คอร์ดเพลง ดวงจันทร์บนยอดเขา – ไม้เมือง feat. แร็พอีสาน

  
Text   

คอร์ดเพลง : ดวงจันทร์บนยอดเขา ไม้เมือง feat. แร็พอีสาน

คอร์ดเพลง ดวงจันทร์บนยอดเขา - ไม้เมือง feat. แร็พอีสาน

ศิลปิน : ไม้เมือง feat. แร็พอีสาน

เนื้อร้อง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Dm,Em,F,G


INTRO | C G | F C | Am G | F |

C 
  ไม่เคยนับหยดน้ำ
G 
ตาที่ไหล
 
  ใน
F 
วันที่ใจพ่าย
C 
แพ้
Am 
  ไม่เคยนับวันที่
G 
ใจอ่อนแอ
 
  กี่ค
F 
รั้งที่ล้มลง
C 
ไป
Am 
  ความฝันใน
G 
ใจที่มี
 
  ไม่เ
F 
คยมีวันจางห
C 
าย
Am 
  ความฝันมัน
G 
ยังหายใจ
 
  อยู่
F 
ในคืนและ
C 
วัน

INSTRU | Am G | F C |

Dm 
  บางผู้คนยังกวัก
Am 
มือซ้ำเติม
Dm 
  ระหว่างทางที่สู
Am 
งชัน
Dm 
  คืนสลัวอาจมีที่
Am 
กลัวที่หวั่น
 
  แต่
F 
ยังยืนยัน 
 
จะไปให้ถึงที่จุดห
G 
มาย

 
จะไปเป็น
Am 
คนๆ 
 
นั้น
 
ที่มอง
Em 
จันทร์บนยอดเขา
 
มองจั
F 
นทร์ที่สวยกว่าใ
G 
คร
 
ต่อให้ยิ่ง
Am 
สูงยิ่งหนาว
 
จะยอม
Em 
แลกไม่เป็นไร
 
ขอเพียง
F 
ได้ดังใจที่
G 
ฝัน
C 
ชีวิตเดียวของเ
G 
ราที่มี
 
มี
F 
ไว้ให้เราใช้
C 
มัน.. 
 
 
G/B 
Am 
สักวัน 
 
ต้อง
G 
มีสักวัน 
 
ความ
F 
ฝัน..
G 
.
 
จะเจอกับควา
C 
มจริง

INSTRU | C | G | Am | F |

 
กะยังสิ
C 
ยืนขึ้นสู้ต่อ 
 
ในวันที่ท้อบ่มีไผ
 
แม้ดวงอา
G 
ทิตย์จะลับลา แต่ท้องนภา มีแสงดาว
 
ขอเพียงแค่
Am 
เจ้าอย่าปล่อยมือ
 
ในวันที่เฮายางเซล้ม ดั่งพ
F 
ายุ 
 
มืดฝน
 
ที่มันเข้ามาแล้วผ่านไป
 

 
ชีวิตคนเ
C 
ฮาบ่คือกัน 
 
แต่ว่ามีฝันให้ตามหา
 
บางเทื่อกะ
G 
มีน้ำตา 
 
มันเข้ามาเฮ็ดให้อ่อนไหว
 
เย้.
Am 
.. แต่ว่าต้องสู้ ต่อไป
 
มื้อหน้าสิเ
F 
ป็นแนวใด 
 
บ่สนดอกใจมันโหยหา

 
กะย้อนเว
C 
ลาบ่ถ่าไผ 
 
บ่มีผู้ใดมาเข้าใจ
 
ภูเขามัน
G 
สูงต้องวัดใจ
 
เจ็บหลายป่านใดกะต้องไป
 
 
เย้.
Am 
.. 
 
จดจำมื้อนี้เอาไว้
 
ให้มันเ
F 
ป็นรางวัล 
 
จนให้คนเขาส่า

 
มีความฝันรา
C 
งวัลกะรอถ่า
 
มีฮอตพวกจอบว่า มันถ่าสิซ้ำเติม
 
 
กายเฮานี้กะ
G 
อยู่บ่ได้เฮิง
 
บ่มีหยังมาเสริม ฮอตมื้อกะโรยรา
 
 
สุขที่แท้จริง
Am 
อยู่ที่โตเฮา
 
พอถึงเวลา มันกะต้องจากกัน
 
 
เกิดเป็นคนเ
F 
จ็บแล้วกะต้องจำ
 
มันคะลำ บ่แม่นแนวเฮ็ด..
 

Dm 
  บางผู้คนยังกวัก
Am 
มือซ้ำเติม
Dm 
  ระหว่างทางที่สู
Am 
งชัน
Dm 
  คืนสลัวอาจมีที่
Am 
กลัวที่หวั่น
 
  แต่
F 
ยังยืนยัน 
 
จะไปให้ถึงที่จุดห
G 
มาย

 
จะไปเป็น
Am 
คนๆ 
 
นั้น
 
ที่มอง
Em 
จันทร์บนยอดเขา
 
มองจั
F 
นทร์ที่สวยกว่าใ
G 
คร
 
ต่อให้ยิ่ง
Am 
สูงยิ่งหนาว
 
จะยอม
Em 
แลกไม่เป็นไร
 
ขอเพียง
F 
ได้ดังใจที่
G 
ฝัน
C 
ชีวิตเดียวของเ
G 
ราที่มี
 
มี
F 
ไว้ให้เราใช้
C 
มัน.. 
 
 
G/B 
Am 
สักวัน 
 
ต้อง
G 
มีสักวัน 
 
ความ
F 
ฝัน..
G 
.
 
จะเจอกับควา
C 
มจริง

OUTRO | C | G | Am | F | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ดวงจันทร์บนยอดเขา


ไม่เคยนับหยดน้ำตาที่ไหล
ในวันที่ใจพ่ายแพ้
ไม่เคยนับวันที่ใจอ่อนแอ
กี่ครั้งที่ล้มลงไป
ความฝันในใจที่มี
ไม่เคยมีวันจางหาย
ความฝันมันยังหายใจ
อยู่ในคืนและวัน

( ดนตรี )

บางผู้คนยังกวักมือซ้ำเติม
ระหว่างทางที่สูงชัน
คืนสลัวอาจมีที่กลัวที่หวั่น
แต่ยังยืนยัน จะไปให้ถึงที่จุดหมาย

จะไปเป็นคนๆ นั้น
ที่มองจันทร์บนยอดเขา
มองจันทร์ที่สวยกว่าใคร
ต่อให้ยิ่งสูงยิ่งหนาว
จะยอมแลกไม่เป็นไร
ขอเพียงได้ดังใจที่ฝัน
ชีวิตเดียวของเราที่มี
มีไว้ให้เราใช้มัน..
สักวัน ต้องมีสักวัน ความฝัน…
จะเจอกับความจริง

( ดนตรี )

กะยังสิยืนขึ้นสู้ต่อ ในวันที่ท้อบ่มีไผ
แม้ดวงอาทิตย์จะลับลา แต่ท้องนภา มีแสงดาว
ขอเพียงแค่เจ้าอย่าปล่อยมือ
ในวันที่เฮายางเซล้ม ดั่งพายุ มืดฝน
ที่มันเข้ามาแล้วผ่านไป

ชีวิตคนเฮาบ่คือกัน แต่ว่ามีฝันให้ตามหา
บางเทื่อกะมีน้ำตา มันเข้ามาเฮ็ดให้อ่อนไหว
เย้… แต่ว่าต้องสู้ ต่อไป
มื้อหน้าสิเป็นแนวใด บ่สนดอกใจมันโหยหา

กะย้อนเวลาบ่ถ่าไผ บ่มีผู้ใดมาเข้าใจ
ภูเขามันสูงต้องวัดใจ
เจ็บหลายป่านใดกะต้องไป
เย้… จดจำมื้อนี้เอาไว้
ให้มันเป็นรางวัล จนให้คนเขาส่า

มีความฝันรางวัลกะรอถ่า
มีฮอตพวกจอบว่า มันถ่าสิซ้ำเติม
กายเฮานี้กะอยู่บ่ได้เฮิง
บ่มีหยังมาเสริม ฮอตมื้อกะโรยรา
สุขที่แท้จริงอยู่ที่โตเฮา
พอถึงเวลา มันกะต้องจากกัน
เกิดเป็นคนเจ็บแล้วกะต้องจำ
มันคะลำ บ่แม่นแนวเฮ็ด..

บางผู้คนยังกวักมือซ้ำเติม
ระหว่างทางที่สูงชัน
คืนสลัวอาจมีที่กลัวที่หวั่น
แต่ยังยืนยัน จะไปให้ถึงที่จุดหมาย

จะไปเป็นคนๆ นั้น
ที่มองจันทร์บนยอดเขา
มองจันทร์ที่สวยกว่าใคร
ต่อให้ยิ่งสูงยิ่งหนาว
จะยอมแลกไม่เป็นไร
ขอเพียงได้ดังใจที่ฝัน
ชีวิตเดียวของเราที่มี
มีไว้ให้เราใช้มัน..
สักวัน ต้องมีสักวัน ความฝัน…
จะเจอกับความจริง…

มิวสิควิดีโอเพลง ดวงจันทร์บนยอดเขา ไม้เมือง feat. แร็พอีสาน

เพลง ดวงจันทร์บนยอดเขา
ศิลปิน ไม้เมือง feat. แร็พอีสาน
คำร้อง(แร็พ) : ศักดิ์นรินทร์ การะเกตุ(Rap ESAN)
ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : พนา ณ วงค์วรรณ์
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend