คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้

  
Text   

คอร์ดเพลง : งาม (ງາມ) ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) - ก้อง ห้วยไร่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : C,D,Em,G


INTRO | G | D | Em | C |

 
G 
าม.. 
 
เจ้
D 
างาม.. 
 
เจ้
Em 
างาม.. 
 
 
C 

 
เจ้างาม เจ้าง
G 
ามหลายกว่านางไอ่ของผาแดง
 
ออร่าเจ้าเฉิ
D 
ดฉายหลายกว่าตะเว็นยามออกแสง
 
ข้า
Em 
น้อยก็ได้แต่จอบแนม
 
สะออนเจ้าหลายแม่แก้มแดง
 
 
ก้อน
C 
คำเจ้าเป็นผู้ใด๋ 
 
หรือว่าเจ้าเป็นลูกไผ
 
อ้ายบอกฮักได้บ่หล่าคำแ
G 
พง..

 
ได้บ่หล่าคำแ
D 
พง.. 
 
ได้บ่หล่าคำ
Em 
แพง..
C 

 
เจ้าง
G 
ามโพดโพ บักโม บักแตง
 
เจ้างามแต่เซ้า ไปจนฮอดแลง
 
 
เจ้าง
D 
ามทั้งตอนนอนหงายและนอนตะแคง

 
เจ้า
Em 
งามจนอ้ายนั้นโคตรอยากสิมีแฮง
 
เจ้าง
C 
าม เจ้างาม ฮักเจ้าบ่มีเปลี่ยนแปลง

G 
  อ้ายฮักเจ้าแ
D 
ฮง 
 
อ้ายฮักเจ้
Em 
าหลาย..
C 

 
อ้ายมองกี่
G 
ที ยิ่งน่าฮัก ยิ่งมองกี่ที ยิ่งน่านัก
 
ตัวอ้ายใจ
D 
ดีไม่น่ายักษ์
 
ใจมีดวงเดียวไม่มากมาย..  
Em 
 
ทักแล้วเขินอาย มองหน้าสักพักแล้วละล
C 
าย
 
งามเกินคมคาย มันจวนจะงามจนอ้ายอาย
 

 
เจ้างาม เจ้าง
G 
ามหลายกว่านางไอ่ของผาแดง
 
ออร่าเจ้าเฉิ
D 
ดฉายหลายกว่าตะเว็นยามออกแสง
 
ข้า
Em 
น้อยก็ได้แต่จอบแนม
 
สะออนเจ้าหลายแม่แก้มแดง
 
 
ก้อน
C 
คำเจ้าเป็นผู้ใด๋ 
 
หรือว่าเจ้าเป็นลูกไผ
 
อ้ายบอกฮักได้บ่หล่าคำแพง..
 

INSTRU | G | D | Em | C |

G 
ขั่นได้เจ้าเป็นแฟนอ้ายคือสินอนตายตาหลับ
 
เป็นโจรกลับ
D 
ใจ 
 
ที่ไปยอมให้ตำรวจจับ
Em 
อ้ายกะบ่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์
 
อ้ายบ่ได้เป็นตำรวจ น
C 
ายก
 
และอ้ายบ่ได้เป็นป
G 
ลัด.. 
 
D 
ลัด..

 
อ้
G 
ายนี้อยากสิบอก 
 
วันนั้นอ้ายอยากจะบอกเธอ
 
แต่ล
D 
องมาคิดอีกที
 
มาฮอดมื้อนี้อ้ายนั้นอยากกอดเธอ..
Em 
 
ซืนเมื่อได้เจอ มื้อนั้นอ้ายน่าจะขอเ
C 
บอร์
 
เธอทำให้ละเมอ และคิดฮอดเธอทุกคืนวัน
 

G 
สีที่ปากเจ้าแดง
 
จั่งคือว่าปานว่าดอกสะแบงบาน
 
 
แก้มน้
D 
องนั้นแดงจ่ายหว่าย
 
อ้ายเกือบไหลตายนะแม่ผู้ตาหวาน
 
Em 
ขาวพอปานกล้วยปลอก
 
งามหลายกว่าดอกหัวลิ่มหนองหาน
 
 
ลุ่มรัก หลงไ
C 
หล 
 
จกโคกเป็นงู
 
อยากให้แม่เจ้าเอิ้นลูกว่าหลาน
 

 
เจ้าง
G 
ามโพดโพ บักโม บักแตง
 
เจ้างามแต่เซ้า ไปจนฮอดแลง
 
 
เจ้าง
D 
ามทั้งตอนนอนหงายและนอนตะแคง
 
เจ้า
Em 
งามจนอ้ายนั้นโคตรอยากสิมีแฮง
 
เจ้าง
C 
าม เจ้างาม ฮักเจ้าบ่มีเปลี่ยนแปลง

 
เจ้างาม เจ้าง
G 
ามหลายกว่านางไอ่ของผาแดง
 
ออร่าเจ้าเฉิ
D 
ดฉายหลายกว่าตะเว็นยามออกแสง
 
ข้า
Em 
น้อยก็ได้แต่จอบแนม
 
สะออนเจ้าหลายแม่แก้มแดง
 
 
ก้อน
C 
คำเจ้าเป็นผู้ใด๋ 
 
หรือว่าเจ้าเป็นลูกไผ
 
อ้ายบอกฮักได้บ่หล่าคำแพง
 

 
เจ้างาม เจ้าง
G 
ามหลายกว่านางไอ่ของผาแดง
 
ออร่าเจ้าเฉิ
D 
ดฉายหลายกว่าตะเว็นยามออกแสง
 
ข้า
Em 
น้อยก็ได้แต่จอบแนม
 
สะออนเจ้าหลายแม่แก้มแดง
 
 
ก้อน
C 
คำเจ้าเป็นผู้ใด๋ 
 
หรือว่าเจ้าเป็นลูกไผ
 
อ้ายบอกฮักได้บ่หล่าคำแพง..
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง งาม (ງາມ)


งาม.. เจ้างาม.. เจ้างาม..

เจ้างาม เจ้างามหลายกว่านางไอ่ของผาแดง
ออร่าเจ้าเฉิดฉายหลายกว่าตะเว็นยามออกแสง
ข้าน้อยก็ได้แต่จอบแนม
สะออนเจ้าหลายแม่แก้มแดง
ก้อนคำเจ้าเป็นผู้ใด๋ หรือว่าเจ้าเป็นลูกไผ
อ้ายบอกฮักได้บ่หล่าคำแพง..

ได้บ่หล่าคำแพง.. ได้บ่หล่าคำแพง..

เจ้างามโพดโพ บักโม บักแตง
เจ้างามแต่เซ้า ไปจนฮอดแลง
เจ้างามทั้งตอนนอนหงายและนอนตะแคง

เจ้างามจนอ้ายนั้นโคตรอยากสิมีแฮง
เจ้างาม เจ้างาม ฮักเจ้าบ่มีเปลี่ยนแปลง

อ้ายฮักเจ้าแฮง อ้ายฮักเจ้าหลาย..

อ้ายมองกี่ที ยิ่งน่าฮัก ยิ่งมองกี่ที ยิ่งน่านัก
ตัวอ้ายใจดีไม่น่ายักษ์
ใจมีดวงเดียวไม่มากมาย..
ทักแล้วเขินอาย มองหน้าสักพักแล้วละลาย
งามเกินคมคาย มันจวนจะงามจนอ้ายอาย

เจ้างาม เจ้างามหลายกว่านางไอ่ของผาแดง
ออร่าเจ้าเฉิดฉายหลายกว่าตะเว็นยามออกแสง
ข้าน้อยก็ได้แต่จอบแนม
สะออนเจ้าหลายแม่แก้มแดง
ก้อนคำเจ้าเป็นผู้ใด๋ หรือว่าเจ้าเป็นลูกไผ
อ้ายบอกฮักได้บ่หล่าคำแพง..

( ดนตรี )

ขั่นได้เจ้าเป็นแฟนอ้ายคือสินอนตายตาหลับ
เป็นโจรกลับใจ ที่ไปยอมให้ตำรวจจับ
อ้ายกะบ่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์
อ้ายบ่ได้เป็นตำรวจ นายก
และอ้ายบ่ได้เป็นปลัด.. ปลัด..

อ้ายนี้อยากสิบอก วันนั้นอ้ายอยากจะบอกเธอ
แต่ลองมาคิดอีกที
มาฮอดมื้อนี้อ้ายนั้นอยากกอดเธอ..
ซืนเมื่อได้เจอ มื้อนั้นอ้ายน่าจะขอเบอร์
เธอทำให้ละเมอ และคิดฮอดเธอทุกคืนวัน

สีที่ปากเจ้าแดง
จั่งคือว่าปานว่าดอกสะแบงบาน
แก้มน้องนั้นแดงจ่ายหว่าย
อ้ายเกือบไหลตายนะแม่ผู้ตาหวาน
ขาวพอปานกล้วยปลอก
งามหลายกว่าดอกหัวลิ่มหนองหาน
ลุ่มรัก หลงไหล จกโคกเป็นงู
อยากให้แม่เจ้าเอิ้นลูกว่าหลาน

เจ้างามโพดโพ บักโม บักแตง
เจ้างามแต่เซ้า ไปจนฮอดแลง
เจ้างามทั้งตอนนอนหงายและนอนตะแคง
เจ้างามจนอ้ายนั้นโคตรอยากสิมีแฮง
เจ้างาม เจ้างาม ฮักเจ้าบ่มีเปลี่ยนแปลง

เจ้างาม เจ้างามหลายกว่านางไอ่ของผาแดง
ออร่าเจ้าเฉิดฉายหลายกว่าตะเว็นยามออกแสง
ข้าน้อยก็ได้แต่จอบแนม
สะออนเจ้าหลายแม่แก้มแดง
ก้อนคำเจ้าเป็นผู้ใด๋ หรือว่าเจ้าเป็นลูกไผ
อ้ายบอกฮักได้บ่หล่าคำแพง

เจ้างาม เจ้างามหลายกว่านางไอ่ของผาแดง
ออร่าเจ้าเฉิดฉายหลายกว่าตะเว็นยามออกแสง
ข้าน้อยก็ได้แต่จอบแนม
สะออนเจ้าหลายแม่แก้มแดง
ก้อนคำเจ้าเป็นผู้ใด๋ หรือว่าเจ้าเป็นลูกไผ
อ้ายบอกฮักได้บ่หล่าคำแพง..

มิวสิควิดีโอ งาม (ງາມ) ก้อง ห้วยไร่

เพลง งาม (ງາມ)
ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่
Feat.ขยะหน้าต้นไม้ x หูหลูบลูกชิ้นปิ้งครูปิ่นและเปียโน
ติดต่องานโชว์ : 063-368-5666
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend