คอร์ดเพลง คว้า ส้ม มารี (Zom Marie)

  
Text   


INTRO | F#m D | A |
INTRO | F#m D | A E/G# |

F#m 
  ภาพที่มั
D 
นเลือนล
A 
าง 
 
มองไม่เห็นทาง
F#m 
  อ้างว้างมืด
D 
มนและเดียวด
A 
าย 
 
ไม่มีใคร
F#m 
  เจ็บช้ำเพราะ
D 
คำว่า
A 
รัก 
 
ที่เคยทิ่มแทง
F#m 
  หัวใจอ่อนแ
D 
รงไร้กำ
A 
ลัง

 
หมดความ
Bm 
หวัง
 
จนฉันได้
C#m 
พบเธอยืนอยู่ตร
F#m 
งนี้..
 
ยื่น
E 
มือมาให้
D 
กัน..

 
  เป็น
A 
มือเธอใช่ไหม 
 
ที่
D 
ฉันต้องคว้าเอาไว้
 
  และ
F#m 
เธอจะไม่ปล่อยฉันไ
E 
ปอีกจะได้ไหม
A 
  เป็นเธอ..ใช่หรือเป
D 
ล่า..
F#m 
  เชื่อเธอ..ดีหรือเป
E 
ล่า 
 
ไม่แน่ใจ

INSTRU | F#m E D C#m | Dm |

F#m 
  วางไว้ที่เ
D 
ธอได้ไ
A 
หม 
 
ความหวังที่ฉันมี
F#m 
  ฝากไว้ใน
D 
มือคู่นี้ขอ
A 
งเธอ..
E/G# 
 
  ได้หรือเปล่า
 

F#m 
  ไม่รู้พรุ่งนี้
D 
จะเป็นอย่างไร
A 
  ไม่รู้ว่าฉันต้องทำอะไร
F#m 
  อยากรู้แค่จาก
D 
นี้ต่อไป
 
  จะ
A 
มีเธอใ
E/G# 
ช่ไหม..

Bm 
  เมื่อฉันได้
C#m 
พบเธอยืนอยู่ตรงนี้
F#m 
  ยื่น
E 
มือมาให้
D 
กัน..

 
  เป็น
A 
มือเธอใช่ไหม 
 
ที่
D 
ฉันต้องคว้าเอาไว้
 
  และ
F#m 
เธอจะไม่ปล่อยฉันไ
E 
ปอีกจะได้ไหม
A 
  เป็นเธอ..ใช่หรือเป
D 
ล่า..
F#m 
  เชื่อเธอ..ดีหรือเป
E 
ล่า 
 
ไม่แน่ใจ..

INSTRU | Bm | C#m | F#m Em A |
INSTRU | D | E | E |

 
  เป็น
A 
มือเธอใช่ไหม 
 
ที่
D 
ฉันต้องคว้าเอาไว้
 
  และ
F#m 
เธอจะไม่ปล่อยฉันไ
E 
ปอีกจะได้ไหม..
A 
  เป็นเธอ..ใช่หรือเป
D 
ล่า..
F#m 
  เชื่อเธอ..ดีหรือเป
E 
ล่า 
 
ไม่แน่ใจ

INSTRU | F#m E D C#m | Dm F#m |

 
  เป็น
A 
มือเธอใช่ไหม 
 
ที่
D 
ฉันต้องคว้าเอาไว้
 
  และ
F#m 
เธอจะไม่ปล่อยฉันไ
E 
ปอีกจะได้ไหม

INSTRU | F#m E D C#m | Dm | F#m |


ภาพที่มันเลือนลาง มองไม่เห็นทาง
อ้างว้างมืดมนและเดียวดาย ไม่มีใคร
เจ็บช้ำเพราะคำว่ารัก ที่เคยทิ่มแทง
หัวใจอ่อนแรงไร้กำลัง หมดความหวัง

จน ฉันได้พบเธอยืนอยู่ตรงนี้
ยื่นมือมาให้กัน

เป็นมือเธอใช่ไหม ที่ฉันต้องคว้าเอาไว้
และเธอจะไม่ปล่อยฉันไปอีกจะได้ไหม
เป็นเธอใช่หรือเปล่า เชื่อเธอดีหรือเปล่า
ไม่แน่ใจ

วางไว้ที่เธอได้ไหมความหวังที่ฉันมี
ฝากไว้ในมือคู่นี้ของเธอได้หรือเปล่า
ไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าฉันต้องทำอะไร
อยากรู้แค่จากนี้ต่อไปจะมีเธอใช่ไหม

เมื่อฉันได้พบเธอยืนอยู่ตรงนี้
ยื่นมือมาให้กัน

เป็นมือเธอใช่ไหม ที่ฉันต้องคว้าเอาไว้
และเธอจะไม่ปล่อยฉันไปอีกจะได้ไหม
เป็นเธอใช่หรือเปล่า เชื่อเธอดีหรือเปล่า
ไม่แน่ใจ

ดนตรี

เป็นมือเธอใช่ไหม ที่ฉันต้องคว้าเอาไว้
และเธอจะไม่ปล่อยฉันไปอีกจะได้ไหม
เป็นเธอใช่หรือเปล่า เชื่อเธอดีหรือเปล่า
ไม่แน่ใจ

เป็นมือเธอใช่ไหม ที่ฉันต้องคว้าเอาไว้
และเธอจะไม่ปล่อยฉันไปอีกจะได้ไหม

มิวสิควิดีโอ คว้า ส้ม มารี

เพลง : คว้า
ศิลปิน : ส้ม มารี
เนื้อร้อง/ทำนอง : Okomo P
เรียบเรียง : Mheezingg
Ost.รากแก้ว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend