คอร์ดเพลง ส่วนสำคัญ Liltan

  
Text   
คอร์ดเพลง ส่วนสำคัญ Liltan

คอร์ด :

ศิลปิน : Liltan

Beat/Prod. By Emon74

คอร์ดในเพลง : D,A,Bm,G


INTRO | D | A | Bm | G | ( 2 Times )

D 
  ได้โปรดอย่าทำร้าย 
 
หัวใจที่ฝา
A 
กไว้
 
  เธอเป็นดั่งดอกไม้ สวยงามเกินกว่า
Bm 
สิ่งไหน
 
  ฉันเองก็พึ่งเคยเจอ รักที่ดีๆเหมือ
G 
นเธอ
 
  ยากเกินที่ฉันจะปล่อยเธอไป  
 

D 
  ที่ว่ารักแล้ว 
 
ต้องไปที่ไหนกัน
 
  ปลายทางคือเธอ และนี่คือเรื่องสำคัญ
 
A 
  คนที่ฉันได้เจอ และก็คง เป็นเธอที่อยู่ในฝัน
Bm 
  ขอแค่เธออย่ามีใคร 
 
อธิฐานกับจันทร์ไ
G 
ด้ไหม
 
  และจงอยู่ตลอดไป ให้ไกลถึงปลายทาง
 

 
ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ต
D 
าม 
 
ขอแค่มีฉันมีเธอ
 
และขอให้เป็นดั่งที่
A 
ฝัน 
 
เธอและฉันร่วมเดิน
 
เจออุปสรรคที่เข้า
Bm 
มา 
 
ทำให้ฉันได้เจอ
 
และรู้ ว่าวันเว
G 
ลามันสำคัญ 
 
เพียงใด

 
ก็ฉันโชคดีที่ได้มีเ
D 
ธอ 
 
ช่วยรักให้เนิ่นนาน
 
ให้ผ่านวันเว
A 
ลา 
 
ที่เราสองได้ร่วมทาง
 
เวลาที่ข้อมือที่ยังคง
Bm 
เดิน
 
ขอเธอและฉันยังคงเหมือนเดิม  
 
 
มั่น
G 
คงในรักของเรา 
 
ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

D 
  แม้ในวันที่อ่อนล้า 
 
มีเธออยู่ก็เหมือนมียารักษา
 
  ขอเ
A 
ธอ 
 
เธออย่าพึ่งจากไปไหน
 
  สัญญา ฉันจะไม่ทำให้เหนื่อยใจ  
 
 
  คนรู้
Bm 
ใจ ฉันก็มีเเค่เธอ
 
  มีรักเดียว และเป็นเธอเหมือนเดิม  
 
 
  ให้ทุก
G 
วัน 
 
เหมือนวันแรกที่เจอ
 
  สิ่งอื่นนั้น ไม่สำคัญเท่าเธอ  
 

 
ถึงผ่านไปน
D 
านเเค่ไหน 
 
เวลา
 
เป็นช่วงเวลาที่
A 
ดี 
 
ที่ฉันมีเธอ
 
จะเก็บเอาไว้ส่วน
Bm 
ลึก 
 
ให้นานเท่านาน
 
ฉันไม่อยากให้เลือนหา
G 
ยไป
 
แม้ว่าสักวันจะไม่หายใจ..
 

INSTRU | D | A | Bm | G |
INSTRU ( แม้ไม่หายใจ.. โอ.. )

 
ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ต
D 
าม 
 
ขอแค่มีฉันมีเธอ
 
และขอให้เป็นดั่งที่
A 
ฝัน 
 
เธอและฉันร่วมเดิน
 
เจออุปสรรคที่เข้า
Bm 
มา 
 
ทำให้ฉันได้เจอ
 
และรู้ ว่าวันเว
G 
ลามันสำคัญ 
 
เพียงใด

 
ก็ฉันโชคดีที่ได้มีเ
D 
ธอ 
 
ช่วยรักให้เนิ่นนาน
 
ให้ผ่านวันเว
A 
ลา 
 
ที่เราสองได้ร่วมทาง
 
เวลาที่ข้อมือที่ยังคง
Bm 
เดิน
ขอเธอและฉันยังคงเหมือนเดิม
 
มั่น
G 
คงในรักของเรา 
 
ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

INSTRU | D | A | Bm | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ส่วนสำคัญ


ได้โปรดอย่าทำร้าย หัวใจที่ฝากไว้
เธอเป็นดั่งดอกไม้สวยงามเกินกว่าสิ่งไหน
ฉันเองก็พึ่งเคยเจอ รักที่ดีๆเหมือนเธอ
ยากเกินที่ฉันจะปล่อยเธอไป

ที่ว่ารักแล้ว ต้องไปที่ไหนกัน
ปลายทางคือเธอ และนี่คือเรื่องสำคัญ
คนที่ฉันได้เจอ และก็คง เป็นเธอที่อยู่ในฝัน
ขอแค่เธออย่ามีใคร อธิฐานกับจันทร์ได้ไหม
และจงอยู่ตลอดไป ให้ไกลถึงปลายทาง

ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม ขอแค่มีฉันมีเธอ
และขอให้เป็นดั่งที่ฝัน เธอและฉันร่วมเดิน
เจออุปสรรคที่เข้ามา ทำให้ฉันได้เจอ
และรู้ ว่าวันเวลามันสำคัญ เพียงใด

ก็ฉันโชคดีที่ได้มีเธอ ช่วยรักให้เนิ่นนาน
ให้ผ่านวันเวลา ที่เราสองได้ร่วมทาง
เวลาที่ข้อมือที่ยังคงเดิน
ขอเธอและฉันยังคงเหมือนเดิม
มั่นคงในรักของเรา ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

แม้ในวันที่อ่อนล้า มีเธออยู่ก็เหมือนมียารักษา
ขอเธอ เธออย่าพึ่งจากไปไหน
สัญญา ฉันจะไม่ทำให้เหนื่อยใจ
คนรู้ใจฉันก็มีเเค่เธอ
มีรักเดียว และเป็นเธอเหมือนเดิม
ให้ทุกวัน เหมือนวันแรกที่เจอ
สิ่งอื่นนั้น ไม่สำคัญเท่าเธอ

ถึงผ่านไปนานเเค่ไหน เวลา
เป็นช่วงเวลาที่ดี ที่ฉันมีเธอ
จะเก็บเอาไว้ส่วนลึก ให้นานเท่านาน
ฉันไม่อยากให้เลือนหายไป
แม้ว่าสักวันจะไม่หายใจ..

( ดนตรี )
( แม้ไม่หายใจ.. โอ.. )

ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม ขอแค่มีฉันมีเธอ
และขอให้เป็นดั่งที่ฝัน เธอและฉันร่วมเดิน
เจออุปสรรคที่เข้ามา ทำให้ฉันได้เจอ
และรู้ ว่าวันเวลามันสำคัญ เพียงใด

ก็ฉันโชคดีที่ได้มีเธอ ช่วยรักให้เนิ่นนาน
ให้ผ่านวันเวลา ที่เราสองได้ร่วมทาง
เวลาที่ข้อมือที่ยังคงเดิน
ขอเธอและฉันยังคงเหมือนเดิม
มั่นคงในรักของเรา ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

มิวสิควิดีโอ ส่วนสำคัญ Liltan

เพลง : ส่วนสำคัญ
ศิลปิน : Liltan
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend