คอร์ดเพลง ยิ้มอ่อนและมองบน – ส้ม มารี

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยิ้มอ่อนและมองบน ส้ม มารี

คอร์ดเพลง ยิ้มอ่อนและมองบน - ส้ม มารี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ส้ม มารี : ยิ้มอ่อนและมองบน


INTRO | F | F | Dm | Dm | ( 2 Times )

 
ทั้งที่เตรียม
F 
ใจมาอย่างดี
 
เหมือนดูท่า
Dm 
ทีว่าไม่แคร์
 
สุด
Bb 
ท้ายเพิ่งซึ้ง 
 
ถึงความพ่ายแพ้
 
แค่เพียงได้
C 
ยินว่าเธอต้องไป

 
ฝืนใจยิน
F 
ดีเธอกับเขา
 
ยิ้มให้เ
Dm 
บา ๆ เท่าที่ไหว
 
ต้อง
Bb 
พูดว่าเขา 
 
เหมาะสมกันแค่ไหน
 
ทั้งที่ใน
Gm 
ใจมันตรงข้าม
C 
กัน

 
ถ้า
Gm 
คนดูเข้มแข็ง 
 
แปลว่า
Am 
อยู่คนเดียวไหว
 
ก็ถูก
Bb 
แล้วที่ฉันต้องไม่เหลือใ
C 
คร

 
เกลียดตัวเองที่แ
F 
กล้งว่าไม่เป็นไร
 
ทั้งที่จริงข้าง
Dm 
ในไม่ใช่แบบนั้น
 
ได้แค่
Bb 
ยิ้มอ่อน ๆ เก็บซ่อนอาการ
 
ปิด
Gm 
บังความจริงที่เ
C 
จอ

 
เกลียดนาทีที่แ
F 
กล้งทำเป็นมองฟ้า
 
รู้ว่าต้องหลบ
Dm 
ตาเพราะว่ากลัวเผลอ
 
คอยแอบ
Bb 
ห้ามน้ำตา 
 
ที่
Am 
กำลังล้นเอ่อ
 
ไม่ให้
Gm 
เธอได้เห็นความอ่อน
C 
แอ 
 
ของหัว
F 
ใจ

 
แม้ต้องแส
F 
ดงสักเท่าไร
 
ห้ามใจไม่
Dm 
ให้ 
 
ดูเหนี่ยวรั้ง
 
ไม่อ
Bb 
ยากจะทำ 
 
ให้เธอต้องผิดหวัง
 
จะเจ็บยัง
Gm 
ไงก็ต้องยอมให้
C 
ไป

 
ถ้า
Gm 
คนดูเข้มแข็ง 
 
แปลว่า
Am 
อยู่คนเดียวไหว
 
ก็ถูก
Bb 
แล้วที่ฉันต้องไม่เหลือใ
C 
คร

 
เกลียดตัวเองที่แ
F 
กล้งว่าไม่เป็นไร
 
ทั้งที่จริงข้าง
Dm 
ในไม่ใช่แบบนั้น
 
ได้แค่
Bb 
ยิ้มอ่อน ๆ เก็บซ่อนอาการ
 
ปิด
Gm 
บังความจริงที่เ
C 
จอ

 
เกลียดนาทีที่แ
F 
กล้งทำเป็นมองฟ้า
 
รู้ว่าต้องหลบ
Dm 
ตาเพราะว่ากลัวเผลอ
 
คอยแอบ
Bb 
ห้ามน้ำตา 
 
ที่
Am 
กำลังล้นเอ่อ
 
ไม่ให้
Gm 
เธอได้เห็นความอ่อน
C 
แอ 
 
ของหัวใจ

INSTRU | Bb | Bb | Gm | C |

 
ถ้า
Gm 
คนดูเข้มแข็ง 
 
แปลว่า
Am 
อยู่คนเดียวไหว
 
ก็ถูก
Bb 
แล้วที่ฉันต้องไม่เหลือใ
C 
คร

 
เกลียดตัวเองที่แ
F 
กล้งว่าไม่เป็นไร
 
ทั้งที่จริงข้าง
Dm 
ในไม่ใช่แบบนั้น
 
ได้แค่
Bb 
ยิ้มอ่อน ๆ เก็บซ่อนอาการ
 
ปิด
Gm 
บังความจริงที่เ
C 
จอ

 
เกลียดนาทีที่แ
F 
กล้งทำเป็นมองฟ้า
 
รู้ว่าต้องหลบ
Dm 
ตาเพราะว่ากลัวเผลอ
 
คอยแอบ
Bb 
ห้ามน้ำตา 
 
ที่
Am 
กำลังล้นเอ่อ
 
ไม่ให้
Gm 
เธอได้เห็นความอ่อน
C 
แอ.. 
 
ของหัวใจ..

OUTRO | F |


ทั้งที่เตรียมใจมาอย่างดี
เหมือนดูท่าทีว่าไม่แคร์
สุดท้ายเพิ่งซึ้ง ถึงความพ่ายแพ้
แค่เพียงได้ยินว่าเธอต้องไป

ฝืนใจยินดีเธอกับเขา
ยิ้มให้เบา ๆ เท่าที่ไหว
ต้องพูดว่าเขา เหมาะสมกันแค่ไหน
ทั้งที่ในใจมันตรงข้ามกัน

ถ้าคนดูเข้มแขง แปลว่าอยู่คนเดียวไหว
กถูกแล้วที่ฉันต้องไม่เหลือใคร

เกลียดตัวเองที่แกล้งว่าไม่เปนไร
ทั้งที่จริงข้างในไม่ใช่แบบนั้น
ได้แค่ยิ้มอ่อน ๆ เกบซ่อนอาการ
ปิดบังความจริงที่เจอ

เกลียดนาทีที่แกล้งทำเปนมองฟ้า
รู้ว่าต้องหลบตาเพราะว่ากลัวเผลอ
คอยแอบห้ามน้ำตา ที่กำลังล้นเอ่อ
ไม่ให้เธอได้เหนความอ่อนแอ ของหัวใจ

แม้ต้องแสดงสักเท่าไร
ห้ามใจไม่ให้ ดูเหนี่ยวรั้ง
ไม่อยากจะทำ ให้เธอต้องผิดหวัง
จะเจบยังไงกต้องยอมให้ไป

ถ้าคนดูเข้มแขง แปลว่าอยู่คนเดียวไหว
กถูกแล้วที่ฉันต้องไม่เหลือใคร

เกลียดตัวเองที่แกล้งว่าไม่เปนไร
ทั้งที่จริงข้างในไม่ใช่แบบนั้น
ได้แค่ยิ้มอ่อน ๆ เกบซ่อนอาการ
ปิดบังความจริงที่เจอ

เกลียดนาทีที่แกล้งทำเปนมองฟ้า
รู้ว่าต้องหลบตาเพราะว่ากลัวเผลอ
คอยแอบห้ามน้ำตา ที่กำลังล้นเอ่อ
ไม่ให้เธอได้เหนความอ่อนแอ ของหัวใจ

( ดนตรี )

ถ้าคนดูเข้มแขง แปลว่าอยู่คนเดียวไหว
กถูกแล้วที่ฉันต้องไม่เหลือใคร

เกลียดตัวเองที่แกล้งว่าไม่เปนไร
ทั้งที่จริงข้างในไม่ใช่แบบนั้น
ได้แค่ยิ้มอ่อน ๆ เกบซ่อนอาการ
ปิดบังความจริงที่เจอ

เกลียดนาทีที่แกล้งทำเปนมองฟ้า
รู้ว่าต้องหลบตาเพราะว่ากลัวเผลอ
คอยแอบห้ามน้ำตา ที่กำลังล้นเอ่อ
ไม่ให้เธอได้เหนความอ่อนแอ.. ของหัวใจ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ยิ้มอ่อนและมองบน (คอร์ด)

Arranger : Akarachon Rachapandi,
Jittipon Thawornkit
ติดต่องานโชว์ศิลปิน : 084-707-4446
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend