คอร์ดเพลง เซาฮักบ่ได้ – บอย พนมไพร

  
Text   

คอร์ดเพลง เซาฮักบ่ได้
ศิลปิน บอย พนมไพร
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เซาฮักบ่ได้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | Am | F Dm | G |
INTRO | C | Em | Dm | G |

 
บ่จำแน่
C 
บ่ 
 
ว่าเฮาสองคนฮั
Em 
กกันส่ำใด๋
 
คำหวานบ
Am 
าดใจ 
 
ที่เจ้าเคยเว้าใ
Em 
ห้ฟัง
 
เจ้า
F 
ลืมแล้วบ่ค
Fm 
วามหลัง 
 
ควา
Em 
มฝันสิพา 
 
กัน
Am 
ไปฮอดฝั่ง
 
มื้
Dm 
อนี้บ่มีน้อง
D7 
ย่างนำ 
 
สิเฮ็ดจังใ
G 
ด๋

 
* ใจอ้ายส
Dm 
ลาย 
 
เพราะคำว่าเฮาเ
Em 
ลิกกัน
 
ได้ยินคำ
F 
นั้น 
 
ใจ
Dm 
อ้ายเหี่ยลง
G 
ขี้ดิน

 
** ทุ่มเทความ
F 
ฮักให้เจ้าเบิดใ
G 
 
ทุ่มเทควา
Em 
มฮักที่มีใ
Am 
ห้ไป
 
บ่อาจ
Dm 
สิดึงรั้งใจน้องไ
G 
ว้ 
 
ให้เป็น
C 
คือเก่า
 
ถ้าเจ้าบ่
F 
ฮัก 
 
ก็บ่เป็นห
G 
ยัง 
 
ถ้าน้อง
Em 
สิซัง 
 
ก็ซังโ
Am 
ลดหล่า
 
ต่อใ
Dm 
ห้เจ้าไล่อ้ายซำห
F 
มา 
 
กะเ
G 
ซาฮัก
C 
บ่ได้

INSTRU | C | Em | Dm | G |

 
ก็ฮู้โ
C 
ตอยู่ 
 
ว่าอ้ายบ่คู่ค
Em 
วรเจ้า
 
บ่
Am 
ดีส่ำเขา 
 
คนที่เจ้าใ
Em 
ห้ใจ
 
เฮ็ด
F 
ดีให้ล้มให้
Fm 
ตาย 
 
คนบ่
Em 
แม่นมันก็คื
Am 
อบ่ใช่
 
ขอ
Dm 
ยอมยกธงหัวใ
G 
จ 
 
ให้เขาไ
C 
ปครอง

( * , ** )

 
ถ้าเจ้าบ่
F 
ฮัก 
 
ก็บ่เป็นห
G 
ยัง 
 
ถ้าน้อง
Em 
สิซัง 
 
ก็ซังโ
Am 
ลดหล่า
 
ต่อใ
Dm 
ห้เจ้าไล่อ้ายซำห
F 
มา 
 
กะเ
G 
ซาฮัก
C 
บ่ได้
 
ต่อใ
Dm 
ห้เจ้าไล่อ้ายซำห
F 
มา 
 
กะเ
G 
ซาฮัก
C 
บ่ได้

OUTRO | C | Em | Dm | G | C |

เนื้อเพลง
บ่จำแน่บ่ ว่าเฮาสองคนฮักกันซำได๋
คำหวานบาดใจ ที่เจ้าเคยเว้าให้ฟัง
เจ้าลืมแล้วบ่ความหลัง ความฝันสิพา กันไปฮอดฝั่ง
มื้อนี้บ่มีน้องย่างนำ สิเฮ็ดจังได๋

* ใจอ้ายสลาย เพราะคำว่าเฮาเลิกกัน
ได้ยินคำนั้น ใจอ้ายเหี่ยลงขี้ดิน

** ทุ่มเทความฮักให้เจ้าเบิดใจ
ทุ่มเทความฮักที่มีให้ไป
บ่อาจสิดึงรั้งใจน้องไว้ ให้เป็นคือเก่า
ถ้าเจ้าบ่ฮัก ก็บ่เป็นหยัง ถ้าน้องสิซัง ก็ซังโลดหล่า
ต่อให้เจ้าไล่อ้ายซำหมา กะเซาฮักบ่ได้

( ดนตรี )

ก็ฮู้โตอยู่ ว่าอ้ายบ่คู่ควรเจ้า
บ่ดีซำเขา คนที่เจ้าให้ใจ
เฮ็ดดีให้ล้มให้ตาย คนบ่แม่นมันก็คือบ่ใช่
ขอยอมยกธงหัวใจ ให้เขาไปครอง

( * , ** )

ถ้าเจ้าบ่ฮัก ก็บ่เป็นหยัง ถ้าน้องสิซัง ก็ซังโลดหล่า
ต่อให้เจ้าไล่อ้ายซำหมา กะเซาฮักบ่ได้
ต่อให้เจ้าไล่อ้ายซำหมา กะเซาฮักบ่ได้
เนื้อร้อง/ทำนอง : กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง : พงษ์พัฒน์ พินะพงษ์
ห้องบันทึกเสียง : GMสตูดิโอ /โอ๋ บุรีรัมย์
MASTERING : ณวัสน์ ค้ำคูณสิทธิ์ขจร
ติดต่องานแสดง : 0886337505
บอย พนมไพร - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend