หน้าแรก » บอย พนมไพร » คอร์ดเพลง เซาฮักบ่ได้ – บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง เซาฮักบ่ได้ – บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง เซาฮักบ่ได้
ศิลปิน บอย พนมไพร
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เซาฮักบ่ได้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | Am | F Dm | G |
INTRO | C | Em | Dm | G |

 
บ่จำแน่
บ่ 
 
ว่าเฮาสองคนฮั
Em 
กกันส่ำใด๋
 
คำหวานบ
Am 
าดใจ 
 
ที่เจ้าเคยเว้าใ
Em 
ห้ฟัง
 
เจ้า
ลืมแล้วบ่ค
Fm 
วามหลัง 
 
ควา
Em 
มฝันสิพา 
 
กัน
Am 
ไปฮอดฝั่ง
 
มื้
Dm 
อนี้บ่มีน้อง
D7 
ย่างนำ 
 
สิเฮ็ดจังใ
ด๋

 
* ใจอ้ายส
Dm 
ลาย 
 
เพราะคำว่าเฮาเ
Em 
ลิกกัน
 
ได้ยินคำ
นั้น 
 
ใจ
Dm 
อ้ายเหี่ยลง
ขี้ดิน

 
** ทุ่มเทความ
ฮักให้เจ้าเบิดใ
 
ทุ่มเทควา
Em 
มฮักที่มีใ
Am 
ห้ไป
 
บ่อาจ
Dm 
สิดึงรั้งใจน้องไ
ว้ 
 
ให้เป็น
คือเก่า
 
ถ้าเจ้าบ่
ฮัก 
 
ก็บ่เป็นห
ยัง 
 
ถ้าน้อง
Em 
สิซัง 
 
ก็ซังโ
Am 
ลดหล่า
 
ต่อใ
Dm 
ห้เจ้าไล่อ้ายซำห
มา 
 
กะเ
ซาฮัก
บ่ได้

INSTRU | C | Em | Dm | G |

 
ก็ฮู้โ
ตอยู่ 
 
ว่าอ้ายบ่คู่ค
Em 
วรเจ้า
 
บ่
Am 
ดีส่ำเขา 
 
คนที่เจ้าใ
Em 
ห้ใจ
 
เฮ็ด
ดีให้ล้มให้
Fm 
ตาย 
 
คนบ่
Em 
แม่นมันก็คื
Am 
อบ่ใช่
 
ขอ
Dm 
ยอมยกธงหัวใ
จ 
 
ให้เขาไ
ปครอง

( * , ** )

 
ถ้าเจ้าบ่
ฮัก 
 
ก็บ่เป็นห
ยัง 
 
ถ้าน้อง
Em 
สิซัง 
 
ก็ซังโ
Am 
ลดหล่า
 
ต่อใ
Dm 
ห้เจ้าไล่อ้ายซำห
มา 
 
กะเ
ซาฮัก
บ่ได้
 
ต่อใ
Dm 
ห้เจ้าไล่อ้ายซำห
มา 
 
กะเ
ซาฮัก
บ่ได้

OUTRO | C | Em | Dm | G | C |

เนื้อเพลง
บ่จำแน่บ่ ว่าเฮาสองคนฮักกันซำได๋
คำหวานบาดใจ ที่เจ้าเคยเว้าให้ฟัง
เจ้าลืมแล้วบ่ความหลัง ความฝันสิพา กันไปฮอดฝั่ง
มื้อนี้บ่มีน้องย่างนำ สิเฮ็ดจังได๋

* ใจอ้ายสลาย เพราะคำว่าเฮาเลิกกัน
ได้ยินคำนั้น ใจอ้ายเหี่ยลงขี้ดิน

** ทุ่มเทความฮักให้เจ้าเบิดใจ
ทุ่มเทความฮักที่มีให้ไป
บ่อาจสิดึงรั้งใจน้องไว้ ให้เป็นคือเก่า
ถ้าเจ้าบ่ฮัก ก็บ่เป็นหยัง ถ้าน้องสิซัง ก็ซังโลดหล่า
ต่อให้เจ้าไล่อ้ายซำหมา กะเซาฮักบ่ได้

( ดนตรี )

ก็ฮู้โตอยู่ ว่าอ้ายบ่คู่ควรเจ้า
บ่ดีซำเขา คนที่เจ้าให้ใจ
เฮ็ดดีให้ล้มให้ตาย คนบ่แม่นมันก็คือบ่ใช่
ขอยอมยกธงหัวใจ ให้เขาไปครอง

( * , ** )

ถ้าเจ้าบ่ฮัก ก็บ่เป็นหยัง ถ้าน้องสิซัง ก็ซังโลดหล่า
ต่อให้เจ้าไล่อ้ายซำหมา กะเซาฮักบ่ได้
ต่อให้เจ้าไล่อ้ายซำหมา กะเซาฮักบ่ได้
เนื้อร้อง/ทำนอง : กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง : พงษ์พัฒน์ พินะพงษ์
ห้องบันทึกเสียง : GMสตูดิโอ /โอ๋ บุรีรัมย์
MASTERING : ณวัสน์ ค้ำคูณสิทธิ์ขจร
ติดต่องานแสดง : 0886337505
บอย พนมไพร - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :