คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model

  
Text   

คอร์ดเพลง : โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย Peet Model

คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย - Peet Model

เพลง :

ศิลปิน : โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย

เนื้อร้อง/ทำนอง : Peet Model

คอร์ดทั้งหมด : A,B,C#m,E,F#m,G#m


 
โกรธเขา
E 
นะแต่ไม่กล้า
G#m 
หาย
 
กลัวว่า
C#m 
เขาไปมีคนใ
Bm 
หม่ 
 
 
E 
 
กลัวว่าเ
A 
ราจะต้องเสี
G#m 
ยใจ
 
โกรธเขาแค่
F#m 
ไหน
 
สุดท้
B 
ายก็ต้องหายเอง..

INSTRU | E G#m | C#m Bm E |
INSTRU | A G#m | F#m B |

 
ก็ไม่
C#m 
รู้ 
 
ฉันเป็นอะ
B 
ไรในชีวิตเธอ
 
เป็นแ
A 
ฟนของเธอ 
 
หรือเ
B 
ป็นแค่ที่ระบ
E 
าย
 
บ่อย
C#m 
ครั้ง 
 
ที่น้อ
B 
ยใจ
 
แต่
A 
ทำได้เพียงร้อง
B 
ไห้อยู่คนเ
E 
ดียว

 
พูด
F#m 
มาก.. 
 
ไม่ได้
 
โกรธแค่
G#m 
ไหนก็ต้องหายเอง
 
จะงอลเ
A 
ขาจะทำว่าเก่ง
 
ก็กลัวว่าเ
B 
ขาจะรำคาญ

 
โกรธเขา
E 
นะแต่ไม่กล้า
G#m 
หาย
 
กลัวว่า
C#m 
เขาจะไม่ต
B 
าม
 
กลัวว่าเ
A 
ราต้องทร
G#m 
มาน
 
ถ้า
F#m 
หากว่าเขาหาย
B 
ไป

 
โกรธเขา
E 
นะแต่ไม่กล้า
G#m 
หาย
 
กลัวว่า
C#m 
เขาไปมีคนใ
Bm 
หม่
 
E 
ลัวว่าเ
A 
ราจะต้องเสี
G#m 
ยใจ
 
โกรธเขาแค่
F#m 
ไหน
 
สุดท้
B 
ายก็ต้องหายเอง

INSTRU | E G#m | C#m B |
INSTRU | A G#m | F#m B |
INSTRU | E G#m | C#m Bm E |
INSTRU | A G#m Gm | F#m B |

 
พูด
F#m 
มาก.. 
 
ไม่ได้
 
โกรธแค่
G#m 
ไหนก็ต้องหายเอง
 
จะงอลเ
A 
ขาจะทำว่าเก่ง
 
ก็กลัวว่าเ
B 
ขาจะรำคาญ

 
โกรธเขา
E 
นะแต่ไม่กล้า
G#m 
หาย
 
กลัวว่า
C#m 
เขาจะไม่ต
B 
าม
 
กลัวว่าเ
A 
ราต้องทร
G#m 
มาน
 
ถ้า
F#m 
หากว่าเขาหาย
B 
ไป

 
โกรธเขา
E 
นะแต่ไม่กล้า
G#m 
หาย
 
กลัวว่า
C#m 
เขาไปมีคนใ
Bm 
หม่
 
E 
ลัวว่าเ
A 
ราจะต้องเสี
G#m 
ยใจ
 
โกรธเขาแค่
F#m 
ไหน
 
สุดท้
B 
ายก็ต้องหายเอง

 
โกรธเขา
E 
นะแต่ไม่กล้า
G#m 
หาย
 
กลัวว่า
C#m 
เขาจะไม่ต
B 
าม
 
กลัวว่าเ
A 
ราต้องทร
G#m 
มาน
 
ถ้า
F#m 
หากว่าเขาหาย
B 
ไป

 
โกรธเขา
E 
นะแต่ไม่กล้า
G#m 
หาย
 
กลัวว่า
C#m 
เขาไปมีคนใ
Bm 
หม่
 
E 
ลัวว่าเ
A 
ราจะต้องเสี
G#m 
ยใจ
 
โกรธเขาแค่
F#m 
ไหน
 
สุดท้
B 
ายก็ต้องหายเอง

INSTRU | A | G#m | F#m |

 
โกรธเขาแค่ไ
B 
หน
 
สุดท้ายเราต้องหา
E 
ยเอง..
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย


็โกรธเขานะแต่ไม่กล้าหาย
กลัวว่าเขาไปมีคนใหม่
กลัวว่าเราจะต้องเสียใจ
โกรธเขาแค่ไหน
สุดท้ายก็ต้องหายเอง..

( ดนตรี )

ก็ไม่รู้ ฉันเป็นอะไรในชีวิตเธอ
เป็นแฟนของเธอ หรือเป็นแค่ที่ระบาย
บ่อยครั้ง ที่น้อยใจ
แต่ทำได้เพียงร้องไห้อยู่คนเดียว

พูดมาก.. ไม่ได้
โกรธแค่ไหนก็ต้องหายเอง
จะงอลเขาจะทำว่าเก่ง
ก็กลัวว่าเขาจะรำคาญ

โกรธเขานะแต่ไม่กล้าหาย
กลัวว่าเขาจะไม่ตาม
กลัวว่าเราต้องทรมาน
ถ้าหากว่าเขาหายไป

โกรธเขานะแต่ไม่กล้าหาย
กลัวว่าเขาไปมีคนใหม่
กลัวว่าเราจะต้องเสียใจ
โกรธเขาแค่ไหน
สุดท้ายก็ต้องหายเอง

( ดนตรี )

พูดมาก.. ไม่ได้
โกรธแค่ไหนก็ต้องหายเอง
จะงอลเขาจะทำว่าเก่ง
ก็กลัวว่าเขาจะรำคาญ

โกรธเขานะแต่ไม่กล้าหาย
กลัวว่าเขาจะไม่ตาม
กลัวว่าเราต้องทรมาน
ถ้าหากว่าเขาหายไป

โกรธเขานะแต่ไม่กล้าหาย
กลัวว่าเขาไปมีคนใหม่
กลัวว่าเราจะต้องเสียใจ
โกรธเขาแค่ไหน
สุดท้ายก็ต้องหายเอง

โกรธเขานะแต่ไม่กล้าหาย
กลัวว่าเขาจะไม่ตาม
กลัวว่าเราต้องทรมาน
ถ้าหากว่าเขาหายไป

โกรธเขานะแต่ไม่กล้าหาย
กลัวว่าเขาไปมีคนใหม่
กลัวว่าเราจะต้องเสียใจ
โกรธเขาแค่ไหน
สุดท้ายก็ต้องหายเอง

( ดนตรี )

โกรธเขาแค่ไหน
สุดท้ายเราต้องหายเอง..

มิวสิควิดีโอ โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย Peet Model

เพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย
ศิลปิน : Peet Model
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานแสดง : 089-2902833
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend