คอร์ดเพลง คนผ่านทาง บุ๊ค ศุภกาญจน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนผ่านทาง บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง คนผ่านทาง - บุ๊ค ศุภกาญจน์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บุ๊ค ศุภกาญจน์ : คนผ่านทาง


 
คนอย่าง
F#m 
ฉัน 
 
มันไม่น่าจด
E 
จำ
 
เธอไม่ต้องถ
D 
ลำ 
 
ตัวมาก็
E 
ได้
 
ทบทวนใหม่อีก
F#m 
ครั้ง 
 
ก่อนมันจะสายเกิน
E 
ไป
 
ก่อนที่หัว
D 
ใจ 
 
เธอต้อง
E 
แย่ไปกว่านี้

 
โฮ.. ฮู้..  
D 
โฮ.. 
 
ไม่ใช่ว่าไม่รั
E 
กเธอ
 
นะคน
D 
ดี 
 
ไม่ใช่ว่าไม่ต้องก
E 
าร..

 
ก็แค่.. เ
A 
ลิกกันไป มันจะเป็น เ
E 
ฮี่ยอะไร 
 
หากว่าใจ
F#m 
ฉันมันไปหล่อเ
E 
ลี้ยงเธอไม่
D 
ได้
 
ง่ายๆ จ
A 
บกันไป มันจะเป็น เ
E 
ฮี่ยอะไร 
 
ฉันเป็นใคร
F#m 
ไม่ใช่คนที่เ
E 
ธอต้องการสั
D 
กหน่อย.. 
 
 
Dm 

 
มองตา
F#m 
ฉัน 
 
มองให้ลึกลง
E 
ไป
 
เผื่อยังไม่มั่น
D 
ใจ 
 
ถามใจเ
E 
ธอดูให้ดี
 
เพลงของ
F#m 
ฉัน เวลามี 4 น
E 
าที
 
ใกล้จะจบลงทุ
D 
กที 
 
กับคำถ
E 
ามคนผ่านทาง

 
โฮ.. ฮู้..  
D 
โฮ.. 
 
ไม่ใช่ว่าไม่รั
E 
กเธอ
 
นะคน
D 
ดี 
 
ไม่ใช่ว่าไม่ต้องก
E 
าร..

 
ก็แค่.. เ
A 
ลิกกันไป มันจะเป็น เ
E 
ฮี่ยอะไร 
 
หากว่าใจ
F#m 
ฉันมันไปหล่อเ
E 
ลี้ยงเธอไม่
D 
ได้
 
ง่ายๆ จ
A 
บกันไป มันจะเป็น เ
E/G# 
ฮี่ยอะไร 
 
ฉันเป็นใคร
F#m 
ไม่ใช่คนที่เ
E 
ธอต้องการสั
D 
กหน่อย..

 
คนผ่านท
A 
าง.
E 
.. 
 
คนผ่าน
F#m 
ทาง..
 
ก็
D 
แค่.. 
 
คนผ่านทาง..

INSTRU | A | E | F#m | D Dm |
INSTRU | A | E/G# | F#m | D | E | E |

 
ก็แค่เลิ
A 
กกันไป มันจะเป็น เ
E/G# 
ฮี่ยอะไร 
 
หากว่าใจ
F#m 
ฉันมันไปหล่อเ
E 
ลี้ยงเธอไม่
D 
ได้..
 
ง่าย ๆ จ
A 
บกันไป มันจะเป็น เ
E 
ฮี่ยอะไร 
 
ฉันเป็นใคร
F#m 
ไม่ใช่คนที่เ
E 
ธอต้องการสั
D 
กหน่อย..

 
ก็แค่เลิ
A 
กกันไป มันจะเป็น เ
E/G# 
ฮี่ยอะไร 
 
หากว่าใจ
F#m 
ฉันมันไปหล่อเ
E 
ลี้ยงเธอไม่
D 
ได้..
 
ง่ายๆ จ
A 
บกันไป มันจะเป็น เ
E 
ฮี่ยอะไร 
 
ฉันเป็นใคร
F#m 
ไม่ใช่คนที่เ
E 
ธอต้องการสั
D 
กหน่อย..

 
คนผ่านท
A 
าง.
E 
.. 
 
คนผ่าน
F#m 
ทาง.. 
 
 
D 


คนอย่างฉัน มันไม่น่าจดจำ
เธอไม่ต้องถลำ ตัวมากได้
ทบทวนใหม่อีกครั้ง ก่อนมันจะสายเกินไป
ก่อนที่หัวใจ เธอต้องแย่ไปกว่านี้

โฮ.. ฮู้.. โฮ.. ไม่ใช่ว่าไม่รักเธอ
นะคนดี ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการ..

กแค่.. เลิกกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร หากว่าใจ
ฉันมันไปหล่อเลี้ยงเธอไม่ได้
ง่าย ๆ จบกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร ฉันเปนใคร
ไม่ใช่คนที่เธอต้องการสักหน่อย..

มองตาฉัน มองให้ลึกลงไป
เผื่อยังไม่มั่นใจ ถามใจเธอดูให้ดี
เพลงของฉัน เวลามี 4 นาที
ใกล้จะจบลงทุกที กับคำถามคนผ่านทาง

โฮ.. ฮู้.. โฮ.. ไม่ใช่ว่าไม่รักเธอ
นะคนดี ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการ..

กแค่.. เลิกกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร หากว่าใจ
ฉันมันไปหล่อเลี้ยงเธอไม่ได้
ง่าย ๆ จบกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร ฉันเปนใคร
ไม่ใช่คนที่เธอต้องการสักหน่อย..

คนผ่านทาง… คนผ่านทาง..
กแค่.. คนผ่านทาง..

( ดนตรี )

กแค่เลิกกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร หากว่าใจ
ฉันมันไปหล่อเลี้ยงเธอไม่ได้..
ง่าย ๆ จบกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร ฉันเปนใคร
ไม่ใช่คนที่เธอต้องการสักหน่อย..

กแค่เลิกกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร หากว่าใจ
ฉันมันไปหล่อเลี้ยงเธอไม่ได้..
ง่าย ๆ จบกันไป มันจะเปน เฮี่ยอะไร ฉันเปนใคร
ไม่ใช่คนที่เธอต้องการสักหน่อย..

คนผ่านทาง… คนผ่านทาง..


รูปภาพคอร์ด คนผ่านทาง – บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง คนผ่านทาง - บุ๊ค ศุภกาญจน์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนผ่านทาง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง : วงลายดิน / บุ๊ค ศุภกาญจน์
จักรกฤษ บุญสิทธิ์ (แซมมี่)
ติดต่องาน : 082 126 1623
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend