คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉันมีแค่เธอ Liltan (ลิล ตาล)

คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ - Liltan (ลิล ตาล)

เพลง :

ศิลปิน : Liltan

เนื้อร้อง : ลิล ตาล

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Dm,Em,F,G


Tune to Eb
INTRO | C G/B | Am G | F Em | Dm G |
INTRO | C G/B | Am G | F Em | Dm G |

 
ฉันจะอยู่ตรง
C 
นี้ไม่ว่าจะนานเท่
G/B 
าไร
 
จะกอดตัวเธอเอ
Am 
าไว้และไม่มีวันหาย
G 
ไป
 
ถึงแม้เวลาจะเป
F 
ลี่ยนแปลง
 
แต่ฉันไม่เคยจะเป
Em 
ลี่ยนใจ
 
เพราะหัว
Dm 
ใจฉันนั้นมันมีแค่เธอ 
 
 
G 

 
คำสัญญาของ
C 
ฉันจะไม่มีวันเลือน
G/B 
ลาง
 
จะอยู่และคู่กับ
Am 
เธอ
 
ให้เหมือนอย่างเดือนคู่ด
G 
าว
 
และขอแค่เธอไม่เป
F 
ลี่ยนไป
 
ฉันจะค่อยเฝ้า
Em 
เอาใจ
 
และหัวใจ
Dm 
ฉันที่มันดวงน้อยๆ
 
มันจะเป็นของเ
G 
ธอตลอดไป

C 
  โอ้ 
 
แม่กา
G/B 
นดาอย่าล
Am 
าจาก
 
  ในทุกค่ำ
G 
คืนอย่าคิดม
F 
าก
 
  พี่จะอยู่ข้
Em 
างๆ 
 
ไม่หนีไป
Dm 
  จะกอดเธอไว้ไม่ให้เธอเห
G 
งาใจ

C 
และฉันจะมีแค่เพีย
G/B 
งเธอ
 
ยามลืม
Am 
ตาให้ฉันได้ตื่นอยู่ข้างเ
G 
ธอ
 
ถ้าหากว่า
F 
ฝันละเมอ 
 
ก็อยากจะเจอแต่หน้า
Em 
เธอ
 
วันไหนอยู่แสน
Dm 
ไกล 
 
ก็ขอให้รักเราเหมือนเ
 
ดิม  
G 

C 
  ให้ดาวบนฟ้าเป็นพยาน
G/B 
  ความรักของเราตลอดกาล
Am 
  ฉันมาถูกแล้วไม่เปลี่ยนทาง
G 
  ขอกุมมือเ
 
ธอตลอดกาล
F 
  ทำให้ฉันยิ้มทุกยาม
 
  ใน
Em 
ตอนที่อยู่กับเธอ
G 
  ถ้าหากว่าไม่ได้เจอ
 
  เหมือนใจจะขาดอะไรไปเลย
 

 
ฉันจะอยู่ตรง
C 
นี้ไม่ว่าจะนานเท่
G/B 
าไร
 
จะกอดตัวเธอเอ
Am 
าไว้และไม่มีวันหาย
G 
ไป
 
ถึงแม้เวลาจะเป
F 
ลี่ยนแปลง 
 
แต่ฉันไม่เคยจะเป
Em 
ลี่ยนใจ
 
เพราะหัว
Dm 
ใจฉันนั้นมันมีแค่เธอ 
 
 
G 

 
คำสัญญาของ
C 
ฉันจะไม่มีวันเลือน
G/B 
ลาง
 
จะอยู่และคู่กับ
Am 
เธอ 
 
ให้เหมือนอย่างเดือนคู่ด
G 
าว
 
และขอแค่เธอไม่เป
F 
ลี่ยนไปฉันจะค่อยเฝ้า
Em 
เอาใจ
 
และหัวใจ
Dm 
ฉันที่มันดวงน้อยๆ
 
มันจะเป็นของเ
G 
ธอตลอดไป

C 
  ฉันอยากให้เธอเป็นคนสุดท้าย
G/B 
  ของหัวใจฉันจะได้ไหม
Am 
  ไม่อยากให้รักต้องพังสลาย
G 
  และกลายเป็นเ
 
พียงแค่ความหลัง
 
  
F 
ก็ไม่อยากให้เธอนั้นหายไป
 
  
Em 
อยากให้อยู่ตรงนี้ตลอ
Dm 
ดไป
 
  ก็หวั่นใจก
G 
ลัวเธอเบื่อกัน
 

C 
  อยากขอให้เธอไม่เปลี่ยนใจ
G/B 
  อยากขอให้เธอไม่ไปไหน
Am 
  อยากขอให้กุมมือกันเอาไว้ได้
G 
  ไหมจน
 
ถึงวันสุดท้าย
F 
  มีเธอกับฉันร่วมใส่ใจ
Em 
  ขอให้รักเราสองไม่จา
Dm 
งหาย
 
  แค่นี้ที่
G 
ใจฉันต้องการ

C 
  ขอศรัทธาในรักเดียว
G/B 
  และฉันจะมีแค่เพียงเธอ
Am 
  เชื่อใจในกันและ
G 
กัน
 
  อย่าแปรอย่า
 
ผันเป็นอื่นเลย
F 
  หัวใจฉันเต็ม
Em 
ร้อยที่ให้เธอ
Dm 
  สัญญาจะดูแลและไม่ให้ใ
G 
ครมาแทนที่เธอ

 
ฉันจะอยู่ตรง
C 
นี้ไม่ว่าจะนานเท่
G/B 
าไร
 
จะกอดตัวเธอเอ
Am 
าไว้และไม่มีวันหาย
G 
ไป
 
ถึงแม้เวลาจะเป
F 
ลี่ยนแปลง 
 
แต่ฉันไม่เคยจะเป
Em 
ลี่ยนใจ
 
เพราะหัว
Dm 
ใจฉันนั้นมันมีแค่เธอ 
 
 
G 

 
คำสัญญาของ
C 
ฉันจะไม่มีวันเลือน
G/B 
ลาง
 
จะอยู่และคู่กับ
Am 
เธอ 
 
ให้เหมือนอย่างเดือนคู่ด
G 
าว
 
และขอแค่เธอไม่เป
F 
ลี่ยนไป 
 
ฉันจะค่อยเฝ้า
Em 
เอาใจ
 
และหัวใจ
Dm 
ฉันที่มันดวงน้อยๆ
 
มันจะเป็นของเ
G 
ธอตลอดไป

C 
  โอ้ 
 
แม่กา
G/B 
นดาอย่าลาจาก
Am 
  ในทุกค่ำ
G 
คืนอย่าคิดมาก
F 
  พี่จะอยู่
Em 
ข้างๆ 
 
ไม่หนีไป
Dm 
  จะกอดเธอไว้ไม่ให้เธอเห
G 
งาใจ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันมีแค่เธอ


ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไร
จะกอดตัวเธอเอาไว้และไม่มีวันหายไป
ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลง
แต่ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจ
เพราะหัวใจฉันนั้นมันมีแค่เธอ

คำสัญญาของฉันจะไม่มีวันเลือนลาง
จะอยู่และคู่กับเธอ
ให้เหมือนอย่างเดือนคู่ดาว
และขอแค่เธอไม่เปลี่ยนไป
ฉันจะค่อยเฝ้าเอาใจ
และหัวใจฉันที่มันดวงน้อยๆ
มันจะเป็นของเธอตลอดไป

โอ้ แม่กานดาอย่าลาจาก
ในทุกค่ำคืนอย่าคิดมาก
พี่จะอยู่ข้างๆ ไม่หนีไป
จะกอดเธอไว้ไม่ให้เธอเหงาใจ

และฉันจะมีแค่เพียงเธอ
ยามลืมตาให้ฉันได้ตื่นอยู่ข้างเธอ
ถ้าหากว่าฝันละเมอ
ก็อยากจะเจอแต่หน้าเธอ
วันไหนอยู่แสนไกล
ก็ขอให้รักเราเหมือนเดิม

ให้ดาวบนฟ้าเป็นพยาน
ความรักของเราตลอดกาล
ฉันมาถูกแล้วไม่เปลี่ยนทาง
ขอกุมมือเธอตลอดกาล
ทำให้ฉันยิ้มทุกยาม
ในตอนที่อยู่กับเธอ
ถ้าหากว่าไม่ได้เจอ
เหมือนใจจะขาดอะไรไปเลย

ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไร
จะกอดตัวเธอเอาไว้และไม่มีวันหายไป
ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลง
แต่ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจ
เพราะหัวใจฉันนั้นมันมีแค่เธอ

คำสัญญาของฉันจะไม่มีวันเลือนลาง
จะอยู่และคู่กับเธอ
ให้เหมือนอย่างเดือนคู่ดาว
และขอแค่เธอไม่เปลี่ยนไป
ฉันจะค่อยเฝ้าเอาใจ
และหัวใจฉันที่มันดวงน้อยๆ
มันจะเป็นของเธอตลอดไป

ฉันอยากให้เธอเป็นคนสุดท้าย
ของหัวใจฉันจะได้ไหม
ไม่อยากให้รักต้องพังสลาย
และกลายเป็นเพียงแค่ความหลัง
ก็ไม่อยากให้เธอนั้นหายไป
อยากให้อยู่ตรงนี้ตลอดไป
ก็หวั่นใจกลัวเธอเบื่อกัน

อยากขอให้เธอไม่เปลี่ยนใจ
อยากขอให้เธอไม่ไปไหน
อยากขอให้กุมมือกันเอาไว้ได้
ไหมจนถึงวันสุดท้าย
มีเธอกับฉันร่วมใส่ใจ
ขอให้รักเราสองไม่จางหาย
แค่นี้ที่ใจฉันต้องการ

ขอศรัทธาในรักเดียว
และฉันจะมีแค่เพียงเธอ
เชื่อใจในกันและกัน
อย่าแปรอย่าผันเป็นอื่นเลย
หัวใจฉันเต็มร้อยที่ให้เธอ
สัญญาจะดูแลและไม่ให้ใครมาแทนที่เธอ

ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไร
จะกอดตัวเธอเอาไว้และไม่มีวันหายไป
ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลง
แต่ฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจ
เพราะหัวใจฉันนั้นมันมีแค่เธอ

คำสัญญาของฉันจะไม่มีวันเลือนลาง
จะอยู่และคู่กับเธอ
ให้เหมือนอย่างเดือนคู่ดาว
และขอแค่เธอไม่เปลี่ยนไป
ฉันจะค่อยเฝ้าเอาใจ
และหัวใจฉันที่มันดวงน้อยๆ
มันจะเป็นของเธอตลอดไป

โอ้ แม่กานดาอย่าลาจาก
ในทุกค่ำคืนอย่าคิดมาก
พี่จะอยู่ข้างๆ ไม่หนีไป
จะกอดเธอไว้ไม่ให้เธอเหงาใจ…

มิวสิควิดีโอ ฉันมีแค่เธอ Liltan (ลิล ตาล)

เพลง ฉันมีแค่เธอ
ศิลปิน : Liltan (ลิล ตาล)
Beat : Prod. By PatwanPP
ติดต่อ : instagram : Lil_tvn
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend