หน้าแรก » บอย พนมไพร » คอร์ดเพลง วอนท่านเปา (ศาลไคฟง) – บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง วอนท่านเปา (ศาลไคฟง) – บอย พนมไพร

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง วอนท่านเปา (ศาลไคฟง) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Dm | C | Bb C | Dm |

Dm 
มาที่ศาลไคฟง 
 
ตีก
ลองฮ้องทุกข์กับท่านเปา
 
ข้า
Bb 
น้อยนั้นถืกผู้สาว 
 
เตะตัดใ
จจนหงายถ่วน

 
แม่
Dm 
นางมาตั๋วให้ฮัก 
 
แล้วกะ
ถิ่มให้กระอักกระอวน
 
ท่าน
Bb 
เปาจงโปรดไตร่สวน 
 
 
คืนความยุติธรรม..

 
นางมาห
Bb 
ย่องหย่ำใจให้เจ็
บแฮง
 
นางมาแ
Am 
กล้งให้ฮัก 
 
แล้ว
Dm 
ตีจาก
 
บ่ได้หัว
Bb 
ใจแล้วกะเปิดอาดลาด
 
ถิ่มข้า
Gm 
น้อยฮ้องไห้อยู่บ่เ
ซา 
 
โฮ..

 
วอนท่านเ
ปา
 
สั่งจั่น
Am 
เจาออกตามห
Dm 
านาง
 
ผู้หน้าค
มคม 
 
รูปโฉมง
Bb 
ดงาม
 
แต่ว่าหั
Gm 
วใจ 
 
นางดำคืออี
กา
 
วอนหวังเ
ฉาและหม่า
Am 
ฮั่น
 
ติดป้ายประกา
Dm 
ศหา
 
ประก
าศให้นาง
Bb 
ฮู้ว่า..
 
ถ้าบ่อยาก
Gm 
ถืกประหารหัวห
มา
 
ให้มามอบ
โต

INSTRU | Dm | Am | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |

 
นางมาห
Bb 
ย่องหย่ำใจให้เจ็
บแฮง
 
นางมาแกล้ง
Am 
ให้ฮัก 
 
แล้วตีจ
Dm 
าก
 
บ่ได้หัวใจแ
Bb 
ล้วกะเปิดอาดลาด
 
ถิ่มข้าน้อย
Gm 
ฮ้องไห้อยู่บ่เซ
า 
 
โวย..

 
วอนท่านเ
ปา
 
สั่งจั่น
Am 
เจาออกตามห
Dm 
านาง
 
ผู้หน้าค
มคม 
 
รูปโฉมง
Bb 
ดงาม
 
แต่ว่าหั
Gm 
วใจ 
 
นางดำคืออี
กา
 
วอนหวังเ
ฉาและหม่า
Am 
ฮั่น
 
ติดป้ายประกา
Dm 
ศหา
 
ประก
าศให้คนฮู้
Bb 
ว่า.. 
 
 
โอ..

 
วอนท่านเ
ปา
 
สั่งจั่น
Am 
เจาออกตามห
Dm 
านาง
 
ผู้หน้าค
มคม 
 
รูปโฉมง
Bb 
ดงาม
 
แต่ว่าหั
Gm 
วใจ 
 
นางดำคืออี
กา
 
วอนหวังเ
ฉาและหม่า
Am 
ฮั่น
 
ติดป้ายประกา
Dm 
ศหา
 
ประก
าศให้คนฮู้
Bb 
ว่า..
 
บ่อ
Gm 
ยากถืกประหารหัวห
มา
 
ให้มามอบ
โต
 
ถ้าบ่อ
Gm 
ยากถืกประหารหัวห
มา
 
ให้มามอบโต…
 

OUTRO | F | Bb | F |


มาที่ศาลไคฟง ตีกลองฮ้องทุกข์กับท่านเปา
ข้าน้อยนั้นถืกผู้สาว เตะตัดใจจนหงายถ่วน

แม่นางมาตั๋วให้ฮัก แล้วกะถิ่มให้กระอักกระอวน
ท่านเปาจงโปรดไตร่สวน คืนความยุติธรรม..

นางมาหย่องหย่ำใจให้เจ็บแฮง
นางมาแกล้งให้ฮัก แล้วตีจาก
บ่ได้หัวใจแล้วกะเปิดอาดลาด
ถิ่มข้าน้อยฮ้องไห้อยู่บ่เซา โฮ..

วอนท่านเปา
สั่งจั่นเจาออกตามหานาง
ผู้หน้าคมคม รูปโฉมงดงาม
แต่ว่าหัวใจ นางดำคืออีกา
วอนหวังเฉาและหม่าฮั่น
ติดป้ายประกาศหา
ประกาศให้นางฮู้ว่า..
ถ้าบ่อยากถืกประหารหัวหมา
ให้มามอบโต

( ดนตรี )

นางมาหย่องหย่ำใจให้เจ็บแฮง
นางมาแกล้งให้ฮัก แล้วตีจาก
บ่ได้หัวใจแล้วกะเปิดอาดลาด
ถิ่มข้าน้อยฮ้องไห้อยู่บ่เซา โวย..

วอนท่านเปา
สั่งจั่นเจาออกตามหานาง
ผู้หน้าคมคม รูปโฉมงดงาม
แต่ว่าหัวใจ นางดำคืออีกา
วอนหวังเฉาและหม่าฮั่น
ติดป้ายประกาศหา
ประกาศให้คนฮู้ว่า.. โอ..

วอนท่านเปา
สั่งจั่นเจาออกตามหานาง
ผู้หน้าคมคม รูปโฉมงดงาม
แต่ว่าหัวใจ นางดำคืออีกา
วอนหวังเฉาและหม่าฮั่น
ติดป้ายประกาศหา
ประกาศให้คนฮู้ว่า..
บ่อยากถืกประหารหัวหมา
ให้มามอบโต
ถ้าบ่อยากถืกประหารหัวหมา
ให้มามอบโต…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง วอนท่านเปา (ศาลไคฟง) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ต้อง พอเพียง
ติดต่องานแสดง : โทร 064-624-4555
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :