คอร์ดเพลง หรือฉันคิดไปเอง – ส้ม มารี

  
Text   

คอร์ดเพลง หรือฉันคิดไปเอง ส้ม มารี

ส้ม มารี

เพลง หรือฉันคิดไปเอง (คอร์ด)

ศิลปิน : ส้ม มารี

แนวเพลง : #สตริง

Single : ส้ม มารี หรือฉันคิดไปเอง

คีย์คอร์ดเพลง หรือฉันคิดไปเอง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bbmaj7 Am7 | Gm Fmaj7 |
INTRO | Bbmaj7 Am7 | Gm Fmaj7 |

Fmaj7 
  อยู่คนเดียวมานานหลาย
Am 
ปี
 
  ไม่มีใครเข้ามาสั
Gm 
กที
 
  แต่ชี
C 
วิตก็ยังเดินต่อไป

Fmaj7 
  จนเธอเข้ามาอยู่ในหัวใ
Am 
 
  แต่งเรื่องราว เติมสิ่งที่ห
Gm 
ายไป
 
  ให้ชี
C 
วิตมีความหมาย

 
แต่สุด
Bb 
ท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก
 
ไม่
Am 
มีอะไร 
 
เกินกว่าคนทั่วไป
 
ก็ขอให้
Gm 
หยุดไว้.. 
 
เป็นเพียงแค่คนคุ้นเ
C 
คย

 
ที่ดูค
F 
ล้าย ๆ ว่า
Am 
เธอนั้นรัก
 
คงเป็นเ
Dm 
พราะฉันคิดไป
Am 
เองทั้งนั้น
 
เธอไม่เ
Bb 
คยเอ่ย..คำ
Am 
ว่ารักกัน
 
มีแต่
Gm 
ฉันที่คิดไปฝ่ายเ
C 
ดียว

 
ที่อยู่กับ
F 
ฉัน 
 
ใช้เว
Am 
ลาด้วยกัน
 
นั่นเพียง
Dm 
ฉันแค่คิดไป
Am 
เองใช่ไหม
 
แล้วที่
Bb 
เธอกอด 
 
อุ่น
Am 
ไอที่ได้
 
บอก
Gm 
ฉันทีว่าจ
C 
ริง 
 
หรือฉัน
F 
คิดไปเอง..

Fmaj7 
  อยู่คนเดียวอย่างเคยก็
Am 
ดี
 
  ไม่น่าเอาใจไปให้ใคร
Gm 
เขาย่ำยี
 
  เจ็บคราว
C 
นี้จำจนตาย

Fmaj7 
  อุตส่าห์เทใจว่าเธอนั้
Am 
นใช่
 
  เป็นคนสุดท้ายที่จะฝาก
Gm 
ไว้ทั้งใจ
 
  ก็ได้แค่ค
C 
ล้ายเพียงเท่านั้น

 
แต่สุด
Bb 
ท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก
 
ไม่
Am 
มีอะไร 
 
เกินกว่าคนทั่วไป
 
ก็ขอให้
Gm 
หยุดไว้.. 
 
เป็นเพียงแค่คนคุ้นเ
C 
คย

 
ที่ดูค
F 
ล้าย ๆ ว่า
Am 
เธอนั้นรัก
 
คงเป็นเ
Dm 
พราะฉันคิดไป
Am 
เองทั้งนั้น
 
เธอไม่เ
Bb 
คยเอ่ย..คำ
Am 
ว่ารักกัน
 
มีแต่
Gm 
ฉันที่คิดไปฝ่ายเ
C 
ดียว

 
ที่อยู่กับ
F 
ฉัน 
 
ใช้เว
Am 
ลาด้วยกัน
 
นั่นเพียง
Dm 
ฉันแค่คิดไป
Am 
เองใช่ไหม
 
แล้วที่
Bb 
เธอกอด 
 
อุ่น
Am 
ไอที่ได้
 
บอก
Gm 
ฉันทีว่าจ
C 
ริง 
 
หรือฉันคิดไปเอง

INSTRU | Bbmaj7 Am7 | Gm Fmaj7 |
INSTRU | Bbmaj7 Am7 | Bbm C |

 
ที่ดูค
F 
ล้าย ๆ ว่า
Am 
เธอนั้นรัก
 
คงเป็นเ
Dm 
พราะฉันคิดไป
Am 
เองทั้งนั้น
 
เธอไม่เ
Bb 
คยเอ่ย.. 
 
คำ
Am 
ว่ารักกัน
 
มีแต่
Gm 
ฉันที่คิดไปฝ่ายเ
C 
ดียว

 
ที่อยู่กับ
F 
ฉัน 
 
ใช้เว
Am 
ลาด้วยกัน
 
นั่นเพียง
Dm 
ฉันแค่คิดไป
Am 
เองใช่ไหม
 
แล้วที่
Bb 
เธอกอด 
 
อุ่น
Am 
ไอที่ได้
 
บอก
Gm 
ฉันทีว่าจ
C 
ริง 
 
หรือฉัน
Bb 
คิดไปเอง 
 
 
D 

 
บอก
Bb 
ฉันทีว่าจ
C 
ริง.. หรือฉันคิดไปเอง…  
F 


อยู่คนเดียวมานานหลายปี
ไม่มีใครเข้ามาสักที
แต่ชีวิตก็ยังเดินต่อไป

จนเธอเข้ามาอยู่ในหัวใจ
แต่งเรื่องราว เติมสิ่งที่หายไป
ให้ชีวิตมีความหมาย

แต่สุดท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก
ไม่มีอะไร เกินกว่าคนทั่วไป
ก็ขอให้หยุดไว้.. เป็นเพียงแค่คนคุ้นเคย

ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก
คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น
เธอไม่เคยเอ่ย..คำว่ารักกัน
มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว

ที่อยู่กับฉัน ใช้เวลาด้วยกัน
นั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
แล้วที่เธอกอด อุ่นไอที่ได้
บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง..

อยู่คนเดียวอย่างเคยก็ดี
ไม่น่าเอาใจไปให้ใครเขาย่ำยี
เจ็บคราวนี้จำจนตาย

อุตส่าห์เทใจว่าเธอนั้นใช่
เป็นคนสุดท้ายที่จะฝากไว้ทั้งใจ
ก็ได้แค่คล้ายเพียงเท่านั้น

แต่สุดท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก
ไม่มีอะไร เกินกว่าคนทั่วไป
ก็ขอให้หยุดไว้.. เป็นเพียงแค่คนคุ้นเคย

ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก
คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น
เธอไม่เคยเอ่ย..คำว่ารักกัน
มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว

ที่อยู่กับฉัน ใช้เวลาด้วยกัน
นั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
แล้วที่เธอกอด อุ่นไอที่ได้
บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง

( ดนตรี )

ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก
คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น
เธอไม่เคยเอ่ย.. คำว่ารักกัน
มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว

ที่อยู่กับฉัน ใช้เวลาด้วยกัน
นั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
แล้วที่เธอกอด อุ่นไอที่ได้
บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง

บอกฉันทีว่าจริง.. หรือฉันคิดไปเอง…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หรือฉันคิดไปเอง (คอร์ด)
ศิลปิน : ส้ม มารี
Writter and Composer : Sakdithat Tuwichian
Arranger : Pinmanus Lertsinudom
ติดต่องานศิลปิน : 094-966-6262, 093-669-7494
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend