คอร์ดเพลง มองดาว Liltan

  
Text   


INTRO | G | D | Em | C | ( 2 Times )

 
คืนนี้มีดาวเต็ม
G 
ฟ้า 
 
ภาวนาให้พบเธ
D 
ออีก
 
ฉันแหงนไปมองบน
Em 
ฟ้า 
 
เห็นแต่หน้าเธอบ
C 
นนั้น
 
ลืมเธอไม่ลงสัก
G 
ที 
 
ใจมันเพ้อหาเธอทุ
D 
กวัน
 
ถ้าเธอได้ฟังเพล
Em 
งนี้ 
 
เธอจะคิดถึงฉั
C 
นไหมเธอ

 
ทำไมมันเห
G 
งาเหลือเกินคืนนี้ 
 
คิด
D 
ถึงโอ้แม่คนดี
 
ตอนนี้
Em 
น้อก็เกือบจะเช้า 
 
แต่ทำไม
C 
ฉันไม่นอนสักที
G 
ฝืนตัวเองให้หลับตา 
 
แต่คงทำไม่ไ
D 
ด้ภาพจำมันติดตา
 
ได้แต่นั่ง
Em 
คิด ทำไมชีวิต ไม่ได้ตัวเ
C 
ธอมาครอบครอง

 
ได้แต่ภาว
G 
นาหา 
 
ให้เธอนั้นกลับมา
D 
หาฉัน
 
ทำไมเธอต้องไป
Em 
รักมัน 
 
ทั้งที่เธอก็มี
C 
ฉันอยู่
 
ทำได้เพียงแค่
G 
นั่งมอง 
 
ก็ฉันเองทำอะไรไม่ไ
D 
ด้เลย
 
และเป็นได้แค่เพียงคน ที่
Em 
คุ้นเคย 
 
แค่
C 
นั้น

 
คืนนี้มีดาวเต็ม
G 
ฟ้า 
 
ภาวนาให้พบเธ
D 
ออีก
 
ฉันแหงนไปมองบน
Em 
ฟ้า 
 
เห็นแต่หน้าเธอบ
C 
นนั้น
 
ลืมเธอไม่ลงสัก
G 
ที 
 
ใจมันเพ้อหาเธอทุ
D 
กวัน
 
ถ้าเธอได้ฟังเพล
Em 
งนี้ 
 
เธอจะคิดถึงฉั
C 
นไหมเธอ

 
ฉันดีไม่เ
G 
ท่าเขา 
 
หรือเธอน่ะหมดรัก
D 
ฉันแล้ว
 
จะเป็นไปได้ไ
Em 
หม 
 
ให้เธอกลับมาอีกสักค
C 
รั้งที
 
ถ้ายังจะเป็นอยู่แบ
G 
บนี้ 
 
อาการก็คงไม่ค่อ
D 
ยดี
 
และถ้าจะให้
Em 
หาย 
 
เธอกับเขาต้องเลิก
C 
กันก่อน

 
โปรดเถอะเ
G 
ธออย่าพึ่งลืมความหลัง
 
ฉันก็รักเ
D 
ธอไม่ได้น้อยไปกว่ามัน
 
แต่ดันเป็น
Em 
มันที่ได้ไปสานสัมพันธ์
 
เมื่อก่อนเคยสำ
C 
คัญแต่กลายเป็นคนสำรอง

 
เหม่อมองท้
G 
องฟ้า 
 
ภาพจำไม่เคยจะเลือ
D 
นลาง
 
ณ ที่ตรง
Em 
นี้ที่ฉันได้เคยมีเธอ
 
ก่อน
C 
นั้น 
 
ดันกลับกลายเป็นว่างเปล่า

 
คืนนี้มีดาวเต็ม
G 
ฟ้า 
 
ภาวนาให้พบเธ
D 
ออีก
 
ฉันแหงนไปมองบน
Em 
ฟ้า 
 
เห็นแต่หน้าเธอบ
C 
นนั้น
 
ลืมเธอไม่ลงสัก
G 
ที 
 
ใจมันเพ้อหาเธอทุ
D 
กวัน
 
ถ้าเธอได้ฟังเพล
Em 
งนี้ 
 
เธอจะคิดถึงฉั
C 
นไหมเธอ

 
คืนนี้มีดาวเต็ม
G 
ฟ้า 
 
ภาวนาให้พบเธ
D 
ออีก
 
ฉันแหงนไปมองบน
Em 
ฟ้า 
 
เห็นแต่หน้าเธอบ
C 
นนั้น
 
ลืมเธอไม่ลงสัก
G 
ที 
 
ใจมันเพ้อหาเธอทุ
D 
กวัน
 
ถ้าเธอได้ฟังเพล
Em 
งนี้ 
 
เธอจะคิดถึงฉั
C 
นไหมเธอ

OUTRO | G |


** คืนนี้มีดาวเต็มฟ้า ภาวนาให้พบเธออีก
ฉันแหงนไปมองบนฟ้า เห็นแต่หน้าเธอบนนั้น
ลืมเธอไม่ลงสักที ใจมันเพ้อหาเธอทุกวัน
ถ้าเธอได้ฟังเพลงนี้ เธอจะคิดถึงฉันไหมเธอ

V1
ทำไมมันเหงาเหลือเกินคืนนี้
คิดถึงโอ้แม่คนดี
ตอนนี้น้อก็เกือบจะเช้า
แต่ทำไมฉันไม่นอนสักที
ฝืนตัวเองให้หลับตา
แต่คงทำไม่ได้ ภาพจำมันติดตา
ได้แต่นั่งคิดทำไมชีวิต
ไม่ได้ตัวเธอมาครอบครอง

ได้แต่ภาวนาหา ให้เธอนั้นกลับมาหาฉัน
ทำไมเธอต้องไปรักมัน ทั้งที่เธอก็มีฉันอยู่
ทำได้เพียงแค่นั่งมอง

ก็ฉันเองทำอะไรไม่ได้เลย
และเป็นได้แค่เพียงคน ที่คุ้นเคย เท่านั้น

V2
ฉันดีไม่เท่าเขา
หรือเธอน่ะหมดรักฉันแล้ว
จะเป็นไปได้ไหม
ให้เธอกลับมาอีกสักครั้งที
ถ้ายังจะเป็นอยู่แบบนี้
อาการก็คงไม่ค่อยดี
และถ้าจะให้หาย
เธอกับเขาต้องเลิกกันก่อน

โปรดเถอะเธอ อย่าพึ่ง ลืมความหลัง
ฉันก็รักเธอ ไม่ได้น้อยไปกว่ามัน
แต่ดันเป็นมัน ที่ได้ไปสานสัมพันธ์
เมื่อก่อนเคยสำคัญ แต่กลายเป็นคนสำรอง
เหม่อมองท้องฟ้า ภาพจำไม่เคยจะเลือนลาง
ณ ที่ตรงนี้ที่ฉันได้เคยมีเธอ
เมื่อก่อนนั้น ดันกลับกลายเป็นว่างเปล่า

มิวสิควิดีโอ มองดาว Liltan

เพลง : มองดาว
ศิลปิน : Liltan
เนื้อร้อง : เพชร จิรภัทร, Lil tan
เรียบเรียง : Prod. Emon74
ติดต่อ IG : Lil_tvn
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend