คอร์ดเพลง นิราศสุรา – เพชร สหรัตน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : นิราศสุรา เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง นิราศสุรา - เพชร สหรัตน์

เพลง :

ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,Am,G,F,Dm


Tune to Eb
INTRO | Dm Em | Am G | F G | C |
INTRO | Am G | Am G | F G | C |

 
มีแฟนขี้เห
C 
ล้า 
 
 
Em 
เข้าใจกันหน่อยค
Am 
นดี
 
เติ
G 
บโตมาพร้อมดี
F 
กรี 
 
แต่ใจดว
G 
งนี้ยังคงฮักเ
C 
จ้า
 
นอกใจไม่
Am 
เคย 
 
ไฉนเ
G 
ลยรังเกียจคนเ
F 
มา
 
หรือว่าเธอ
G 
รัก 
 
คนไม่กินเห
F 
ล้า
 
แต่เรื่องส
G 
าวๆ 
 
เขาทำใ
C 
ห้ช้ำ

 
ถึงพี่ขี้
Dm 
เมา 
 
พี่ก็กลับ
Em 
เช้าไม่ได้กลั
Am 
บค่ำ
 
โปรดจงเห็น
G 
ใจกันหน่อยงาม
Am 
ขำ
 
ถึงเมาก็
G 
จำว่าใจมีเ
C 
ธอ
 
ถ้าพี่เลิก
Am 
เมา 
 
แล้วโรงงานเห
G 
ล้ามันเจ๊งละ
Am 
เธอ
 
คิดถึงหัว
G 
อก 
 
ขี้เหล้าหน่อยเ
F 
ด้อ
 
ทั้งเหล้าทั้งเ
G 
ธอรักเสม
C 
อกัน

 
เลิกเหล้าก็
Dm 
ตาย 
 
เลิกเธอก็
Em 
ตายยังไงกั
Am 
นนี่
 
อยากเก็บเธอ
G 
ไว้ทั้งสองค
F 
นดี
 
พอมีวิ
G 
ธีให้พี่บ้างไ
C 
หม
 
วัดถ้ำกระ
Am 
บอก 
 
แม่พาไปอ
G 
อก 
 
พี่ก็เคย
Am 
ไป
 
แต่กลับมา
G 
ถึงพี่จัดชุดใ
F 
หญ่
 
เลิกเมาไม่
G 
ได้ 
 
เห็นใจเถิ
C 
ดหนา

INSTRU | Dm Em | Am G | F G | C |
INSTRU | Am G | Am G | F G | C |

 
ถึงพี่ขี้
Dm 
เมา 
 
พี่ก็กลับ
Em 
เช้าไม่ได้กลั
Am 
บค่ำ
 
โปรดจงเห็น
G 
ใจกันหน่อยงาม
Am 
ขำ
 
ถึงเมาก็
G 
จำว่าใจมีเ
C 
ธอ
 
ถ้าพี่เลิก
Am 
เมา 
 
แล้วโรงงานเห
G 
ล้ามันเจ๊งละ
Am 
เธอ
 
คิดถึงหัว
G 
อก 
 
ขี้เหล้าหน่อยเ
F 
ด้อ
 
ทั้งเหล้าทั้งเ
G 
ธอรักเสม
C 
อกัน

 
เลิกเหล้าก็
Dm 
ตาย 
 
เลิกเธอก็
Em 
ตายยังไงกั
Am 
นนี่
 
อยากเก็บเธอ
G 
ไว้ทั้งสองค
F 
นดี
 
พอมีวิ
G 
ธีให้พี่บ้างไ
C 
หม
 
วัดถ้ำกระ
Am 
บอก 
 
แม่พาไปอ
G 
อก 
 
พี่ก็เคย
Am 
ไป
 
แต่กลับมา
G 
ถึงพี่จัดชุดใ
F 
หญ่
 
เลิกเมาไม่
G 
ได้ 
 
เห็นใจเถิ
C 
ดหนา

 
วัดถ้ำกระ
Am 
บอก 
 
แม่พาไปอ
G 
อก 
 
พี่ก็เคย
Am 
ไป
 
แต่กลับมา
G 
ถึงพี่จัดชุดใ
F 
หญ่
 
เลิกเมาไม่
G 
ได้ 
 
เห็นใจเถิ
C 
ดหนา

OUTRO | C Em | Am G | Fmaj7 G6 | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นิราศสุรา


มีแฟนขี้เหล้า เข้าใจกันหน่อยคนดี
เติบโตมาพร้อมดีกรี แต่ใจดวงนี้ยังคงฮักเจ้า
นอกใจไม่เคย ไฉนเลยรังเกียจคนเมา
หรือว่าเธอรักคนไม่กินเหล้า
แต่เรื่องสาวๆ เขาทำให้ช้ำ

ถึงพี่ขี้เมา พี่ก็กลับเช้าไม่ได้กลับค่ำ
โปรดจงเห็นใจกันหน่อยงามขำ
ถึงเมาก็จำว่าใจมีเธอ
ถ้าพี่เลิกเมาแล้วโรงงานเหล้ามันเจ๊งละเธอ
คิดถึงหัวอก ขี้เหล้าหน่อยเด้อ
ทั้งเหล้าทั้งเธอรักเสมอกัน

เลิกเหล้าก็ตาย เลิกเธอก็ตายยังไงกันนี่
อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนดี
พอมีวิธีให้พี่บ้างไหม
วัดถ้ำกระบอก แม่พาไปออก พี่ก็เคยไป
แต่กลับมาถึงพี่จัดชุดใหญ่
เลิกเมาไม่ได้ เห็นใจเถิดหนา

ดนตรี

ถึงพี่ขี้เมา พี่ก็กลับเช้าไม่ได้กลับค่ำ
โปรดจงเห็นใจกันหน่อยงามขำ
ถึงเมาก็จำว่าใจมีเธอ
ถ้าพี่เลิกเมาแล้วโรงงานเหล้ามันเจ๊งละเธอ
คิดถึงหัวอก ขี้เหล้าหน่อยเด้อ
ทั้งเหล้าทั้งเธอรักเสมอกัน

เลิกเหล้าก็ตาย เลิกเธอก็ตายยังไงกันนี่
อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนดี
พอมีวิธีให้พี่บ้างไหม
วัดถ้ำกระบอก แม่พาไปออก พี่ก็เคยไป
แต่กลับมาถึงพี่จัดชุดใหญ่
เลิกเมาไม่ได้ เห็นใจเถิดหนา

วัดถ้ำกระบอก แม่พาไปออก พี่ก็เคยไป
แต่กลับมาถึงพี่จัดชุดใหญ่
เลิกเมาไม่ได้ เห็นใจเถิดหนา

มิวสิควิดีโอ นิราศสุรา เพชร สหรัตน์

เพลง นิราศสุรา
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
ดนตรี : อั๋น หมาหลง

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend