คอร์ดเพลง วันที่ไม่มีเธอ Liltan (ลิล ตาล)

  
Text   


INTRO | Em | A | F#m | Bm |
INTRO | Em | A | F#m | Bm |

 
วันที่ไม่มี
Em 
เธอ 
 
ทำไมรู้สึกอ้างว้
A 
าง
 
ก็ใจมันท
F#m 
รมาน เกินกว่าที่ฉันเคยเ
Bm 
จอ
 
จะโทรก็กลัวรบ
Em 
กวน 
 
สถานะฉันไม่เหมือนเ
A 
ดิม
 
ภาพเราที่ดูเค
F#m 
ยยิ้ม 
 
ตอนนี้กลับทำให้เสีย
Bm 
น้ำตา
 
ทุกเ
Em 
วลา

 
ฉันแค่นึกถึงต
A 
อน
 
ก่อนที่แม่บัง
F#m 
อรจะโบกมือและบอก
Bm 
ลา
 
วันนั้นมันดีเหลือ
Em 
เกิน 
 
ที่เธอได้อยู่ข้างฉัน
 
อยากจบเหมือนละ
A 
คร 
 
เพราะตอนสุดท้ายได้สมหวัง
 
ฉันคงเป็นผู้
F#m 
ชาย 
 
ที่เธอไม่ได้วาดฝัน
 
เป็น
Bm 
ฉันที่ 
 
ลืมไม่ลง
 
เพราะเอาแต่
Em 
คิดถึงเธอ 
 
แต่เธอไม่นึกถึง
A 
กัน
 
วันเวลาแป
F#m 
รผัน 
 
ทำใจคนเร
Bm 
รวน

 
อยากจะอยู่กับ
Em 
เธอ 
 
ตรงนี้ให้นานเนิ่นนาน
 
แต่เป็นไปไม่
A 
ได้ 
 
เพราะมันเป็นแค่วันวาน
 
ถ้าว่าเรื่องสม
F#m 
มุติ 
 
หากมันเป็นจริงได้ซักวัน
 
ฉัน
Bm 
ขอแค่เพียงรักใครแล้วไม่ต้องช้ำ

 
วันที่ไม่มี
Em 
เธอ 
 
ทำไมรู้สึกอ้างว้
A 
าง
 
ก็ใจมันท
F#m 
รมาน เกินกว่าที่ฉันเคยเ
Bm 
จอ
 
จะโทรก็กลัวรบ
Em 
กวน 
 
สถานะฉันไม่เหมือนเ
A 
ดิม
 
ภาพเราที่ดูเค
F#m 
ยยิ้ม 
 
ตอนนี้กลับทำให้เสีย
Bm 
น้ำตา
 
ทุกเ
Em 
วลา..

 
ใจมันแปรปรวน จวนฉันจะขาด
A 
ใจ
 
ภายนอกยังฝืนทน ฤทัยทุรนทุ
F#m 
ราย
 
เธอมาพักพิง แค่เพียงมาอิง
Bm 
กาย
 
ส่วนฉันที่คิดจริง โดนทิ้งให้เดียว
Em 
ดาย

 
โอ้ใจหน
A 
อใจ 
 
รักใครทำไมต้อ
F#m 
งช้ำ
 
เจ็บไม่รู้จักเท่าไ
Bm 
หร่ 
 
แต่ทำไมใจเอยไม่จำเลย

 
วันที่ไม่มี
Em 
เธอ 
 
ทำไมรู้สึกอ้างว้
A 
าง
 
ก็ใจมันท
F#m 
รมาน เกินกว่าที่ฉันเคยเ
Bm 
จอ
 
จะโทรก็กลัวรบ
Em 
กวน 
 
สถานะฉันไม่เหมือนเ
A 
ดิม
 
ภาพเราที่ดูเค
F#m 
ยยิ้ม 
 
ตอนนี้กลับทำให้เสีย
Bm 
น้ำตา

 
วันที่ไม่มี
Em 
เธอ 
 
ทำไมรู้สึกอ้างว้
A 
าง
 
ก็ใจมันท
F#m 
รมาน เกินกว่าที่ฉันเคยเ
Bm 
จอ
 
จะโทรก็กลัวรบ
Em 
กวน 
 
สถานะฉันไม่เหมือนเ
A 
ดิม
 
ภาพเราที่ดูเค
F#m 
ยยิ้ม 
 
ตอนนี้กลับทำให้เสีย
Bm 
น้ำตา
 
ทุกเวลา..
 

OUTRO | Em | A | F#m | Bm |
OUTRO | Em | A | F#m | Bm |


วันที่ไม่มีเธอ ทำไมรู้สึกอ้างว้าง
ก็ใจมันทรมานเกินกว่าที่ฉันเคยเจอ
จะโทรก็กลัวรบกวน สถานะฉันไม่เหมือนเดิม
ภาพเราที่ดูเคยยิ้ม ตอนนี้กลับทำให้เสียน้ำตา
ทุกเวลา

ฉันแค่นึกถึงตอน
ก่อนที่แม่บังอรจะโบกมือและบอกลา
วันนั้นมันดีเหลือเกิน ที่เธอได้อยู่ข้างฉัน
อยากจบเหมือนละคร เพราะตอนสุดท้ายได้สมหวัง
ฉันคงเป็นผู้ชาย ที่เธอไม่ได้วาดฝัน
เป็นฉันที่ ลืมไม่ลง
เพราะเอาแต่คิดถึงเธอ แต่เธอไม่นึกถึงกัน
วันเวลาแปรผัน ทำใจคนเรรวน

อยากจะอยู่กับเธอ ตรงนี้ให้นานเนิ่นนาน
แต่เป็นไปไม่ได้ เพราะมันเป็นแค่วันวาน
ถ้าว่าเรื่องสมมุติ หากมันเป็นจริงได้ซักวัน
ฉันขอแค่เพียงรักใครแล้วไม่ต้องช้ำ

วันที่ไม่มีเธอ ทำไมรู้สึกอ้างว้าง
ก็ใจมันทรมานเกินกว่าที่ฉันเคยเจอ
จะโทรก็กลัวรบกวน สถานะฉันไม่เหมือนเดิม
ภาพเราที่ดูเคยยิ้ม ตอนนี้กลับทำให้เสียน้ำตา
ทุกเวลา..

ใจมันแปรปรวน จวนฉันจะขาดใจ
ภายนอกยังฝืนทน ฤทัยทุรนทุราย
เธอมาพักพิง แค่เพียงมาอิงกาย
ส่วนฉันที่คิดจริง โดนทิ้งให้เดียวดาย

โอ้ใจหนอใจ รักใครทำไมต้องช้ำ
เจ็บไม่รู้จักเท่าไหร่ แต่ทำไมใจเอยไม่จำเลย

วันที่ไม่มีเธอ ทำไมรู้สึกอ้างว้าง
ก็ใจมันทรมานเกินกว่าที่ฉันเคยเจอ
จะโทรก็กลัวรบกวน สถานะฉันไม่เหมือนเดิม
ภาพเราที่ดูเคยยิ้ม ตอนนี้กลับทำให้เสียน้ำตา

วันที่ไม่มีเธอ ทำไมรู้สึกอ้างว้าง
ก็ใจมันทรมานเกินกว่าที่ฉันเคยเจอ
จะโทรก็กลัวรบกวน สถานะฉันไม่เหมือนเดิม
ภาพเราที่ดูเคยยิ้ม ตอนนี้กลับทำให้เสียน้ำตา
ทุกเวลา..

มิวสิควิดีโอ วันที่ไม่มีเธอ Liltan (ลิล ตาล)

เพลง : วันที่ไม่มีเธอ
ศิลปิน : Liltan (ลิล ตาล)
Prod. : PKN Beat TH
ติดต่อ : facebook.com/Liltan.TH
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend