หน้าแรก » ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น » คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง : คนข้างหลัง เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง คนข้างหลัง - เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : A,A7,Am,Bb,C,Dm,F,Gm


 
ถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรง
 
 
จะทำให้ดี ฉันขอสัญญา
 
 
เพื่อให้คนที่เรารัก..
 

INTRO | Dm Bb C | Dm Bb C |
INTRO | Dm Bb | C | C |

 
น้ำตาของความภู
Dm 
มิใจ..
 
มันรินไ
หล..ออกมาเต็มสอ
Dm 
งตา
Bb 
อุปสรรคปัญห
าทำให้เข้ม
Dm 
แข็ง
 
เคย
Bb 
ท้อหมดกำลัง
ใจ 
 
ขา
Am 
แขนไม่มีเรี่ยว
Dm 
แรง
 
แต่ต้องสู้
Bb 
ไป 
 
เพื่อคนที่อยู่ข้า
A7 
งหลัง..

 
คอยเป็นกำลัง
Dm 
ใจ
 
คอยห่วง
ใย 
 
ไม่เคยทอดทิ้
Dm 
งกัน
 
เห
Bb 
นื่อยสักเท่าใด 
 
แค่ไ
หน 
 
ต้องทำให้ถึ
Dm 
งฝัน
Bb 
สู้ไม่เคยคิดถ
อย 
 
หวังเพีย
Am 
งต้องมีสั
Dm 
กวัน
 
จนทำให้
Bb 
ฉัน..ได้มาถึงวั
A7 
นนี้..

 
ถ้าหากว่าฉั
Bb 
นเดินเพียงลำ
พัง
 
ฝั่ง
Am 
ฝันคงไม่ถึงสั
Dm 
กที
 
ขอบ
Bb 
คุณกำลังใจที่
มี 
 
ขอบคุณ
นะ..
 
ถ้าหากว่า
Bb 
ฉันยังมีเรี่ยวแ
รง
 
จะ
Am 
ทำให้ดี 
 
ฉัน
Dm 
ขอสัญญา
 
เพื่อให้
Bb 
คนที่เรารั
กภาคภู
Dm 
มิใจ 
 
 
A7 

 
จะเ
Dm 
หนื่อยแค่ไหน 
 
จะห
นักแค่ไหน 
 
อย่าไ
Dm 
ปท้อ
Bb 
ขอให้เดินต่อ
ไป 
 
ตามความ
Dm 
ฝัน
 
จะ
Gm 
คอยเป็นกำลังใจ 
 
สัญ
A7 
ญาว่าจะไม่ทิ้
Dm 
งกัน
 
เพื่อควา
Bb 
มฝัน 
 
สู้
มันจนถึงวันสุด
Dm 
ท้าย

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb | A7 | A7 |

 
ถ้าหากว่าฉั
Bb 
นเดินเพียงลำ
พัง
 
ฝั่ง
Am 
ฝันคงไม่ถึงสั
Dm 
กที
 
ขอบ
Bb 
คุณกำลังใจที่
มี 
 
ขอบคุณ
นะ..
 
ถ้าหากว่า
Bb 
ฉันยังมีเรี่ยวแ
รง
 
จะ
Am 
ทำให้ดี 
 
ฉัน
Dm 
ขอสัญญา
 
เพื่อให้
Bb 
คนที่เรา
รักภาคภู
Dm 
มิใจ

 
ถ้าหากว่าฉั
Bb 
นเดินเพียงลำ
พัง
 
ฝั่ง
Am 
ฝันคงไม่ถึงสั
Dm 
กที
 
ขอบ
Bb 
คุณกำลังใจที่
มี 
 
ขอบคุณ
นะ..
 
ถ้าหากว่า
Bb 
ฉันยังมีเรี่ยวแ
รง
 
จะ
Am 
ทำให้ดี 
 
ฉัน
Dm 
ขอสัญญา
 
เพื่อให้
Bb 
คนที่เรา
รักภาคภู
Dm 
มิใจ

 
จะทำให้
Bb 
คนที่เรา
รัก.. 
 
ภาคภูมิใจ..

OUTRO | Dm Bb C | Dm Bb C |
OUTRO | Dm Bb | C | Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนข้างหลัง


ถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรง
จะทำให้ดี ฉันขอสัญญา
เพื่อให้คนที่เรารัก..

( ดนตรี )

น้ำตาของความภูมิใจ..
มันรินไหล..ออกมาเต็มสองตา
อุปสรรคปัญหาทำให้เข้มแข็ง
เคยท้อหมดกำลังใจ ขาแขนไม่มีเรี่ยวแรง
แต่ต้องสู้ไป เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง..

คอยเป็นกำลังใจ
คอยห่วงใย ไม่เคยทอดทิ้งกัน
เหนื่อยสักเท่าใด แค่ไหน ต้องทำให้ถึงฝัน
สู้ไม่เคยคิดถอย หวังเพียงต้องมีสักวัน
จนทำให้ฉัน..ได้มาถึงวันนี้..

ถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพัง
ฝั่งฝันคงไม่ถึงสักที
ขอบคุณกำลังใจที่มี ขอบคุณนะ..
ถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรง
จะทำให้ดี ฉันขอสัญญา
เพื่อให้คนที่เรารักภาคภูมิใจ

จะเหนื่อยแค่ไหน จะหนักแค่ไหน อย่าไปท้อ
ขอให้เดินต่อไป ตามความฝัน
จะคอยเป็นกำลังใจ สัญญาว่าจะไม่ทิ้งกัน
เพื่อความฝัน สู้มันจนถึงวันสุดท้าย

( ดนตรี )

ถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพัง
ฝั่งฝันคงไม่ถึงสักที
ขอบคุณกำลังใจที่มี ขอบคุณนะ..
ถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรง
จะทำให้ดี ฉันขอสัญญา
เพื่อให้คนที่เรารักภาคภูมิใจ

ถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพัง
ฝั่งฝันคงไม่ถึงสักที
ขอบคุณกำลังใจที่มี ขอบคุณนะ..
ถ้าหากว่าฉันยังมีเรี่ยวแรง
จะทำให้ดี ฉันขอสัญญา
เพื่อให้คนที่เรารักภาคภูมิใจ

จะทำให้คนที่เรารัก.. ภาคภูมิใจ..

มิวสิควิดีโอ คนข้างหลัง เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง คนข้างหลัง
ศิลปิน : เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คำร้อง/ทำนอง – รัชนก สุวรรณเกตุ
เรียบเรียง – ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่อ Line 👉🏻 @daimodthasodchuen

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา