั้นร้องขอเกินไป

มิวสิควิดีโอ ทำไมเป็นผมไม่ได้นะ ฝนพรำ

เพลง : ทำไมเป็นผมไม่ได้นะ (คอร์ด)
ศิลปิน : ฝนพรำ
Vocal : นครินทร์ ทองขวาง
Produced by ต้าวอ้วง Studio
ติดต่องานศิลปิน : 0630257727
คอร์ดเพลง ทำไมเป็นผมไม่ได้นะ ฝนพรำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend