หน้าแรก » บอย พนมไพร » คอร์ดเพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ – บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ – บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ - บอย พนมไพร

เพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ (คอร์ด)

ศิลปิน : บอย พนมไพร

แนวเพลง : #อีสาน

Single : บอย พนมไพร ขอโอกาสแหน่เด้อ

คีย์คอร์ดเพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | D | Em | C |

 
ฟังเด้
อหล่า 
 
ตั้งแต่
คบกันมาเป็นคนคุ้นเคย
 
กะบ่
Em 
เคยขอหยังเจ้าเลยจั
กเทือ
 
ฟังเด้
อเจ้า 
 
ถ้าให้เ
ว้าแปนๆออกจากหัวใจ
 
ว่าค
Em 
นนี้หลงฮักเจ้าหลาย 
 
มาแ
ต่โดน
 
เสื่อ
งส่นเอาไว้กะบ่อยู่ 
 
คือสิ
Em 
บ่ฮู้เอะใจแน่บ่น้อ
 
ที่เซ้าแ
ลงคึดนำคึดพ้อ 
 
ห่วงนำเ
จ้าเอาใจซุอย่าง
 
กะะย้อ
Em 
นสนิทกะคิดเลยไปอีก
Bm 
ลิมิต
 
หวังไปเป็นคู่ชี
วิตติดอยู่แค่หนึ่งอ
ย่าง
 
คือใจของ
Am 
นาง 
 
มันพอสิว่
าง 
 
ให้อยู่นำได้
บ่

 
ขอโอกาสแหน่เ
ด้อถ้าเธอให้
Bm 
กันสิเฮ็ดมันใ
Em 
ห้ดี
 
สิฮักเ
จ้าให้หลายๆกว่
านี้ 
 
สิบปีซา
วปีสิบ่จืดบ่จ
าง 
 
 
G7 
 
แค่เป็นที่
Em 
หนึ่งในใ
Bm 
จเจ้า 
 
สิอยู่เคียงเ
จ้าจนฮอดอ
วสาน
 
ฝันเป็นจริงไ
ด้เมื่อมีกันและ
กัน 
 
ฮักตั้งแต่มื้
Am 
อนั้น
 
มื้อแรกที่พ
บเจ้า 
 
กะยังบ่เซาฮักจนฮอด
มื้อนี้

INSTRU | G | D | Em | C |
INSTRU | C | Bm | C D | G D |

 
ฟังเด้
อหล่า 
 
ตั้งแต่
คบกันมาเป็นคนคุ้นเคย
 
กะบ่
Em 
เคยขอหยังเจ้าเลยจั
กเทือ
 
ฟังเด้
อเจ้า 
 
ถ้าให้เ
ว้าแปนๆออกจากหัวใจ
 
ว่าค
Em 
นนี้หลงฮักเจ้าหลาย 
 
มาแ
ต่โดน
 
เสื่อ
งส่นเอาไว้กะบ่อยู่ 
 
คือสิ
Em 
บ่ฮู้เอะใจแน่บ่น้อ
 
ที่เซ้าแ
ลงคึดนำคึดพ้อ 
 
ห่วงนำเ
จ้าเอาใจซุอย่าง
 
กะะย้อ
Em 
นสนิทกะคิดเลยไปอีก
Bm 
ลิมิต
 
หวังไปเป็นคู่ชี
วิตติดอยู่แค่หนึ่งอ
ย่าง
 
คือใจของ
Am 
นาง 
 
มันพอสิว่
าง 
 
ให้อยู่นำได้
บ่

 
ขอโอกาสแหน่เ
ด้อถ้าเธอให้
Bm 
กันสิเฮ็ดมันใ
Em 
ห้ดี
 
สิฮักเ
จ้าให้หลายๆกว่
านี้ 
 
สิบปีซา
วปีสิบ่จืดบ่จ
าง 
 
 
G7 
 
แค่เป็นที่
Em 
หนึ่งในใ
Bm 
จเจ้า 
 
สิอยู่เคียงเ
จ้าจนฮอดอ
วสาน
 
ฝันเป็นจริงไ
ด้เมื่อมีกันและ
กัน 
 
ฮักตั้งแต่มื้
Am 
อนั้น
 
มื้อแรกที่พ
บเจ้า

 
ขอโอกาสแหน่เ
ด้อถ้าเธอให้
Bm 
กันสิเฮ็ดมันใ
Em 
ห้ดี
 
สิฮักเ
จ้าให้หลายๆกว่
านี้ 
 
สิบปีซา
วปีสิบ่จืดบ่จ
าง 
 
 
G7 
 
แค่เป็นที่
Em 
หนึ่งในใ
Bm 
จเจ้า 
 
สิอยู่เคียงเ
จ้าจนฮอดอ
วสาน
 
ฝันเป็นจริงไ
ด้เมื่อมีกันและ
กัน 
 
ฮักตั้งแต่มื้
Am 
อนั้น
 
มื้อแรกที่พ
บเจ้า 
 
กะยังบ่เซาฮักจนฮอด
มื้อนี้

INSTRU | Em | C | D |

 
กะยังบ่เซา.. ฮักจนฮอดมื้
อนี้..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ (คอร์ด)
ศิลปิน บอย พนมไพร
คำร้อง/ทำน้อง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ออนบอร์ดสตูดิโอ/เจ/จิงลย/เฮียป่อง
 โฆษณา