คอร์ดเพลง ลาก่อน ส้ม มารี (Zom Marie)

  
Text   


INTRO | E | C#m B | A G#m | F#m B |

 
E 
ธอ.. 
 
เธอช่างแสน
C#m 
วิเศษ
 
เธอยังคงงดง
A 
าม..ไม่เ
G#m 
ปลี่ยน.. 
 
 
F#m 
 
ดั่งวันแรกเจ
B 

E 
ใจ..ที่เคยมีให้
C#m 
เธอ
 
เป็นอย่างนั้นเส
A 
มอ..เรื่อย
G#m 
ไป.. 
 
 
F#m 
 
แต่คงต้อง
B 
ลาเธอตอนนี้

E 
ลาเธอได้
B/D# 
สักที
 
ลา
C#m 
ก่อน 
 
ให้เธอโชค
B 
ดี
 
ฉัน
A 
ยังจำได้อยู่
G#m 
เลย
 
ที่
F#m 
เคยผ่านมาด้วย
B 
กัน
 
และตอนนี้..  
E 
ลาคงไม่
B/F# 
ได้เจอ
 
ไม่
C#m 
ลืมในความ
G#dim 
หวังดี
 
โบก
A 
มือ 
 
ให้กัน
G#m 
อีกที 
 
ลา
F#m 
ก่อน..
 
ในทุกๆ อ
B 
ย่าง 
 
ทุกวันที่ดี

INSTRU | E | C#m B | A G#m | F#m B |

E 
  ถ้าโชคชะตาไม่อาจเปลี่ยนผัน
C#m 
  เก็บเธอได้ในแค่ความทรงจำ
A 
  ทุกเรื่อง
G#m 
ราวที่ผ่านมา
F#m 
  คนที่ทำให้ฉันมีความ
B 
สุข

E 
ใจ..ที่เคยมีให้
C#m 
เธอ
 
เป็นอย่างนั้นเส
A 
มอเรื่อ
G#m 
ยไป.. 
 
 
F#m 
 
แต่คงต้องล
B 
าเธอตอนนี้
 
E 
ลาเธอได้
B/D# 
สักที
 
ลา
C#m 
ก่อน 
 
ให้เธอโชค
B 
ดี
 
ฉัน
A 
ยังจำได้อยู่
G#m 
เลย
 
ที่
F#m 
เคยผ่านมาด้วย
B 
กัน
 
และตอนนี้..  
E 
ลาคงไม่
B/F# 
ได้เจอ
 
ไม่
C#m 
ลืมในความ
G#dim 
หวังดี
 
โบก
A 
มือ 
 
ให้กัน
G#m 
อีกที 
 
ลา
F#m 
ก่อน..
 
ในทุกๆ อ
B 
ย่าง 
 
ทุกวันที่ดี

E 
ลาเธอได้
B/D# 
สักที
 
ลา
C#m 
ก่อน 
 
ให้เธอโชค
B 
ดี
 
ฉัน
A 
ยังจำได้อยู่
G#m 
เลย
 
ที่
F#m 
เคยผ่านมาด้วย
B 
กัน
 
และตอนนี้..  
E 
ลาคงไม่
B/F# 
ได้เจอ
 
ไม่
C#m 
ลืมในความ
G#dim 
หวังดี
 
โบก
A 
มือ 
 
ให้กัน
G#m 
อีกที 
 
ลา
F#m 
ก่อน..
 
ในทุกๆ อ
B 
ย่าง 
 
ทุกวันที่ดี

OUTRO | E | C#m B | A G#m | F#m B | E |


เธอ.. เธอช่างแสนวิเศษ
เธอยังคงงดงาม..ไม่เปลี่ยน..
ดั่งวันแรกเจอ

ใจ..ที่เคยมีให้เธอ
เป็นอย่างนั้นเสมอ..เรื่อยไป..
แต่คงต้องลาเธอตอนนี้

ลาเธอได้สักที
ลาก่อน ให้เธอโชคดี
ฉันยังจำได้อยู่เลย
ที่เคยผ่านมาด้วยกัน
และตอนนี้.. ลาคงไม่ได้เจอ
ไม่ลืมในความiหวังดี
โบกมือ ให้กันอีกที ลาก่อน..
ในทุกๆ อย่าง ทุกวันที่ดี

( ดนตรี )

ถ้าโชคชะตาไม่อาจเปลี่ยนผัน
เก็บเธอได้ในแค่ความทรงจำ
ทุกเรื่องราวที่ผ่านมา
คนที่ทำให้ฉันมีความสุข

ใจ..ที่เคยมีให้เธอ
เป็นอย่างนั้นเสมอเรื่อยไป..
แต่คงต้องลาเธอตอนนี้

ลาเธอได้สักที
ลาก่อน ให้เธอโชคดี
ฉันยังจำได้อยู่เลย
ที่เคยผ่านมาด้วยกัน
และตอนนี้.. ลาคงไม่ได้เจอ
ไม่ลืมในความiหวังดี
โบกมือ ให้กันอีกที ลาก่อน..
ในทุกๆ อย่าง ทุกวันที่ดี

ลาเธอได้สักที
ลาก่อน ให้เธอโชคดี
ฉันยังจำได้อยู่เลย
ที่เคยผ่านมาด้วยกัน
และตอนนี้.. ลาคงไม่ได้เจอ
ไม่ลืมในความหวังดี
โบกมือ ให้กันอีกที ลาก่อน..
ในทุกๆ อย่าง ทุกวันที่ดี

มิวสิควิดีโอ ลาก่อน ส้ม มารี (Zom Marie)

เพลง : ลาก่อน
ศิลปิน : ส้ม มารี (Zom Marie)
Original : YourMOOD
เรียบเรียง : Pinmanus Slapkiss
ติดต่องานแสดง : 086-3602102, 094-996-6262
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend