หน้าแรก » บอย พนมไพร » คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ – บอย พนมไพร (คอร์ดเปลี่ยนคีย์ได้)

คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ – บอย พนมไพร (คอร์ดเปลี่ยนคีย์ได้)

คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ บอย พนมไพร

บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์

ศิลปิน : บอย พนมไพร

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ลูกโป่งสวรรค์ - บอย พนมไพร
คอร์ด

INTRO | C | G/B | F | G |
INTRO | F | Em Am | F G | C G |

คนเบิ่ดฮัก 
 
เฮ็ดจั
Em 
งได๋เขากะบ่อยู่
 
ทั้งที่
ฮู้ว่าใจเปลี่ยนไป 
 
บ่คื
อเก่า
ต่อให้ดีส่ำได๋ 
 
อยากกลั
Em 
บไปให้เป็นคือเก่า
 
มื้อนั้
นของสองเฮา 
 
กลายเป็นขอ
งเขาที่ได้เจ้าไป

 
*  
Dm 
ใจของอ้ายมัน
Em 
เพฮ้างพัง
 
คือ
จังลูกโป่งสวรรค์
 
หลุดมือไปแล้
วเอาเอาคืนบ่ได้

 
** ทฤษ
ฎีลูกโป่งสว
รรค์
 
มันสิ
Em 
ลอยขึ้นบนอ
Am 
ากาศ
 
คือ
ฮักที่มันขา
ดของเฮาสอ
 
ใจน้
องหลุดลอยออกจากอ้
าย
 
ปลิวลอย
Em 
ไปจากเสียมื
Am 
อนั้น
 
สุดท้
ายลูกโป่งสว
รรค์
 
ตกลง
ดิน 
 
มีคนให
ม่เก็บไปครอ
บครอง

INSTRU | G |

 
สียของฮักไป 
 
เบิ
Em 
ดสิ้นพ้อแต่ทางตัน
ฮักของเฮามื้อนั้น 
 
บ่มีทา
งกลับคืนไปได้
ต่อให้ดีส่ำได๋ 
 
อยากกลั
Em 
บไปให้เป็นคือเก่า
 
มื้อ
นั้นของสองเฮา 
 
กลายเป็นขอ
งเขาที่ได้เจ้าไป

( * ) ( ** )

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

( ** )

 
สุดท้
ายลูกโป่งสว
รรค์
 
ตกลง
ดิน 
 
มีคนให
ม่เก็บไปคร
อบครอง..
Fm 

เนื้อเพลง
คนเบิ่ดฮัก เฮ็ดจังได๋เขากะบ่อยู่
ทั้งที่ฮู้ว่าใจเปลี่ยนไป บ่คือเก่า
ต่อให้ดีส่ำได๋ อยากกลับไปให้เป็นคือเก่า
มื้อนั้นของสองเฮา กลายเป็นของเขาที่ได้เจ้าไป

* ใจของอ้ายมันเพฮ้างพัง
คือจังลูกโป่งสวรรค์ หลุดมือไปแล้วเอาเอาคืนบ่ได้

** ทฤษฎีลูกโป่งสวรรค์
มันสิลอยขึ้นบนอากาศ
คือฮักที่มันขาดของเฮาสอง
ใจน้องหลุดลอยออกจากอ้าย
ปลิวลอยไปจากเสียมือนั้น
สุดท้ายลูกโป่งสวรรค์
ตกลงดิน มีคนใหม่เก็บไปครอบครอง

( ดนตรี )

เสียของฮักไป เบิดสิ้นพ้อแต่ทางตัน
ฮักของเฮามื้อนั้น บ่มีทางกลับคืนไปได้
ต่อให้ดีส่ำได๋ อยากกลับไปให้เป็นคือเก่า
มื้อนั้นของสองเฮา กลายเป็นของเขาที่ได้เจ้าไป

( * ) ( ** )

( ดนตรี )

( ** )

สุดท้ายลูกโป่งสวรรค์
ตกลงดิน มีคนใหม่เก็บไปครอบครอง….

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ลูกโป่งสวรรค์ – บอย พนมไพร

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา