คอร์ดเพลง เด็กในเขา – เหล็กโคน

  
Text   

คอร์ดเพลง : เด็กในเขา เหล็กโคน

คอร์ดเพลง เด็กในเขา - เหล็กโคน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เหล็กโคน : เด็กในเขา


INTRO | G | G | Em | Em |
INTRO | Am | D | G | D |

 
เราเด็กในป่าเราเด็กในเ
G 
ขา
 
อิเอาอะไรกับเรามา
Em 
กแรง
 
ยุไม่ห
C 
ล่อปากไม่แดงกินแต่ข้าวราดแกง
 
แต่ง
D 
ตัวโทรมๆ 
 
เซอๆ

 
อยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในห
G 
ม่อง
 
กินแต่น้ำท่อมเธอหาว่
Em 
าเบลอ
 
ถ้าอยากเป็นแ
C 
ฟนกับเธอ 
 
คงเป็นไปไม่
D 
ได้
 
เพราะเธอไม่ชอบโหมกิ
G 
นท่อม 
 
 
G7 

 
ใส่
C 
สูทผูกไทนั่นสไ
D 
ตล์ที่เธอชอบ
 
เธอ
Bm 
ชอบคนรวยร้อย
Em 
ล้าน
 
ไอ้
C 
ฉันเป็นแค่เด็กบ้า
D 
นๆ 
 
เธอไม่เ
G 
อา 
 
 
G7 
C 
ฉันเป็นแค่เด็กกินท่
D 
อม
 
จะ
Bm 
เอาอะไรไปสู้
Em 
เขา
 
โล
C 
โซบ้านๆ 
 
พันเ
D 
รา
 
กินท่
C 
อมอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในเ
D 
ขา
 
ใครเขาอิเอา
G 
ทำพันธุ์ 
 
 
D 

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C | D | G | G7 |

 
ใส่
C 
สูทผูกไทนั่นสไ
D 
ตล์ที่เธอชอบ
 
เธอ
Bm 
ชอบคนรวยร้อย
Em 
ล้าน
 
ไอ้
C 
ฉันเป็นแค่เด็กบ้า
D 
นๆ 
 
เธอไม่เ
G 
อา 
 
 
G7 
C 
ฉันเป็นแค่เด็กกินท่
D 
อม
 
จะ
Bm 
เอาอะไรไปสู้
Em 
เขา
 
โล
C 
โซบ้านๆ 
 
พันเ
D 
รา
 
กินท่
C 
อมอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในเ
D 
ขา

 
ใส่
C 
สูทผูกไทนั่นสไ
D 
ตล์ที่เธอชอบ
 
เธอ
Bm 
ชอบคนรวยพัน
Em 
ล้าน
 
ไอ้
C 
ฉันเป็นแค่เด็กบ้า
D 
นๆ 
 
เธอไม่เ
G 
อา 
 
 
G7 
C 
ฉันเป็นแค่เด็กกินท่
D 
อม
 
จะ
Bm 
เอาอะไรไปสู้
Em 
เขา
 
โล
C 
โซบ้านๆ 
 
พันเ
D 
รา
 
กินท่
C 
อมอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในเ
D 
ขา
 
ใครเขาจะเอาส
G 
มพันธุ์ 
 
 
D 

 
เราเด็กในป่าเราเด็กในเ
G 
ขา
 
อิเอาอะไรกับเรามา
Em 
กแรง
 
ยุไม่ห
C 
ล่อปากไม่แดงกินแต่ข้าวราดแกง
 
แต่ง
D 
ตัวโทรมๆ 
 
เซอๆ

 
อยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในห
G 
ม่อง
 
กินแต่น้ำท่อมเธอหาว่
Em 
าเบลอ
 
ถ้าอยากเป็นแ
C 
ฟนกับเธอ 
 
คงเป็นไปไม่
D 
ได้
 
เพราะเธอไม่ชอบโบ๋กิ
G 
นท่อม..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เด็กในเขา


เราเด็กในป่าเราเด็กในเขา
อิเอาอะไรกับเรามากแรง
ยุไม่หล่อปากไม่แดงกินแต่ข้าวราดแกง
แต่งตัวโทรมๆ เซอๆ

อยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในหม่อง
กินแต่น้ำท่อมเธอหาว่าเบลอ
ถ้าอยากเป็นแฟนกับเธอ คงเป็นไปไม่ได้
เพราะเธอไม่ชอบโหมกินท่อม

ใส่สูทผูกไทนั่นสไตล์ที่เธอชอบ
เธอชอบคนรวยร้อยล้าน
ไอ้ฉันเป็นแค่เด็กบ้านๆ เธอไม่เอา
ฉันเป็นแค่เด็กกินท่อม
จะเอาอะไรไปสู้เขา
โลโซบ้านๆ พันเรา
กินท่อมอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในเขา
ใครเขาอิเอาทำพันธุ์

( ดนตรี )

ใส่สูทผูกไทนั่นสไตล์ที่เธอชอบ
เธอชอบคนรวยร้อยล้าน
ไอ้ฉันเป็นแค่เด็กบ้านๆ เธอไม่เอา
ฉันเป็นแค่เด็กกินท่อม
จะเอาอะไรไปสู้เขา
โลโซบ้านๆ พันเรา
กินท่อมอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในเขา

ใส่สูทผูกไทนั่นสไตล์ที่เธอชอบ
เธอชอบคนรวยพันล้าน
ไอ้ฉันเป็นแค่เด็กบ้านๆ เธอไม่เอา
ฉันเป็นแค่เด็กกินท่อม
จะเอาอะไรไปสู้เขา
โลโซบ้านๆ พันเรา
กินท่อมอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในเขา
ใครเขาจะเอาสมพันธุ์

เราเด็กในป่าเราเด็กในเขา
อิเอาอะไรกับเรามากแรง
ยุไม่หล่อปากไม่แดงกินแต่ข้าวราดแกง
แต่งตัวโทรมๆ เซอๆ

อยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในหม่อง
กินแต่น้ำท่อมเธอหาว่าเบลอ
ถ้าอยากเป็นแฟนกับเธอ คงเป็นไปไม่ได้
เพราะเธอไม่ชอบโบ๋กินท่อม..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เด็กในเขา (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : เอก เหล็กโคน
เรียบเรียง : ไตวาย เร็กคอร์ด
ติดต่องาน : 093-6615985
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend