คอร์ดเพลง ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอ – ซันนี่

  
Text   

คอร์ดเพลง : ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอ ซันนี่

คอร์ดเพลง ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอ - ซันนี่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : A, D, G


INTRO | D | G | D | A | D |

 
D 
ก็บวันเวลาที่ดีวันที่เรานั้น
G 
อยู่..ด้วยกัน
 
D 
ก็บเรื่องราวของเรา 
 
ไว้ในความทร
A 
งจำ

 
วันที่เธอเห
G 
นื่อย 
 
ไม่
D 
มีใคร
 
วันที่เราต้อ
G 
ง 
 
ห่างกั
D 
นไกล
 
วันที่เธอต้องเ
G 
ดิน 
 
ทาง
D 
ไป
 
ไกลจาก
A 
ฉัน.. 
 
 
D 

 
ฝากเพล
G 
งนี้ให้เป็นเพื่อนเ
D 
ธอ
 
หากว่าเ
G 
ธอนั้น 
 
ไม่เหลือใ
D 
คร
 
อยากให้เ
G 
ธอโปรดจงเชื่อ
D 
ใจ 
 
ยังมี
A 
ฉัน

 
จะอยู่เ
G 
คียงข้างเธอเรื่อย
D 
ไป
 
อยากจะ
G 
ขอให้เธอสุข
D 
ใจ
 
ในยามทีเ
G 
ธอเหนื่อยกายและ
D 
ใจ
 
ไม่ไปไ
A 
หน 
 
จะขออยู่เป็นเพื่อ
D 
นเธอ

INSTRU | G | D | G | D | A | D |

 
วันที่เธอเห
G 
นื่อย 
 
ไม่
D 
มีใคร
 
วันที่เราต้อ
G 
ง 
 
ห่างกั
D 
นไกล
 
วันที่เธอต้องเ
G 
ดิน 
 
ทาง
D 
ไป
 
ไกลจาก
A 
ฉัน.. 
 
 
D 

 
ฝากเพล
G 
งนี้ให้เป็นเพื่อนเ
D 
ธอ
 
หากว่าเ
G 
ธอนั้น 
 
ไม่เหลือใ
D 
คร
 
อยากให้เ
G 
ธอโปรดจงเชื่อ
D 
ใจ 
 
ยังมี
A 
ฉัน

 
จะอยู่เ
G 
คียงข้างเธอเรื่อย
D 
ไป
 
อยากจะ
G 
ขอให้เธอสุข
D 
ใจ
 
ในยามทีเ
G 
ธอเหนื่อยกายและ
D 
ใจ
 
ไม่ไปไ
A 
หน 
 
จะขออยู่เป็นเพื่อ
D 
นเธอ

INSTRU | G | D | G | D | G | D | A |

 
จะขออยู่เป็นเพื่อ
D 
นเธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอ


เก็บวันเวลาที่ดีวันที่เรานั้นอยู่..ด้วยกัน
เก็บเรื่องราวของเรา ไว้ในความทรงจำ

วันที่เธอเหนื่อย ไม่มีใคร
วันที่เราต้อง ห่างกันไกล
วันที่เธอต้องเดิน ทางไป
ไกลจากฉัน..

ฝากเพลงนี้ให้เป็นเพื่อนเธอ
หากว่าเธอนั้น ไม่เหลือใคร
อยากให้เธอโปรดจงเชื่อใจ ยังมีฉัน

จะอยู่เคียงข้างเธอเรื่อยไป
อยากจะขอให้เธอสุขใจ
ในยามทีเธอเหนื่อยกายและใจ
ไม่ไปไหน จะขออยู่เป็นเพื่อนเธอ

( ดนตรี )

วันที่เธอเหนื่อย ไม่มีใคร
วันที่เราต้อง ห่างกันไกล
วันที่เธอต้องเดิน ทางไป
ไกลจากฉัน..

ฝากเพลงนี้ให้เป็นเพื่อนเธอ
หากว่าเธอนั้น ไม่เหลือใคร
อยากให้เธอโปรดจงเชื่อใจ ยังมีฉัน

จะอยู่เคียงข้างเธอเรื่อยไป
อยากจะขอให้เธอสุขใจ
ในยามทีเธอเหนื่อยกายและใจ
ไม่ไปไหน จะขออยู่เป็นเพื่อนเธอ

( ดนตรี )

จะขออยู่เป็นเพื่อนเธอ..

มิวสิควิดีโอ ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอ ซันนี่

เพลง ให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอ
ศิลปิน : ซันนี่
เนื้อร้อง/ทำนอง : ซันนี่
เรียบเรียง : ผาสุข
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend