คอร์ดเพลง จะเป็นเธอได้ไหม – Liltan

  
Text   

คอร์ดเพลง : จะเป็นเธอได้ไหม Liltan

คอร์ดเพลง จะเป็นเธอได้ไหม - Liltan

เพลง :

ศิลปิน : Liltan

Beat : Prod. Emon74

คอร์ดทั้งหมด : G,D,Em,C


INTRO | G | D | Em | C |

 
จะเป็นเธอได้ไ
G 
หมคนดี 
 
ที่อยู่ข้าง
D 
ฉันทุกราตรี
 
ค่ำคืนเหน็บห
Em 
นาวขอกอดที
 
แค่ก่อนหลับตา
C 
ฝันช่วยพูดสักคำว่ารักที

 
จะเป็นเธอได้ไ
G 
หมคนดี 
 
ที่อยู่ข้าง
D 
ฉันทุกราตรี
 
ค่ำคืนเหน็บ
Em 
หนาวขอกอดที
 
แค่ก่อนหลับตา
C 
ฝันช่วยพูดสักคำว่ารักที

 
โอ้แม่แก้ว
G 
ตาเธอธรรมดา
 
แต่พิเศษสำหรับ
D 
ฉัน
 
ไม่ต้องเพิ่มเติมเธอเป็นเธอในทุก
Em 
วัน
 
ใครว่ายังไงฉันว่ามันไม่สำ
C 
คัญ
 
แค่เรามีกันและกันก็พอ
 

G 
  ก็อยากให้มีเธออยู่ข้างฉัน
D 
  และฉันจะเป็นคนอยู่ข้างเธอ
Em 
  เวลาที่ทุกข์คอยปลอบกัน
C 
  เวลาฉันท้อฉันยังมีเธอ

G 
  อยากจะกอดเธอเอาไว้
D 
  อยู่นานๆ 
 
จะได้ไหม
Em 
  กอดเธอแล้วมันอุ่นใจ
C 
  โชคดีแค่ไหนที่มีเธอ

G 
  ฉันจะไปทุกที่ก็ขอแค่มีเธอ
D 
  ให้ทุกวันเวลาน่ะมีแค่เพียงเรา
Em 
  กอดบรรเทาในยามที่เราเหนื่อยล้า
C 
  เวลาเช้าก็ขอแค่เจอหน้าเธอ

G 
  จะเป็นเธอได้ไหม
D 
  คนที่อยู่ตลอดไป
Em 
  ถึงเวลาจะเปลี่ยนไป
C 
  แต่หัวใจให้คงเดิม

 
จะเป็นเธอได้ไ
G 
หมคนดี 
 
ที่อยู่ข้าง
D 
ฉันทุกราตรี
 
ค่ำคืนเหน็บ
Em 
หนาวขอกอดที
 
แค่ก่อนหลับตา
C 
ฝันช่วยพูดสักคำว่ารักที

 
โอ้แม่แก้ว
G 
ตาเธอธรรมดา
 
แต่พิเศษสำหรับ
D 
ฉัน
 
ไม่ต้องเพิ่มเติมเธอเป็นเธอในทุก
Em 
วัน
 
ใครว่ายังไงฉันว่ามันไม่สำ
C 
คัญ
 
แค่เรามีกันและกันก็พอ
 

G 
  อยู่จนวันเราแก่ชรา
D 
  โปรดจงรักอย่าโรยรา
Em 
  รักเธอจริงนะกานดา
C 
  และเธออย่าหายไปไกลตา

G 
  เพราะเธอไม่เหมือนใคร
 
  ตลอดเวลาที่
D 
คบฉันรู้ว่าเธอน่ะเป็นยังไง
 
  ทุกอย่างฉันรู้
Em 
ดีมันอยู่ที่อกข้างซ้าย
C 
  ได้โปรดจงรักตลอดไป

 
ที่เธอเป็นเ
G 
ธอ
 
และไม่จำเป็นที่ต้องสวยไปกว่าเ
D 
ดิม
 
ขอแค่เป็นเธอคอยจับมือตอนเรา
Em 
เดิน
 
แมวนั้น Me-o แต่ว่าฉันนั้นมีเ
C 
ธอ

 
ใจฉันดวงน้อยมีเจ้าของก็คือเ
G 
ธอ
 
อยากให้เป็นเธอคนสุดท้ายของหัว
D 
ใจ
 
จงรักแบบนี้ไม่ว่านานสักเท่
Em 
าไร
 
เคียงคู่กันไปจนว่าเราเป็นตาย
C 
าย.. 
 
นะเธอ

 
จะเป็นเธอได้ไ
G 
หมคนดี 
 
ที่อยู่ข้าง
D 
ฉันทุกราตรี
 
ค่ำคืนเหน็บ
Em 
หนาวขอกอดที
 
แค่ก่อนหลับตา
C 
ฝันช่วยพูดสักคำว่ารักที

 
โอ้แม่แก้ว
G 
ตาเธอธรรมดา
 
แต่พิเศษสำหรับ
D 
ฉัน
 
ไม่ต้องเพิ่มเติมเธอเป็นเธอในทุก
Em 
วัน
 
ใครว่ายังไงฉันว่ามันไม่สำ
C 
คัญ
 
แค่เรามีกันและกันก็พอ
 

 
จะเป็นเธอได้ไ
G 
หมคนดี 
 
ที่อยู่ข้าง
D 
ฉันทุกราตรี
 
ค่ำคืนเหน็บ
Em 
หนาวขอกอดที
 
แค่ก่อนหลับตา
C 
ฝันช่วยพูดสักคำว่ารักที

 
โอ้แม่แก้ว
G 
ตาเธอธรรมดา
 
แต่พิเศษสำหรับ
D 
ฉัน
 
ไม่ต้องเพิ่มเติมเธอเป็นเธอในทุก
Em 
วัน
 
ใครว่ายังไงฉันว่ามันไม่สำ
C 
คัญ
 
แค่เรามีกันและกันก็พอ
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จะเป็นเธอได้ไหม


จะเป็นเธอได้ไหมคนดี ที่อยู่ข้างฉันทุกราตรี
ค่ำคืนเหน็บหนาวขอกอดที
แค่ก่อนหลับตาฝันช่วยพูดสักคำว่ารักที

จะเป็นเธอได้ไหมคนดี ที่อยู่ข้างฉันทุกราตรี
ค่ำคืนเหน็บหนาวขอกอดที
แค่ก่อนหลับตาฝันช่วยพูดสักคำว่ารักที

โอ้แม่แก้วตาเธอธรรมดา
แต่พิเศษสำหรับฉัน
ไม่ต้องเพิ่มเติมเธอเป็นเธอในทุกวัน
ใครว่ายังไงฉันว่ามันไม่สำคัญ
แค่เรามีกันและกันก็พอ

ก็อยากให้มีเธออยู่ข้างฉัน
และฉันจะเป็นคนอยู่ข้างเธอ
เวลาที่ทุกข์คอยปลอบกัน
เวลาฉันท้อฉันยังมีเธอ

อยากจะกอดเธอเอาไว้
อยู่นานๆ จะได้ไหม
กอดเธอแล้วมันอุ่นใจ
โชคดีแค่ไหนที่มีเธอ

ฉันจะไปทุกที่ก็ขอแค่มีเธอ
ให้ทุกวันเวลาน่ะมีแค่เพียงเรา
กอดบรรเทาในยามที่เราเหนื่อยล้า
เวลาเช้าก็ขอแค่เจอหน้าเธอ

จะเป็นเธอได้ไหม
คนที่อยู่ตลอดไป
ถึงเวลาจะเปลี่ยนไป
แต่หัวใจให้คงเดิม

จะเป็นเธอได้ไหมคนดี ที่อยู่ข้างฉันทุกราตรี
ค่ำคืนเหน็บหนาวขอกอดที
แค่ก่อนหลับตาฝันช่วยพูดสักคำว่ารักที

โอ้แม่แก้วตาเธอธรรมดา
แต่พิเศษสำหรับฉัน
ไม่ต้องเพิ่มเติมเธอเป็นเธอในทุกวัน
ใครว่ายังไงฉันว่ามันไม่สำคัญ
แค่เรามีกันและกันก็พอ

อยู่จนวันเราแก่ชรา
โปรดจงรักอย่าโรยรา
รักเธอจริงนะกานดา
และเธออย่าหายไปไกลตา

เพราะเธอไม่เหมือนใคร
ตลอดเวลาที่คบฉันรู้ว่าเธอน่ะเป็นยังไง
ทุกอย่างฉันรู้ดีมันอยู่ที่อกข้างซ้าย
ได้โปรดจงรักตลอดไป

ที่เธอเป็นเธอ
และไม่จำเป็นที่ต้องสวยไปกว่าเดิม
ขอแค่เป็นเธอคอยจับมือตอนเราเดิน
แมวนั้น Me-o แต่ว่าฉันนั้นมีเธอ

ใจฉันดวงน้อยมีเจ้าของก็คือเธอ
อยากให้เป็นเธอคนสุดท้ายของหัวใจ
จงรักแบบนี้ไม่ว่านานสักเท่าไร
เคียงคู่กันไปจนว่าเราเป็นตายาย.. นะเธอ

จะเป็นเธอได้ไหมคนดี ที่อยู่ข้างฉันทุกราตรี
ค่ำคืนเหน็บหนาวขอกอดที
แค่ก่อนหลับตาฝันช่วยพูดสักคำว่ารักที

โอ้แม่แก้วตาเธอธรรมดา
แต่พิเศษสำหรับฉัน
ไม่ต้องเพิ่มเติมเธอเป็นเธอในทุกวัน
ใครว่ายังไงฉันว่ามันไม่สำคัญ
แค่เรามีกันและกันก็พอ

จะเป็นเธอได้ไหมคนดี ที่อยู่ข้างฉันทุกราตรี
ค่ำคืนเหน็บหนาวขอกอดที
แค่ก่อนหลับตาฝันช่วยพูดสักคำว่ารักที

โอ้แม่แก้วตาเธอธรรมดา
แต่พิเศษสำหรับฉัน
ไม่ต้องเพิ่มเติมเธอเป็นเธอในทุกวัน
ใครว่ายังไงฉันว่ามันไม่สำคัญ
แค่เรามีกันและกันก็พอ

มิวสิควิดีโอ จะเป็นเธอได้ไหม Liltan

เพลง จะเป็นเธอได้ไหม
ศิลปิน : Liltan
Mixed & Mastered : By Lil tan
ช่องทางการติดต่อ instagram : Tan_tvn
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend