หน้าแรก » เหล็กโคน » คอร์ดเพลง อุณหภูมิหัวใจ – เหล็กโคน

คอร์ดเพลง อุณหภูมิหัวใจ – เหล็กโคน

คอร์ดเพลง : อุณหภูมิหัวใจ เหล็กโคน

คอร์ดเพลง อุณหภูมิหัวใจ - เหล็กโคน

ศิลปิน : เหล็กโคน

เนื้อร้อง :

คอร์ดทั้งหมด : Am, Bm, C, D, Em, G


INTRO | G | D | G | C |

อุณหภูมิของหัวใจ 
 
มันร้
อนเกินจะทนไหว
 
เมื่อเธอ
มาทิ้งไป 
 
ใจมันร้อ
นรน
อุณหภูมิที่ต่ำ 
 
กลับ
สูงเกินจะอดทน
 
เมื่อมี
คนบางคนเข้ามา 
 
เป็น
มือที่สาม

 
อยากจะถามเ
ธอ…

 
ว่า
Am 
ฉันนั้นผิดอะไรที่เธอต้องไปจากฉัน
 
แล้ว
Bm 
เขามีดีอะไรที่เธอต้องไปกับเขา
ฉันนั้นต้อง
Cm 
เศร้า 
 
ส่วนเ
ขานั้นดีใจ

 
ไม่รักกันแล้วใช่ห
ม้าย 
 
ฉันถ
ามเธอครั้งสุ
Bm 
ดท้าย
 
แค่อยาก
Em 
ถามให้แ
Am 
น่ใจ 
 
ว่าเธอจะไ
ปจากฉันจริ
งหรือ
 
ไม่ห่วงกันแล้วใช่ห
ม้าย 
 
แค่อยาก
ฟังจากปากขอ
Bm 
งเธอ
 
ต่อ
Em 
ไปจะไม่ต้อง
Am 
เบลอ 
 
รัก
คนที่มันหลา
ยใจ

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
ว่า
Am 
ฉันนั้นผิดอะไรที่เธอต้องไปจากฉัน
 
แล้ว
Bm 
เขามีดีอะไรที่เธอต้องไปกับเขา
ฉันนั้นต้อง
Cm 
เศร้า 
 
ส่วนเ
ขานั้นดีใจ

 
ไม่รักกันแล้วใช่ห
ม้าย 
 
ฉันถ
ามเธอครั้งสุ
Bm 
ดท้าย
 
แค่อยาก
Em 
ถามให้แ
Am 
น่ใจ 
 
ว่าเธอจะไ
ปจากฉันจริ
งหรือ
 
ไม่ห่วงกันแล้วใช่ห
ม้าย 
 
แค่อยาก
ฟังจากปากขอ
Bm 
งเธอ
 
ต่อ
Em 
ไปจะไม่ต้อง
Am 
เบลอ 
 
รัก
คนที่มันหลา
ยใจ

 
ไม่รักกันแล้วใช่ห
ม้าย 
 
ฉันถ
ามเธอครั้งสุ
Bm 
ดท้าย
 
แค่อยาก
Em 
ถามให้แ
Am 
น่ใจ 
 
ว่าเธอจะไ
ปจากฉันจริ
งหรือ
 
ไม่ห่วงกันแล้วใช่ห
ม้าย 
 
แค่อยาก
ฟังจากปากขอ
Bm 
งเธอ
 
ต่อ
Em 
ไปจะไม่ต้อง
Am 
เบลอ 
 
รัก
คนที่มันหลา
ยใจ

 
ต่อไปจะไม่ต้อง
Am 
เบลอ 
 
รัก
คนที่มันนอ
กใจ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อุณหภูมิหัวใจ


อุณหภูมิของหัวใจ มันร้อนเกินจะทนไหว
เมื่อเธอมาทิ้งไป ใจมันร้อนรน
อุณหภูมิที่ต่ำ กลับสูงเกินจะอดทน
เมื่อมีคนบางคนเข้ามา เป็นมือที่สาม

อยากจะถามเธอ…

ว่าฉันนั้นผิดอะไรที่เธอต้องไปจากฉัน
แล้วเขามีดีอะไรที่เธอต้องไปกับเขา
ฉันนั้นต้องเศร้า ส่วนเขานั้นดีใจ

ไม่รักกันแล้วใช่หม้าย ฉันถามเธอครั้งสุดท้าย
แค่อยากถามให้แน่ใจ ว่าเธอจะไปจากฉันจริงหรือ
ไม่ห่วงกันแล้วใช่หม้าย แค่อยากฟังจากปากของเธอ
ต่อไปจะไม่ต้องเบลอ รักคนที่มันหลายใจ

( ดนตรี )

ว่าฉันนั้นผิดอะไรที่เธอต้องไปจากฉัน
แล้วเขามีดีอะไรที่เธอต้องไปกับเขา
ฉันนั้นต้องเศร้า ส่วนเขานั้นดีใจ

ไม่รักกันแล้วใช่หม้าย ฉันถามเธอครั้งสุดท้าย
แค่อยากถามให้แน่ใจ ว่าเธอจะไปจากฉันจริงหรือ
ไม่ห่วงกันแล้วใช่หม้าย แค่อยากฟังจากปากของเธอ
ต่อไปจะไม่ต้องเบลอ รักคนที่มันหลายใจ

ไม่รักกันแล้วใช่หม้าย ฉันถามเธอครั้งสุดท้าย
แค่อยากถามให้แน่ใจ ว่าเธอจะไปจากฉันจริงหรือ
ไม่ห่วงกันแล้วใช่หม้าย แค่อยากฟังจากปากของเธอ
ต่อไปจะไม่ต้องเบลอ รักคนที่มันหลายใจ

ต่อไปจะไม่ต้องเบลอ รักคนที่มันนอกใจ..

มิวสิควิดีโอเพลง อุณหภูมิหัวใจ เหล็กโคน

เพลง อุณหภูมิหัวใจ
ศิลปิน เหล็กโคน

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา