คอร์ดเพลง ใจดีกับตัวเองมากๆนะ ฝนพรำ

  
Text   


INTRO | D C | G | ( 4 Times )

D 
จดจำคำนี้ไว้ 
 
ก่อนที่
F#m 
เราจะสลายไป
 
จงใ
Bm 
ห้อภัยตัวเอง 
 
กับ
C 
ทุกเรื่องราวที่ผ่า
A 
นมา
D 
หลับตาและใช้ใจ 
 
เลิก
F#m 
สนผู้คนใดๆ
 
โลก
Bm 
นี้ไม่เคยมีใคร 
 
เข้าใ
C 
จเราได้เท่า
A 
ตัวเร
D 
าเอง 
 
 
D7 

F#m 
มองตัวเองอีกที 
 
ไม่รู้
Bm 
ว่าคนนี้คือใคร
 
คือตัว
G 
ฉันจริงๆใช่ไหม 
 
หรือใ
A 
คร

 
จงอย่า
D 
ลืมใส่ใจตัวเองหน่อ
F#m 
ยนะ
 
ให้ท้อง
Bm 
ฟ้าใจดีกับตัวเร
F#m 
าเอง
 
พอสัก
G 
ทีการแคร์ผู้คน
 
ต้องสับ
F#m 
สนความคิดรว
Bm 
นเร
 
ไม่ต้อง
Em 
เทใจให้ผู้
A 
ใด

 
จงอย่า
D 
ลืมพาตัวเราเองออ
F#m 
กมา
 
จากปัญ
Bm 
หาที่มีของใครต่อ
F#m 
ใคร
 
มันไม่ใ
G 
ช่เรื่องของเรา
 
ปัญหาของใ
F#m 
ครก็ปล่อยเข
Bm 
าไป
 
กลับมาใ
Em 
นที่ที่เราปลอด
A 
ภัย
 
จงใจดีกับตัวเ
D 
อง 
 
 
A 

INSTRU | D C | G | ( 4 Times )

F#m 
มองตัวเองอีกที 
 
ไม่รู้
Bm 
ว่าคนนี้คือใคร
 
คือตัว
G 
ฉันจริงๆใช่ไหม 
 
หรือใ
A 
คร

 
จงอย่า
D 
ลืมใส่ใจตัวเองหน่อ
F#m 
ยนะ
 
ให้ท้อง
Bm 
ฟ้าใจดีกับตัวเร
F#m 
าเอง
 
พอสัก
G 
ทีการแคร์ผู้คน
 
ต้องสับ
F#m 
สนความคิดรว
Bm 
นเร
 
ไม่ต้อง
Em 
เทใจให้ผู้
A 
ใด

 
จงอย่า
D 
ลืมพาตัวเราเองออ
F#m 
กมา
 
จากปัญ
Bm 
หาที่มีของใครต่อ
F#m 
ใคร
 
มันไม่ใ
G 
ช่เรื่องของเรา
 
ปัญหาของใ
F#m 
ครก็ปล่อยเข
Bm 
าไป
 
กลับมาใ
Em 
นที่ที่เราปลอด
A 
ภัย
 
จงใจดีกับตัวเ
D 
อง 
 
 
A 

 
จงอย่า
D 
ลืมใส่ใจตัวเองหน่อ
F#m 
ยนะ
 
ให้ท้อง
Bm 
ฟ้าใจดีกับตัวเร
F#m 
าเอง
 
พอสัก
G 
ทีการแคร์ผู้คน
 
ต้องสับ
F#m 
สนความคิดรว
Bm 
นเร
 
ไม่ต้อง
Em 
เทใจให้ผู้
A 
ใด

 
จงอย่า
D 
ลืมพาตัวเราเองออ
F#m 
กมา
 
จากปัญ
Bm 
หาที่มีของใครต่อ
F#m 
ใคร
 
มันไม่ใ
G 
ช่เรื่องของเรา
 
ปัญหาของใ
F#m 
ครก็ปล่อยเข
Bm 
าไป
 
กลับมาใ
Em 
นที่ที่เราปลอด
A 
ภัย
 
จงใจดีกับตัวเ
D 
อง 
 
 
A 

INSTRU | D C | G | ( 4 Times )


จดจำคำนี้ไว้ ก่อนที่เราจะสลายไป
จงให้อภัยตัวเอง กับทุกเรื่องราวที่ผ่านมา
หลับตาและใช้ใจ เลิกสนผู้คนใดๆ
โลกนี้ไม่เคยมีใคร เข้าใจเราได้เท่าตัวเราเอง

มองตัวเองอีกที ไม่รู้ว่าคนนี้คือใคร
คือตัวฉันจริงๆใช่ไหม หรือใคร

จงอย่าลืมใส่ใจตัวเองหน่อยนะ
ให้ท้องฟ้าใจดีกับตัวเราเอง
พอสักทีการแคร์ผู้คน
ต้องสับสนความคิดรวนเร
ไม่ต้องเทใจให้ผู้ใด

จงอย่าลืมพาตัวเราเองออกมา
จากปัญหาที่มีของใครต่อใคร
มันไม่ใช่เรื่องของเรา
ปัญหาของใครก็ปล่อยเขาไป
กลับมาในที่ที่เราปลอดภัย
จงใจดีกับตัวเอง

ดนตรี

มองตัวเองอีกที ไม่รู้ว่าคนนี้คือใคร
คือตัวฉันจริงๆใช่ไหม หรือใคร

จงอย่าลืมใส่ใจตัวเองหน่อยนะ
ให้ท้องฟ้าใจดีกับตัวเราเอง
พอสักทีการแคร์ผู้คน
ต้องสับสนความคิดรวนเร
ไม่ต้องเทใจให้ผู้ใด

จงอย่าลืมพาตัวเราเองออกมา
จากปัญหาที่มีของใครต่อใคร
มันไม่ใช่เรื่องของเรา
ปัญหาของใครก็ปล่อยเขาไป
กลับมาในที่ที่เราปลอดภัย
จงใจดีกับตัวเอง

จงอย่าลืมใส่ใจตัวเองหน่อยนะ
ให้ท้องฟ้าใจดีกับตัวเราเอง
พอสักทีการแคร์ผู้คน
ต้องสับสนความคิดรวนเร
ไม่ต้องเทใจให้ผู้ใด

จงอย่าลืมพาตัวเราเองออกมา
จากปัญหาที่มีของใครต่อใคร
มันไม่ใช่เรื่องของเรา
ปัญหาของใครก็ปล่อยเขาไป
กลับมาในที่ที่เราปลอดภัย
จงใจดีกับตัวเอง

มิวสิควิดีโอ ใจดีกับตัวเองมากๆนะ ฝนพรำ

เพลง : ใจดีกับตัวเองมากๆนะ (คอร์ด)
ศิลปิน : ฝนพรำ
เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ ทองขวาง
เรียบเรียง : ฝนพรำ
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend