คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ – บอย พนมไพร (คอร์ดเปลี่ยนคีย์ได้)

  
Text   

คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ บอย พนมไพร

บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์

ศิลปิน : บอย พนมไพร

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ - บอย พนมไพร
คอร์ด

INTRO | C | G/B | F | G |
INTRO | F | Em Am | F G | C G |

C 
คนเบิ่ดฮัก 
 
เฮ็ดจั
Em 
งได๋เขากะบ่อยู่
 
ทั้งที่
F 
ฮู้ว่าใจเปลี่ยนไป 
 
บ่คื
G 
อเก่า
C 
ต่อให้ดีส่ำได๋ 
 
อยากกลั
Em 
บไปให้เป็นคือเก่า
 
มื้อนั้
F 
นของสองเฮา 
 
กลายเป็นขอ
G 
งเขาที่ได้เจ้าไป

 
*  
Dm 
ใจของอ้ายมัน
Em 
เพฮ้างพัง
 
คือ
F 
จังลูกโป่งสวรรค์
 
หลุดมือไปแล้
G 
วเอาเอาคืนบ่ได้

 
** ทฤษ
F 
ฎีลูกโป่งสว
G 
รรค์
 
มันสิ
Em 
ลอยขึ้นบนอ
Am 
ากาศ
 
คือ
F 
ฮักที่มันขา
G 
ดของเฮาสอ
C 
 
ใจน้
F 
องหลุดลอยออกจากอ้
G 
าย
 
ปลิวลอย
Em 
ไปจากเสียมื
Am 
อนั้น
 
สุดท้
F 
ายลูกโป่งสว
G 
รรค์
 
ตกลง
F 
ดิน 
 
มีคนให
G 
ม่เก็บไปครอ
C 
บครอง

INSTRU | G |

 
C 
สียของฮักไป 
 
เบิ
Em 
ดสิ้นพ้อแต่ทางตัน
F 
ฮักของเฮามื้อนั้น 
 
บ่มีทา
G 
งกลับคืนไปได้
C 
ต่อให้ดีส่ำได๋ 
 
อยากกลั
Em 
บไปให้เป็นคือเก่า
 
มื้อ
F 
นั้นของสองเฮา 
 
กลายเป็นขอ
G 
งเขาที่ได้เจ้าไป

( * ) ( ** )

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

( ** )

 
สุดท้
F 
ายลูกโป่งสว
G 
รรค์
 
ตกลง
F 
ดิน 
 
มีคนให
G 
ม่เก็บไปคร
F 
อบครอง..
Fm 
C 

เนื้อเพลง
คนเบิ่ดฮัก เฮ็ดจังได๋เขากะบ่อยู่
ทั้งที่ฮู้ว่าใจเปลี่ยนไป บ่คือเก่า
ต่อให้ดีส่ำได๋ อยากกลับไปให้เป็นคือเก่า
มื้อนั้นของสองเฮา กลายเป็นของเขาที่ได้เจ้าไป

* ใจของอ้ายมันเพฮ้างพัง
คือจังลูกโป่งสวรรค์ หลุดมือไปแล้วเอาเอาคืนบ่ได้

** ทฤษฎีลูกโป่งสวรรค์
มันสิลอยขึ้นบนอากาศ
คือฮักที่มันขาดของเฮาสอง
ใจน้องหลุดลอยออกจากอ้าย
ปลิวลอยไปจากเสียมือนั้น
สุดท้ายลูกโป่งสวรรค์
ตกลงดิน มีคนใหม่เก็บไปครอบครอง

( ดนตรี )

เสียของฮักไป เบิดสิ้นพ้อแต่ทางตัน
ฮักของเฮามื้อนั้น บ่มีทางกลับคืนไปได้
ต่อให้ดีส่ำได๋ อยากกลับไปให้เป็นคือเก่า
มื้อนั้นของสองเฮา กลายเป็นของเขาที่ได้เจ้าไป

( * ) ( ** )

( ดนตรี )

( ** )

สุดท้ายลูกโป่งสวรรค์
ตกลงดิน มีคนใหม่เก็บไปครอบครอง….

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ลูกโป่งสวรรค์ – บอย พนมไพร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend