คอร์ดเพลง โลกสลาย – Liltan ft. Fernpinxz

  
Text   

คอร์ดเพลง : โลกสลาย Liltan ft. Fernpinxz

คอร์ดเพลง โลกสลาย - Liltan ft. Fernpinxz

เพลง :

ศิลปิน : Liltan ft. Fernpinxz

เนื้อร้อง/ทำนอง : Liltan

คอร์ดทั้งหมด : C,G,Am,F


INTRO | C | G | C | F |

 
ต่อให้โลกส
C 
ลายก็ไม่คลายรักเ
G 
ธอ
 
ก็เธอคือคนสุดท้
Am 
ายตั้งแต่แรกที่ได้เ
F 
จอ
 
ก็ไม่ต้องหวั่นอะ
C 
ไร 
 
ฉันจะไม่มีวัน
G 
ทิ้งเธอ
 
รักเราจะอยู่จน
Am 
ตายจะไม่มีวันพัง
 
มีแค่ฉันกับเ
F 
ธอ 
 
ไม่ทิ้งกันไปไหน
 

 
ต่อให้โลกส
C 
ลายก็ไม่คลายรักเ
G 
ธอ
 
ก็เธอคือคนสุดท้
Am 
ายตั้งแต่แรกที่ได้เ
F 
จอ
 
ก็ไม่ต้องหวั่นอะ
C 
ไร 
 
ฉันจะไม่มีวัน
G 
ทิ้งเธอ
 
รักเราจะอยู่จนต
Am 
ตายจะไม่มีวันพัง
 
มีแค่ฉันกับเ
F 
ธอ ไม่ทิ้งกันไปไหน ตลอดกาล..
 

C 
  มีแค่เราสองคน 
 
เดินเคียงกัน
G 
ไปไม่มีวันทิ้งกัน
 
  จะจับมือเธอให้แ
Am 
น่นกว่าใครที่ได้เจอ
 
  ไม่ต้องการสิ่งใ
F 
ด ขอมีเพียงฉันกับเธอ ก็พอ

C 
  ไม่ใช่เรื่องสมมุติ 
 
แต่มันคือความจริง
G 
  เราสองคนเกิดมาเพื่อคู่กัน 
 
ในชาตินี้
Am 
  ไม่ได้อวยจนเวอร์วัง 
 
แต่รักที่เรา
F 
มี
  นี่มันยิ่งกว่าหนังเรื่อง Midnight sun

C 
  ขอบคุณที่เลือกฉัน 
 
ละมาเป็นความสุขให้กันและกัน
G 
  เติมเต็มให้ส่วนที่ขาด 
 
จับมือให้แน่นไปพร้อมกัน
Am 
  ในสิ่งที่หวัง 
 
ได้ในสิ่งที่ปรารถนา
 
  อยากจะ
F 
มีแค่เธอคนเดียว You เป็น Number one lady

C 
  ก็ไม่ต้องพูดมาก 
 
ก็อยากให้ดูที่การกระทำ
G 
  ฉันพูดไปแล้ว 
 
ว่ารักเธอไม่กลับคำ
Am 
  ไอ้คนๆ นี้ พูดจ
F 
ริงทำจริงนะ 
 
Baby
 
  ขอบ
C 
คุณที่ทำให้เราได้เจอ
G 
กัน
 
  ฉันขอสัญ
Am 
ญา 
 
จะดูแลเธอให้
F 
ดีนับจากนี้.. 
 
ไป..

 
ต่อให้โลกส
C 
ลายก็ไม่คลายรักเ
G 
ธอ
 
ก็เธอคือคนสุดท้
Am 
ายตั้งแต่แรกที่ได้เ
F 
จอ
 
ก็ไม่ต้องหวั่นอะ
C 
ไร 
 
ฉันจะไม่มีวัน
G 
ทิ้งเธอ
 
รักเราจะอยู่จนต
Am 
ายจะไม่มีวันพัง
 
มีแค่ฉันกับเ
F 
ธอ 
 
ไม่ทิ้งกันไปไหน
 

 
ต่อให้โลกส
C 
ลายก็ไม่คลายรักเ
G 
ธอ
 
ก็เธอคือคนสุดท้
Am 
ายตั้งแต่แรกที่ได้เ
F 
จอ
 
ก็ไม่ต้องหวั่นอะ
C 
ไร 
 
ฉันจะไม่มีวัน
G 
ทิ้งเธอ
 
รักเราจะอยู่จนต
Am 
ายจะไม่มีวันพัง 
 
มีแค่ฉันกับเ
F 
ธอ
 
ไม่ทิ้งกันไปไหน ตลอดกาล..
 

 
ที่แ
C 
ต่งเพลงนี้ 
 
ฉันแต่งให้เธอรู้ไหม
 
ก็อ
G 
ยากให้เธอได้ยิน 
 
และเปิดฟังมันซ้ำๆ
 
ถึงเพลง
Am 
นี้มันจะไม่เพราะเท่าไร
 
แต่ทุก
F 
คำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ

 
แค่ไม่ได้เ
C 
จอก็คิดถึงเธอคนดี
 
ไม่อยากให้เธอ
G 
หาย รู้ตัวนะ Shawty
 
มันกระวนกระวายทุกค
Am 
รั้ง 
 
ทุกทีที่ไม่เจอ
 
ถ้าขาดเธอไ
F 
ปฉันอยู่ไม่ได้แน่เลย

 
สัญ
C 
ญาแล้วนะ 
 
ว่าจะอยู่กับฉันเป็นตายาย
 
ถ้าอ
G 
ยู่กับฉัน จะไม่ทำให้เธอต้อง So cry
 
Only  
Am 
you แค่คุณ On my mind
 
ต้องการแค่เ
F 
ธอคนเดียว By my side

 
จะไ
C 
ม่มีใครมาแทรกกลาง
G 
เราสอง
 
ขอสัญญาจะดูแลใ
Am 
ห้ดี 
 
ทั้งชีวิตนี้มอบใ
F 
ห้เธอ

 
ก็
C 
มีแค่ You รู้ไ
G 
หม 
 
ถึงแม้โลกมันจะส
Am 
ลายไป
 
แต่รักของเราจะไม่ส
F 
ลายตาม..

 
ต่อให้โลกส
C 
ลายก็ไม่คลายรักเ
G 
ธอ
 
ก็เธอคือคนสุดท้
Am 
ายตั้งแต่แรกที่ได้เ
F 
จอ
 
ก็ไม่ต้องหวั่นอะ
C 
ไร 
 
ฉันจะไม่มีวัน
G 
ทิ้งเธอ
 
รักเราจะอยู่จนต
Am 
ายจะไม่มีวันพัง
 
มีแค่ฉันกับเ
F 
ธอ 
 
ไม่ทิ้งกันไปไหน
 

 
ต่อให้โลกส
C 
ลายก็ไม่คลายรักเ
G 
ธอ
 
ก็เธอคือคนสุดท้
Am 
ายตั้งแต่แรกที่ได้เ
F 
จอ
 
ก็ไม่ต้องหวั่นอะ
C 
ไร 
 
ฉันจะไม่มีวัน
G 
ทิ้งเธอ
 
รักเราจะอยู่จนต
Am 
ายจะไม่มีวันพัง 
 
มีแค่ฉันกับเ
F 
ธอ
 
ไม่ทิ้งกันไปไหน ตลอดกาล..
 

OUTRO | C | G | C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง โลกสลาย


ต่อให้โลกสลายก็ไม่คลายรักเธอ
ก็เธอคือคนสุดท้ายตั้งแต่แรกที่ได้เจอ
ก็ไม่ต้องหวั่นอะไร ฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอ
รักเราจะอยู่จนตายจะไม่มีวันพัง
มีแค่ฉันกับเธอ ไม่ทิ้งกันไปไหน

ต่อให้โลกสลายก็ไม่คลายรักเธอ
ก็เธอคือคนสุดท้ายตั้งแต่แรกที่ได้เจอ
ก็ไม่ต้องหวั่นอะไร ฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอ
รักเราจะอยู่จนตายจะไม่มีวันพัง
มีแค่ฉันกับเธอ ไม่ทิ้งกันไปไหนตลอดกาล

มีแค่เราสองคน เดินเคียงกันไปไม่มีวันทิ้งกัน
จะจับมือเธอให้แน่นกว่าใครที่ได้เจอ
ไม่ต้องการสิ่งใดขอมีเพียงฉันกับเธอ ก็พอ
ไม่ใช่เรื่องสมมติแต่มันคือความจริง
เราสองคนเกิดมาเพื่อคู่กันในชาตินี้
ไม่ได้อวยจนเวอร์วังแต่รักที่เรามี
มันยิ่งกว่าหนังเรื่อง Midnight sun

ขอบคุณที่เลือกฉันละมาเป็นความสุขให้กันและกัน
เติมเต็มให้ส่วนที่ขาดจับมือให้แน่นไปพร้อมกัน
ในสิ่งที่หวังได้ในสิ่งที่ปราถนา
อยากจะมีแค่เธอคนเดียว You เป็น Number one lady

ก็ไม่ต้องพูดมากก็อยากให้ดูที่การกระทำ
ฉันพูดไปแล้ว ว่ารักเธอไม่กลับคำ
ไอ้คนๆนี้พูดจริงทำจริงนะ Baby
ขอบคุณที่ทำให้เราได้เจอกัน
ฉันขอสัญญาจะดูแลเธอให้ดีนับจากนี้

ต่อให้โลกสลายก็ไม่คลายรักเธอ
ก็เธอคือคนสุดท้ายตั้งแต่แรกที่ได้เจอ
ก็ไม่ต้องหวั่นอะไร ฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอ
รักเราจะอยู่จนตายจะไม่มีวันพัง
มีแค่ฉันกับเธอ ไม่ทิ้งกันไปไหน

ต่อให้โลกสลายก็ไม่คลายรักเธอ
ก็เธอคือคนสุดท้ายตั้งแต่แรกที่ได้เจอ
ก็ไม่ต้องหวั่นอะไร ฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอ
รักเราจะอยู่จนตายจะไม่มีวันพัง
มีแค่ฉันกับเธอ ไม่ทิ้งกันไปไหนตลอดกาล

ที่แต่งเพลงนี้ฉันแต่งให้เธอรู้ไหม
ก็อยากให้เธอได้ยินและเปิดฟังมันซ้ำๆ
ถึงเพลงนี้มันจะไม่เพราะเท่าไร
แต่ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ

แค่ไม่ได้เจอก็คิดถึงเธอคนดี
ไม่อยากให้เธอหายรู้ตัวนะ Shawty
มันกระวนกระวายทุกครั้งทุกทีที่ไม่ได้เจอ
ถ้าขาดเธอไปฉันอยู่ไม่ได้แน่เลย

สัญญาแล้วนะว่าจะอยู่กับฉันเป็นตายาย
ถ้าอยู่กับฉันจะไม่ทำให้เธอต้อง So cry
Only you แค่คุณ On my mind
ต้องการแค่เธอคนเดียว By my side

จะไม่มีใครมาแทรกกลางเราสอง
ขอสัญญาจะดูแลให้ดี ทั้งชีวิตนี้มอบให้เธอ
ก็มีแค่ You รู้ไหม ถึงแม้โลกมันจะสลายไป
แต่รักของเราจะไม่สลายตาม

ต่อให้โลกสลายก็ไม่คลายรักเธอ
ก็เธอคือคนสุดท้ายตั้งแต่แรกที่ได้เจอ
ก็ไม่ต้องหวั่นอะไร ฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอ
รักเราจะอยู่จนตายจะไม่มีวันพัง
มีแค่ฉันกับเธอ ไม่ทิ้งกันไปไหน

ต่อให้โลกสลายก็ไม่คลายรักเธอ
ก็เธอคือคนสุดท้ายตั้งแต่แรกที่ได้เจอ
ก็ไม่ต้องหวั่นอะไร ฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอ
รักเราจะอยู่จนตายจะไม่มีวันพัง
มีแค่ฉันกับเธอ ไม่ทิ้งกันไปไหนตลอดกาล

มิวสิควิดีโอ โลกสลาย Liltan ft. Fernpinxz

เพลง โลกสลาย
ศิลปิน : Liltan ft. Fernpinxz
Prod Beat : PatwanPP
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend