คอร์ดเพลง แกน่ารักเท่าจักรวาล – Sakarin ft.Ptrp

  
Text   

คอร์ดเพลง : แกน่ารักเท่าจักรวาล Sakarin

คอร์ดเพลง แกน่ารักเท่าจักรวาล - Sakarin

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : C, D, Em, G


Tune to Eb
INTRO | G | D | Em | C | ( 2 Times )

 
 
G 
  แกน่ารักเท่าจักร
D 
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำ
C 
คาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
G 
  แกน่ารักเท่าจักร
D 
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำค
C 
าญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

G 
  ขอโทษบางครั้งชอบเอาแต่ใ
D 
จ ทำตัวไม่ดีก็ตามแต่
Em 
  จะไม่พูดว่ารักให้เหมือนกับใ
C 
คร แต่จะทำให้รู้รักแกแค่ไหน

 
มันทำไม่ไ
G 
ด้ นอกใจแกทำไม่
D 
ง่าย
 
รักแกจงจำเอา
Em 
ไว้ ไอ้ต้าวความรัก อย่าน้อยใ
C 
จเลย

 
มันทำไม่
G 
ง่าย ให้ตายก็ทำไม่ไ
D 
ด้
 
ไม่เชื่อใจเลยใช่ไ
Em 
หม ถ้าหากได้เจอจะเข้าไป
C 
กอด..

G 
ความรักเท่าจักร
D 
วาล พี่คงจะให้แค่เธอคนเดียว
Em 
รักเธอที่สุดเลยห
C 
นา สัญญาได้มั้ยว่าจะไม่แลเหลียว

 
 
G 
  แกน่ารักเท่าจักร
D 
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำ
C 
คาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
G 
  แกน่ารักเท่าจักร
D 
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำค
C 
าญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

G 
  แม้กาลเวลาจะแปรเป
D 
ลี่ยน แต่ใจดวงนี้ยังเหมือนเดิม
Em 
  จะอยู่กับแกในยามเ
C 
หงา จะคอยเทคแคร์ในยามเศร้า
G 
  อยากอยู่กับแกนานๆได้ไ
D 
หม อย่าจากไปไหนนะคนดี
Em 
  ยังอยากมีแกในทุกๆ
C 
วัน มีวันครบรอบทุกสิ้นปี

G 
  ตั้งใจจะรักแค่แกคนเ
D 
ดียว aey ไม่ให้ใครมาแ
Em 
ทนได้
 
  จะรักให้นานเท่า
C 
นาน แม้จะมีเรื่องร้ายเข้ามาก็ตาม
G 
  ความสุขของเราคือการมี
D 
แก aey
 
  จะไม่เหลียว
Em 
แล และ จะเฝ้าดู
C 
แลและเทคแคร์

 
 
G 
  แกน่ารักเท่าจักร
D 
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำ
C 
คาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
G 
  แกน่ารักเท่าจักร
D 
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำค
C 
าญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

G 
  ความรักเท่าจักร
D 
วาล พี่คงจะให้แค่เธอคนเดียว
Em 
  รักเธอที่สุดเลยห
C 
นา สัญญาได้มั้ยว่าจะไม่แลเหลียว
G 
  ใจ..ที่
D 
พี่ มีให้แค่เธอ 
 
Em 
ออเอิงเออ
 
  โอ้แม่แก้ว
C 
ตาเธอน่ารักเลยเชียวอะ

G 
  ใจของพี่ ก็มีแค่เ
D 
ธอ นอนทุกคืนก็หลงละเมอ
Em 
  อยากนอนกอดโอ้แม่ทรามเ
C 
ชย รักเอย..

G 
  ขอโทษบางครั้งชอบเอาแต่ใ
D 
จ ทำตัวไม่ดีก็ตามแต่
Em 
  จะไม่พูดว่ารักให้เหมือนกับใ
C 
คร แต่จะทำให้รู้รักแกแค่ไหน

 
  มันทำไม่ไ
G 
ด้ นอกใจแกทำไม่
D 
ง่าย
 
  รักแกจงจำเอา
Em 
ไว้ ไอ้ต้าวความรัก อย่าน้อยใ
C 
จเลย
 
  มันทำไม่
G 
ง่าย ให้ตายก็ทำไม่ไ
D 
ด้
 
  ไม่เชื่อใจเลยใช่ไ
Em 
หม ถ้าหากได้เจอจะเข้าไป
C 
กอด..

 
 
G 
  แกน่ารักเท่าจักร
D 
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำ
C 
คาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
G 
  แกน่ารักเท่าจักร
D 
วาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
Em 
  นานไปกลัวแกจะรำค
C 
าญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

OUTRO | G | D | Em | C | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แกน่ารักเท่าจักรวาล


แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

ขอโทษบางครั้งชอบเอาแต่ใจ ทำตัวไม่ดีก็ตามแต่
จะไม่พูดว่ารักให้เหมือนกับใคร แต่จะทำให้รู้รักแกแค่ไหน

มันทำไม่ได้ นอกใจแกทำไม่ง่าย
รักแกจงจำเอาไว้ ไอ้ต้าวความรัก อย่าน้อยใจเลย

มันทำไม่ง่าย ให้ตายก็ทำไม่ได้
ไม่เชื่อใจเลยใช่ไหม ถ้าหากได้เจอจะเข้าไปกอด..

ความรักเท่าจักรวาล พี่คงจะให้แค่เธอคนเดียว
รักเธอที่สุดเลยหนา สัญญาได้มั้ยว่าจะไม่แลเหลียว

แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

แม้กาลเวลาจะแปรเปลี่ยน แต่ใจดวงนี้ยังเหมือนเดิม
จะอยู่กับแกในยามเหงา จะคอยเทคแคร์ในยามเศร้า
อยากอยู่กับแกนานๆได้ไหม อย่าจากไปไหนนะคนดี
ยังอยากมีแกในทุกๆวัน มีวันครบรอบทุกสิ้นปี

ตั้งใจจะรักแค่แกคนเดียว aey ไม่ให้ใครมาแทนได้
จะรักให้นานเท่านาน แม้จะมีเรื่องร้ายเข้ามาก็ตาม
ความสุขของเราคือการมีแก aey
จะไม่เหลียวแล และ จะเฝ้าดูแลและเทคแคร์

แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

ความรักเท่าจักรวาล พี่คงจะให้แค่เธอคนเดียว
รักเธอที่สุดเลยหนา สัญญาได้มั้ยว่าจะไม่แลเหลียว
ใจ..ที่พี่ มีให้แค่เธอ เออเอิงเออ
โอ้แม่แก้วตาเธอน่ารักเลยเชียวอะ

ใจของพี่ ก็มีแค่เธอ นอนทุกคืนก็หลงละเมอ
อยากนอนกอดโอ้แม่ทรามเชย รักเอย..

ขอโทษบางครั้งชอบเอาแต่ใจ ทำตัวไม่ดีก็ตามแต่
จะไม่พูดว่ารักให้เหมือนกับใคร แต่จะทำให้รู้รักแกแค่ไหน

มันทำไม่ได้ นอกใจแกทำไม่ง่าย
รักแกจงจำเอาไว้ ไอ้ต้าวความรัก อย่าน้อยใจเลย
มันทำไม่ง่าย ให้ตายก็ทำไม่ได้
ไม่เชื่อใจเลยใช่ไหม ถ้าหากได้เจอจะเข้าไปกอด..

แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป
แกน่ารักเท่าจักรวาล มีคนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้
นานไปกลัวแกจะรำคาญ สัญญาได้ไหมจะไม่ทิ้งกันไป

มิวสิควิดีโอ แกน่ารักเท่าจักรวาล Sakarin

เพลง แกน่ารักเท่าจักรวาล
ศิลปิน : Sakarin
Contact
Facebook : Sakarin
Instragram : Sakarinnn
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend