คอร์ดเพลง อายุเท่าไหร่ถึงจะ…เติบโต – ฝนพรำ

  
Text   

คอร์ดเพลง : อายุเท่าไหร่ถึงจะ…เติบโต ฝนพรำ

คอร์ดเพลง อายุเท่าไหร่ถึงจะ...เติบโต - ฝนพรำ

เพลง :

ศิลปิน : ฝนพรำ

เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ ทองขวาง

คอร์ดทั้งหมด : F,C,Dm,G,Em,Am


Tune to Eb
INTRO | F | C | F | C |
INTRO | F | C | Dm G | C |

 
C 
อกตัวเองเสมอ 
 
เมื่อเจอเรื่อง
Em 
ราว 
 
ร้ายๆ
Dm 
บอกเพื่อเตือนหัวใจ 
 
ว่าวันหนึ่งเ
C 
ราต้องเ
G 
จอ
 
C 
วามเจ็ปปวดมากมาย 
 
มันทำให้
Em 
ฉัน 
 
นั้นเพ้อ
Dm 
ร้อยเรื่องราวที่เจอ 
 
เมื่อไรจะ
C 
จบ 
 
สัก
G 
ที

 
แต่ตอ
Em 
นนี้ 
 
มีแค่ตั
Am 
วฉัน
 
ที่
Dm 
มันยังคงไม่เข้
G 
าใจ
 
กับ
Em 
ปัญหา 
 
ที่มา
Am 
กมาย
F 
มันเลยเกิดคำถ
G 
าม

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้คำว่า
Em 
เติบโต
Dm 
อายุเท่าไรถึงใ
G 
ช้คำว่า
C 
อิสระ
 
อา
F 
ยุเท่าไรจะหมดคำว่า
Em 
ภาระ
 
คำ
Dm 
ตอบของฉันนั้น
G 
มันจะได้เมื่อ
C 
ไร

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้สุราย้อ
Em 
มใจ
 
อา
Dm 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใ
G 
ช้คำว่าอ
C 
กหัก
 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ตัวฉันนั้นจะได้
Em 
พัก
 
คำ
Dm 
ตอบนั้นคงประ
G 
จักษ์ให้ฉันเมื่อใ
C 

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้คำว่า
Em 
สุขสม
 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ตรอมต
G 
รม 
 
จนมี
C 
น้ำตา
 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ตัวฉันนั้นจะ
Em 
มีค่า
 
อยา
Dm 
กรู้ต้องใช้เว
G 
ลาอีกสักเท่
C 
าใด

INSTRU | F | C | F | C |
INSTRU | F | C | Dm G | C |

 
C 
อกตัวเองเสมอ 
 
เมื่อเจอเรื่อง
Em 
ราว 
 
ร้ายๆ
Dm 
บอกเพื่อเตือนหัวใจ 
 
ว่าวันหนึ่งเ
C 
ราต้องเ
G 
จอ
 
C 
วามเจ็ปปวดมากมาย 
 
มันทำให้
Em 
ฉัน 
 
นั้นเพ้อ
Dm 
ร้อยเรื่องราวที่เจอ 
 
เมื่อไรจะ
C 
จบ 
 
สัก
G 
ที

 
แต่ตอ
Em 
นนี้ 
 
มีแค่ตั
Am 
วฉัน
 
ที่
Dm 
มันยังคงไม่เข้
G 
าใจ
 
กับ
Em 
ปัญหา 
 
ที่มา
Am 
กมาย
F 
มันเลยเกิดคำถ
G 
าม

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้คำว่า
Em 
เติบโต
Dm 
อายุเท่าไรถึงใ
G 
ช้คำว่า
C 
อิสระ
 
อา
F 
ยุเท่าไรจะหมดคำว่า
Em 
ภาระ
 
คำ
Dm 
ตอบของฉันนั้น
G 
มันจะได้เมื่อ
C 
ไร

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้สุราย้อ
Em 
มใจ
 
อา
Dm 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใ
G 
ช้คำว่าอ
C 
กหัก
 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ตัวฉันนั้นจะได้
Em 
พัก
 
คำ
Dm 
ตอบนั้นคงประ
G 
จักษ์ให้ฉันเมื่อใ
C 

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้คำว่า
Em 
สุขสม
 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ตรอมต
G 
รม 
 
จนมี
C 
น้ำตา
 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ตัวฉันนั้นจะ
Em 
มีค่า
 
อยา
Dm 
กรู้ต้องใช้เว
G 
ลาอีกสักเท่
C 
าใด

 
อา
F 
ยุเท่าไร 
 
ถึงใช้คำว่า
Em 
เติบโต
Dm 
อายุเท่าไรถึงใ
G 
ช้คำว่า
C 
อิสระ
 
อา
F 
ยุเท่าไรจะหมดคำว่า
Em 
ภาระ
 
คำ
Dm 
ตอบของฉันนั้น
G 
มันจะได้เมื่อ
C 
ไร

OUTRO | F | Em | Dm G | C | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อายุเท่าไหร่ถึงจะ…เติบโต


บอกตัวเองเสมอ เมื่อเจอเรื่องราว ร้ายๆ
บอกเพื่อเตือนหัวใจ ว่าวันหนึ่งเราต้องเจอ
ความเจ็ปปวดมากมาย มันทำตัวฉัน นั้นเพ้อ
ร้อยเรื่องราวที่เจอ เมื่อไรจะจบสักที

แต่ตอนนี้ มีแค่ตัวฉัน ที่มันยังคงไม่เข้าใจ
กับปัญหา ที่มากมาย มันเลยเกิดคำถาม

อายุเท่าไร ถึงใช้คำว่าเติบโต
อายุเท่าไรถึงใช้คำว่าอิสระ
อายุเท่าไรจะหมดคำว่าภาระ
คำตอบของฉันนั้นมันจะได้เมื่อไร

อายุเท่าไร ถึงใช้สุราย้อมใจ
อายุเท่าไร ถึงใช้คำว่าอกหัก
อายุเท่าไร ตัวฉันนั้นจะได้พัก
คำตอบนั้นคงประจักษ์ให้ฉันเมื่อใด

อายุเท่าไร ถึงใช้คำว่าสุขสม
อายุเท่าไร ตรอมตรม จนมีน้ำตา
อายุเท่าไร ตัวฉันจะได้มีค่า
อยากรู้ต้องใช้เวลาอีกสักเท่าใด

บอกตัวเองเสมอ เมื่อเจอเรื่องราว ร้ายๆ
บอกเพื่อเตือนหัวใจ ว่าวันหนึ่งเราต้องเจอ
ความเจ็ปปวดมากมาย มันทำตัวฉัน นั้นเพ้อ
ร้อยเรื่องราวที่เจอ เมื่อไรจะจบสักที

แต่ตอนนี้ มีแค่ตัวฉัน ที่มันยังคงไม่เข้าใจ
กับปัญหา ที่มากมาย มันเลยเกิดคำถาม

อายุเท่าไร ถึงใช้คำว่าเติบโต
อายุเท่าไรถึงใช้คำว่าอิสระ
อายุเท่าไรจะหมดคำว่าภาระ
คำตอบของฉันนั้นมันจะได้เมื่อไร

อายุเท่าไร ถึงใช้สุราย้อมใจ
อายุเท่าไร ถึงใช้คำว่าอกหัก
อายุเท่าไร ตัวฉันนั้นจะได้พัก
คำตอบนั้นคงประจักษ์ให้ฉันเมื่อใด

อายุเท่าไร ถึงใช้คำว่าสุขสม
อายุเท่าไร ตรอมตรม จนมีน้ำตา
อายุเท่าไร ตัวฉันจะได้มีค่า
อยากรู้ต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไร

อายุเท่าไร ถึงใช้คำว่าเติบโต
อายุเท่าไรถึงใช้คำว่าอิสระ
อายุเท่าไรจะหมดคำว่าภาระ
คำตอบของฉันนั้นมันจะได้เมื่อไร

อายุเท่าไร ถึงใช้สุราย้อมใจ
อายุเท่าไร ถึงใช้คำว่าอกหัก
อายุเท่าไร ตัวฉันนั้นจะได้พัก
คำตอบนั้นคงประจักษ์ให้ฉันเมื่อใด

อายุเท่าไร ถึงใช้คำว่าสุขสม
อายุเท่าไร ตรอมตรม จนมีน้ำตา
อายุเท่าไร ตัวฉันจะได้มีค่า
อยากรู้ต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไร

อายุเท่าไร ถึงใช้คำว่าเติบโต
อายุเท่าไรถึงใช้คำว่าอิสระ
อายุเท่าไรจะหมดคำว่าภาระ
คำตอบของฉันนั้นมันจะได้เมื่อไร

มิวสิควิดีโอ อายุเท่าไหร่ถึงจะ…เติบโต ฝนพรำ

เพลง อายุเท่าไหร่ถึงจะ…เติบโต
ศิลปิน : ฝนพรำ
เรียบเรียง : นครินทร์ ทองขวาง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend