คอร์ดเพลง ลืมได้จริงใช่ไหม หนุ่ม กะลา (Num Kala) ส้ม มารี (Zom Marie)

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ลืมได้จริงใช่ไหม หนุ่ม กะลา (Num Kala) ส้ม มารี (Zom Marie)

คอร์ดเพลง ลืมได้จริงใช่ไหม หนุ่ม กะลา (Num Kala) ส้ม มารี (Zom Marie)

เพลง :

ศิลปิน : หนุ่ม กะลา (Num Kala) ส้ม มารี (Zom Marie)

เนื้อร้อง/ทำนอง : Sea Sirrrr.

คอร์ดทั้งหมด : Eb,Ab,Gm,Cm,Fm


INTRO | Eb | Ab |

 
บ่อย
Eb 
ครั้งที่ฉันมองเ
Bb 
ห็น 
 
เธอ
Cm 
มีอาการ
Gm 
 
บ่อยค
Ab 
รั้งที่เหมือนสาย
Gm 
ตาเธอนั้น
 
เหม่อ
Fm 
ลอยเหมือนคอยใค
Bb 

Eb 
แม้ความจริงของเ
Bb 
ธอกับเขา
 
จบ
Cm 
กันไปแล้วตั้งเท่
Gm 
าไร
 
แต่เห
Ab 
มือนว่าใจของ
Gm 
เธอ
 
ยังคงคิด
Fm 
ถึง 
 
แต่เขานั้นเรื่อ
Bb 
ยมา

Cm 
  ฉันก็กลัวตัวเองจะ
Bb 
ท้อ
 
  คนที่
Fm 
รอจะเป็นอย่างถ้าใจเธอ
Eb 
ยังไม่พร้อม
Cm 
  หากว่ายังไม่ห
Bb 
วังฉันจะยอม
 
  ขอแค่เ
Fm 
ธอบอก 
 
อะไ
Ab 
รหน่อยได้ไ
Bb 
หม

Eb 
เธอลืมเขาได้จ
Bb 
ริงใช่ไหม
Cm 
ทำใจได้
Gm 
จริงหรือเปล่า
Ab 
เธอยังนึก
Gm 
ถึงวัน
Cm 
เก่า 
 
 
Fm 
ใช่ไหมเธ
Bb 
Eb 
แล้วฉันควรต้อง
Bb 
รอไหม
Cm 
รอเธอแล้ว
Gm 
คุ้มหรือเปล่า
Ab 
กลัวว่าฉันต้อง
Gm 
ปวด
Cm 
ร้าว
 
หากก
Ab 
ารรอ 
 
ไม่
Bb 
ทำให้เธอลืมไ
Eb 
ด้จริงๆ 
 
 
Bb 

 
บ่อย
Eb 
ครั้งที่ฉันมองเ
Bb 
ห็น 
 
เธอ
Cm 
มีอาการ
Gm 
 
บ่อยค
Ab 
รั้งที่เหมือนสาย
Gm 
ตาเธอนั้น
 
ไม่
Fm 
มีฉันในใ
Bb 
Eb 
แม้ความจริงฉันเ
Bb 
องก็รู้ 
 
ว่า
Cm 
เธอไม่เคยลบเข
Gm 
าไป
 
แต่
Ab 
ฉันคนนี้ต้อง
Gm 
ทำอย่างไร 
 
บอก
Fm 
ฉันได้ไหมเธ
Bb 

Cm 
  ฉันก็กลัวตัวเองจะ
Bb 
ท้อ
 
  คนที่
Fm 
รอจะเป็นอย่างถ้าใจเธอ
Eb 
ยังไม่พร้อม
Cm 
  หากว่ายังไม่ห
Bb 
วังฉันจะยอม
 
  ขอแค่เ
Fm 
ธอบอก 
 
อะไ
Ab 
รหน่อยได้ไ
Bb 
หม

Eb 
เธอลืมเขาได้จ
Bb 
ริงใช่ไหม
Cm 
ทำใจได้
Gm 
จริงหรือเปล่า
Ab 
เธอยังนึก
Gm 
ถึงวัน
Cm 
เก่า 
 
 
Fm 
ใช่ไหมเธ
Bb 
Eb 
แล้วฉันควรต้อง
Bb 
รอไหม
Cm 
รอเธอแล้ว
Gm 
คุ้มหรือเปล่า
Ab 
กลัวว่าฉันต้อง
Gm 
ปวด
Cm 
ร้าว
 
หากก
Fm 
ารรอ 
 
ไม่
Bb 
ทำให้เธอลืมไ
Eb 
ด้จริงๆ 
 
 
Bb 

Eb 
เธอลืมเขาได้จ
Bb 
ริงใช่ไหม
Cm 
ทำใจได้
Gm 
จริงหรือเปล่า
Ab 
เธอยังนึก
Gm 
ถึงวัน
Cm 
เก่า 
 
 
Fm 
ใช่ไหมเธ
Bb 
Eb 
แล้วฉันควรต้อง
Bb 
รอไหม
Cm 
รอเธอแล้ว
Gm 
คุ้มหรือเปล่า
Ab 
กลัวว่าฉันต้อง
Gm 
ปวด
Cm 
ร้าว
 
หากก
Fm 
ารรอ 
 
ไม่
Bb 
ทำให้เธอลืมไ
 
ด้จริงๆ

Eb 
เธอลืมเขาได้จ
Bb 
ริงใช่ไหม
Cm 
ทำใจได้
Gm 
จริงหรือเปล่า
Ab 
เธอยังนึก
Gm 
ถึงวัน
Cm 
เก่า 
 
 
Fm 
ใช่ไหมเธ
Bb 
Eb 
แล้วฉันควรต้อง
Bb 
รอไหม
Cm 
รอเธอแล้ว
Gm 
คุ้มหรือเปล่า
Ab 
กลัวว่าฉันต้อง
Gm 
ปวด
Cm 
ร้าว
 
หากก
Fm 
ารรอ 
 
ไม่
Bb 
ทำให้เธอลืมไ
 
ด้จริงๆ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลืมได้จริงใช่ไหม


บ่อยครั้งที่ฉันมองเห็น เธอมีอาการ
บ่อยครั้งที่เหมือนสายตาเธอนั้น
เหม่อลอยเหมือนคอยใคร

แม้ความจริงของเธอกับเขา
จบกันไปแล้วตั้งเท่าไร
แต่เหมือนว่าใจของเธอ
ยังคงคิดถึง แต่เขานั้นเรื่อยมา

ฉันก็กลัวตัวเองจะท้อ
คนที่รอจะเป็นอย่างถ้าใจเธอยังไม่พร้อม
หากว่ายังไม่หวังฉันจะยอม
ขอแค่เธอบอก อะไรหน่อยได้ไหม

เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม
ทำใจได้จริงหรือเปล่า
เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ
แล้วฉันควรต้องรอไหม
รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า
กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว
หากการรอ ไม่ทำให้เธอลืมได้จริงๆ

บ่อยครั้งที่ฉันมองเห็น เธอมีอาการ
บ่อยครั้งที่เหมือนสายตาเธอนั้น
ไม่มีฉันในใจ
แม้ความจริงฉันเองก็รู้ ว่าเธอไม่เคยลบเขาไป
แต่ฉันคนนี้ต้องทำอย่างไร บอกฉันได้ไหมเธอ

ฉันก็กลัวตัวเองจะท้อ
คนที่รอจะเป็นอย่างถ้าใจเธอยังไม่พร้อม
หากว่ายังไม่หวังฉันจะยอม
ขอแค่เธอบอก อะไรหน่อยได้ไหม

เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม
ทำใจได้จริงหรือเปล่า
เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ
แล้วฉันควรต้องรอไหม
รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า
กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว
หากการรอ ไม่ทำให้เธอลืมได้จริงๆ

เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม
ทำใจได้จริงหรือเปล่า
เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ
แล้วฉันควรต้องรอไหม
รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า
กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว
หากการรอ ไม่ทำให้เธอลืมได้จริงๆ

เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม
ทำใจได้จริงหรือเปล่า
เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ
แล้วฉันควรต้องรอไหม
รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า
กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว
หากการรอ ไม่ทำให้เธอลืมได้จริงๆ

มิวสิควิดีโอ ลืมได้จริงใช่ไหม หนุ่ม กะลา (Num Kala) ส้ม มารี (Zom Marie)

เพลง ลืมได้จริงใช่ไหม
ศิลปิน : หนุ่ม กะลา (Num Kala)
Feat. : ส้ม มารี (Zom Marie)
เนื้อร้อง : ณพสิน แสงสุวรรณ, สินทรัพย์ เอี่ยมเพ็ญแข
เรียบเรียง : รัฐกันต์ สุวรรณภักดี, วรวิทย์ สายสุทธิวงษ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend