หน้าแรก » ส้ม มารี » คอร์ดเพลง ยิ้มอ่อนและมองบน – ส้ม มารี

คอร์ดเพลง ยิ้มอ่อนและมองบน – ส้ม มารี

คอร์ดเพลง : ยิ้มอ่อนและมองบน ส้ม มารี

คอร์ดเพลง ยิ้มอ่อนและมองบน - ส้ม มารี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ส้ม มารี : ยิ้มอ่อนและมองบน


INTRO | F | F | Dm | Dm | ( 2 Times )

 
ทั้งที่เตรียม
ใจมาอย่างดี
 
เหมือนดูท่า
Dm 
ทีว่าไม่แคร์
 
สุด
Bb 
ท้ายเพิ่งซึ้ง 
 
ถึงความพ่ายแพ้
 
แค่เพียงได้
ยินว่าเธอต้องไป

 
ฝืนใจยิน
ดีเธอกับเขา
 
ยิ้มให้เ
Dm 
บา ๆ เท่าที่ไหว
 
ต้อง
Bb 
พูดว่าเขา 
 
เหมาะสมกันแค่ไหน
 
ทั้งที่ใน
Gm 
ใจมันตรงข้าม
กัน

 
ถ้า
Gm 
คนดูเข้มแข็ง 
 
แปลว่า
Am 
อยู่คนเดียวไหว
 
ก็ถูก
Bb 
แล้วที่ฉันต้องไม่เหลือใ
คร

 
เกลียดตัวเองที่แ
กล้งว่าไม่เป็นไร
 
ทั้งที่จริงข้าง
Dm 
ในไม่ใช่แบบนั้น
 
ได้แค่
Bb 
ยิ้มอ่อน ๆ เก็บซ่อนอาการ
 
ปิด
Gm 
บังความจริงที่เ
จอ

 
เกลียดนาทีที่แ
กล้งทำเป็นมองฟ้า
 
รู้ว่าต้องหลบ
Dm 
ตาเพราะว่ากลัวเผลอ
 
คอยแอบ
Bb 
ห้ามน้ำตา 
 
ที่
Am 
กำลังล้นเอ่อ
 
ไม่ให้
Gm 
เธอได้เห็นความอ่อน
แอ 
 
ของหัว
ใจ

 
แม้ต้องแส
ดงสักเท่าไร
 
ห้ามใจไม่
Dm 
ให้ 
 
ดูเหนี่ยวรั้ง
 
ไม่อ
Bb 
ยากจะทำ 
 
ให้เธอต้องผิดหวัง
 
จะเจ็บยัง
Gm 
ไงก็ต้องยอมให้
ไป

 
ถ้า
Gm 
คนดูเข้มแข็ง 
 
แปลว่า
Am 
อยู่คนเดียวไหว
 
ก็ถูก
Bb 
แล้วที่ฉันต้องไม่เหลือใ
คร

 
เกลียดตัวเองที่แ
กล้งว่าไม่เป็นไร
 
ทั้งที่จริงข้าง
Dm 
ในไม่ใช่แบบนั้น
 
ได้แค่
Bb 
ยิ้มอ่อน ๆ เก็บซ่อนอาการ
 
ปิด
Gm 
บังความจริงที่เ
จอ

 
เกลียดนาทีที่แ
กล้งทำเป็นมองฟ้า
 
รู้ว่าต้องหลบ
Dm 
ตาเพราะว่ากลัวเผลอ
 
คอยแอบ
Bb 
ห้ามน้ำตา 
 
ที่
Am 
กำลังล้นเอ่อ
 
ไม่ให้
Gm 
เธอได้เห็นความอ่อน
แอ 
 
ของหัวใจ

INSTRU | Bb | Bb | Gm | C |

 
ถ้า
Gm 
คนดูเข้มแข็ง 
 
แปลว่า
Am 
อยู่คนเดียวไหว
 
ก็ถูก
Bb 
แล้วที่ฉันต้องไม่เหลือใ
คร

 
เกลียดตัวเองที่แ
กล้งว่าไม่เป็นไร
 
ทั้งที่จริงข้าง
Dm 
ในไม่ใช่แบบนั้น
 
ได้แค่
Bb 
ยิ้มอ่อน ๆ เก็บซ่อนอาการ
 
ปิด
Gm 
บังความจริงที่เ
จอ

 
เกลียดนาทีที่แ
กล้งทำเป็นมองฟ้า
 
รู้ว่าต้องหลบ
Dm 
ตาเพราะว่ากลัวเผลอ
 
คอยแอบ
Bb 
ห้ามน้ำตา 
 
ที่
Am 
กำลังล้นเอ่อ
 
ไม่ให้
Gm 
เธอได้เห็นความอ่อน
แอ.. 
 
ของหัวใจ..

OUTRO | F |


ทั้งที่เตรียมใจมาอย่างดี
เหมือนดูท่าทีว่าไม่แคร์
สุดท้ายเพิ่งซึ้ง ถึงความพ่ายแพ้
แค่เพียงได้ยินว่าเธอต้องไป

ฝืนใจยินดีเธอกับเขา
ยิ้มให้เบา ๆ เท่าที่ไหว
ต้องพูดว่าเขา เหมาะสมกันแค่ไหน
ทั้งที่ในใจมันตรงข้ามกัน

ถ้าคนดูเข้มแขง แปลว่าอยู่คนเดียวไหว
กถูกแล้วที่ฉันต้องไม่เหลือใคร

เกลียดตัวเองที่แกล้งว่าไม่เปนไร
ทั้งที่จริงข้างในไม่ใช่แบบนั้น
ได้แค่ยิ้มอ่อน ๆ เกบซ่อนอาการ
ปิดบังความจริงที่เจอ

เกลียดนาทีที่แกล้งทำเปนมองฟ้า
รู้ว่าต้องหลบตาเพราะว่ากลัวเผลอ
คอยแอบห้ามน้ำตา ที่กำลังล้นเอ่อ
ไม่ให้เธอได้เหนความอ่อนแอ ของหัวใจ

แม้ต้องแสดงสักเท่าไร
ห้ามใจไม่ให้ ดูเหนี่ยวรั้ง
ไม่อยากจะทำ ให้เธอต้องผิดหวัง
จะเจบยังไงกต้องยอมให้ไป

ถ้าคนดูเข้มแขง แปลว่าอยู่คนเดียวไหว
กถูกแล้วที่ฉันต้องไม่เหลือใคร

เกลียดตัวเองที่แกล้งว่าไม่เปนไร
ทั้งที่จริงข้างในไม่ใช่แบบนั้น
ได้แค่ยิ้มอ่อน ๆ เกบซ่อนอาการ
ปิดบังความจริงที่เจอ

เกลียดนาทีที่แกล้งทำเปนมองฟ้า
รู้ว่าต้องหลบตาเพราะว่ากลัวเผลอ
คอยแอบห้ามน้ำตา ที่กำลังล้นเอ่อ
ไม่ให้เธอได้เหนความอ่อนแอ ของหัวใจ

( ดนตรี )

ถ้าคนดูเข้มแขง แปลว่าอยู่คนเดียวไหว
กถูกแล้วที่ฉันต้องไม่เหลือใคร

เกลียดตัวเองที่แกล้งว่าไม่เปนไร
ทั้งที่จริงข้างในไม่ใช่แบบนั้น
ได้แค่ยิ้มอ่อน ๆ เกบซ่อนอาการ
ปิดบังความจริงที่เจอ

เกลียดนาทีที่แกล้งทำเปนมองฟ้า
รู้ว่าต้องหลบตาเพราะว่ากลัวเผลอ
คอยแอบห้ามน้ำตา ที่กำลังล้นเอ่อ
ไม่ให้เธอได้เหนความอ่อนแอ.. ของหัวใจ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ยิ้มอ่อนและมองบน (คอร์ด)

Arranger : Akarachon Rachapandi,
Jittipon Thawornkit
ติดต่องานโชว์ศิลปิน : 084-707-4446
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :