คอร์ดเพลง คนละชั้น – Jaonaay (เจ้านาย)

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง คนละชั้น
Jaonaay (เจ้านาย)

INTRO | Eb Dm7 | Cm7 Bb | ( 2 Times )

 
นั่ง
Eb 
มองดูตัวเราเอง 
 
 
Dm7 
นั่งฟังเพลงประจำตัวเรา
 
ฟังแต่เ
Cm7 
พลง 
 
คนข้างล่างทุ
Bb 
กวัน
 
ได้แต่แ
Eb 
หงนมองไปวันๆ 
 
ก็
Dm7 
รู้ว่าคงจะไม่มีวัน
 
ที่เธอ
Cm7 
นั้นจะมองเห็นกัน
Bb 
ซักที

 
*  
Eb 
เธอนั้นสูงเ
Dm7 
กินจะใฝ่ 
 
อยู่ห่าง
Cm7 
ไกลจากค
Bb 
นอย่างฉัน
 
ก็รู้ดี
Dm7 
ว่าไม่มีวัน 
 
แต่จะ
Cm7 
ทำยังไงก็ไม่หยุ
Bb 
ดรักเธอ

 
**  
Eb 
ก็เรานั้น 
 
 
Dm7 
มันคนละชั้น 
 
จะ
Cm7 
ทำเช่นไร 
 
 
Bb 
ให้มองเห็นกัน
Eb 
ก็เธอนั้น 
 
 
Dm7 
อยู่คนละชั้น 
 
ได้แต่แ
Cm7 
หงน 
 
มอ
Bb 
งขึ้นไป

INSTRU | Eb Dm7 | Cm7 Bb |

Eb 
ทำได้แค่เพียงนั่ง
Dm7 
ฝัน
 
ว่า
Cm7 
เธอ จะมองคน อย่า
Bb 
งฉัน
 
แล
Eb 
ะคิดไปไกลว่าสักวัน 
 
 
Dm7 
ที่สองเราได้รักกัน
 
แต่
Cm7 
ฝันก็คงไม่กลายเป็
Bb 
นจริง
 
เพราะควา
Eb 
มจริงเธอนะ 
 
อยู่บน
Dm7 
นั้น
 
แต่
Cm7 
ฉันยังอยู่ตร
Bb 
งนี้
 
อยา
Eb 
กขอให้มีแค่ซักวัน 
 
 
Dm7 
ที่เธอนั้นได้เห็นกัน
 
แล
Cm7 
ะฝันก็คงได้กลายเป็
Bb 
นจริง

( *, ** )

 
อยู่ตร
Eb 
งนั้นเธอ Have Fun หรือเ
Dm7 
ปล่า
 
หรือที่จริง
Cm7 
แล้วมันเงียบเหงาว่า
Bb 
งเปล่า
 
ถ้าเป็นอย่า
Eb 
งนั้น 
 
 
Dm7 
ลดลงมา
 
ลดชั้นลงมา  
Cm7 
อยู่ใกล้กันซัก
Bb 
ที

INSTRU | Eb Dm7 | Cm7 Bb | Eb Dm7 | Ab F |

( **, ** )

INSTRU | Eb Dm7 | Cm7 Bb |

 
ให้เธออยู่บ
Eb 
นนั้น 
 
(ก็เรานั้
Dm7 
นอยู่คนละชั้น)
Cm7 
 
Bb 
 
ก็ทำได้แค่
Eb 
ฝัน 
 
(ก็เรานั้
Dm7 
นอยู่คนละชั้น)
Cm7 
 
Bb 
 
(
Eb 
ก็เรานั้
Dm7 
นอยู่คนละชั้น) 
 
อยากให้เธอ
Cm7 
มองมาซั
Bb 
กที

OUTRO | Bb |

เนื้อเพลง
นั่งมองดูตัวเราเอง นั่งฟังเพลงประจำตัวเรา
ฟังแต่เพลง คนข้างล่างทุกวัน
ได้แต่แหงนมองไปวันๆ ก็รู้ว่าคงจะไม่มีวัน
ที่เธอนั้นจะมองเห็นกันซักที

* เธอนั้นสูงเกินจะใฝ่ อยู่ห่างไกลจากคนอย่างฉัน
ก็รู้ดีว่าไม่มีวัน แต่จะทำยังไงก็ไม่หยุดรักเธอ

** ก็เรานั้น มันคนละชั้น
จะทำเช่นไร ให้มองเห็นกัน
ก็เธอนั้น อยู่คนละชั้น
ได้แต่แหงน มองขึ้นไป

ดนตรี

ทำได้แค่เพียงนั่งฝัน
ว่าเธอ จะมองคน อย่างฉัน
และคิดไปไกลว่าสักวัน ที่สองเราได้รักกัน
แต่ฝันก็คงไม่กลายเป็นจริง
เพราะความจริงเธอนะ อยู่บนนั้น
แต่ฉันยังอยู่ตรงนี้
อยากขอให้มีแค่ซักวัน ที่เธอนั้นได้เห็นกัน
และฝันก็คงได้กลายเป็นจริง

( *, ** )

อยู่ตรงนั้นเธอ Have Fun หรือเปล่า
หรือที่จริงแล้วมันเงียบเหงาว่างเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนั้น ลดลงมา
ลดชั้นลงมาอยู่ใกล้กันซักที

ดนตรี

( **, ** )

ให้เธออยู่บนนั้น (ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น)
ก็ทำได้แค่ฝัน (ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น)
(ก็เรานั้นอยู่คนละชั้น) อยากให้เธอมองมาซักที
SINGLE : คนละชั้น
ARTIST : JAONAAY
LABEL : เจมีดี (Jaymidi)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend