คอร์ดเพลง รักที่แปลว่าไม่รัก – ฮาย ชุติมา

  
Text   

คอร์ดเพลง : รักที่แปลว่าไม่รัก ฮาย ชุติมา

คอร์ดเพลง รักที่แปลว่าไม่รัก - ฮาย ชุติมา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ฮาย ชุติมา : รักที่แปลว่าไม่รัก


INTRO | Eb Gm | Fm Bb | Fm | Ab Bb | Eb |

Cm 
  เธอไม่รู้ตัวเองบ้าง
Gm 
หรือยังไง
 
  ที่
Fm 
ทิ้งฉันไว้ไม่ใส่เหมือนดั
Bb 
งเดิม
Cm 
  เธอกล้าใช้คำพูดว่า
Gm 
รักเดิม 
 
 
  ทั้งที่
Fm 
ห่างเหินกันไป
Bb 
แล้วทุก ๆ  
Cm 
วัน

 
ฉันแค่อยาก
Fm 
ให้ยอมรับได้หรื
Eb 
อเปล่า
 
สิ่งที่เธ
Fm 
อทำ 
 
 
Ab 
มันตรงข้า
Bb 
มกัน

 
ถ้าคำว่า
Eb 
รักมันแปลว่
Gm 
ารัก
 
ฉันก็
Fm 
คงรู้สึกเหมือ
Bb 
นเก่า
 
คงจะไม่
Gm 
ต้องเจ็บต้อง
Cm 
เหงา
 
ไม่เ
Ab 
กิดคำถามที่
Bb 
ใจ
 
แต่คำว่า
Eb 
รักแปลว่าไ
Gm 
ม่รัก
 
นั่นต่างห
G 
ากที่ฉันเข้
Cm 
าใจ
Fm 
เธอพูดมาแน่
Ab 
ใจแค่ไหนหรือ
Bb 
มัน
 
เป็นแค่ลมปาก
 

INSTRU | Eb Gm | Fm Bb |

Cm 
  เธอไม่เขินตัวเองบ้างหรื
Gm 
อยังไง
 
  ที่
Fm 
พูดออกมาหน้าตาเฉยได้ทุ
Bb 
กคำ
Cm 
  ถ้าฝืนนักก็ไม่ต้อ
Gm 
งพยายาม
 
  เมื่อ
Fm 
ถึงเวลาที่หม
Bb 
ดรักเลิกยั
Cm 
งทัน

 
ฉันแค่อยาก
Fm 
ให้ยอมรับได้หรื
Eb 
อเปล่า
 
สิ่งที่เธ
Fm 
อทำ 
 
 
Ab 
มันตรงข้า
Bb 
มกัน

 
ถ้าคำว่า
Eb 
รักมันแปลว่
Gm 
ารัก
 
ฉันก็
Fm 
คงรู้สึกเหมือ
Bb 
นเก่า
 
คงจะไม่
Gm 
ต้องเจ็บต้อง
Cm 
เหงา
 
ไม่เ
Ab 
กิดคำถามที่
Bb 
ใจ
 
แต่คำว่า
Eb 
รักแปลว่าไ
Gm 
ม่รัก
 
นั่นต่างห
G 
ากที่ฉันเข้
Cm 
าใจ
Fm 
เธอพูดมาแน่
Ab 
ใจแค่ไหนหรือ
Bb 
มัน
 
เป็นแค่ลมปาก
 

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Fm Ab | Bb |

 
ถ้าคำว่า
Eb 
รักมันแปลว่
Gm 
ารัก
 
ฉันก็
Fm 
คงรู้สึกเหมือ
Bb 
นเก่า
 
คงจะไม่
Gm 
ต้องเจ็บต้อง
Cm 
เหงา
 
ไม่เ
Ab 
กิดคำถามที่
Bb 
ใจ
 
แต่คำว่า
Eb 
รักแปลว่าไ
Gm 
ม่รัก
 
นั่นต่างห
G 
ากที่ฉันเข้
Cm 
าใจ
Fm 
เธอพูดมาแน่
Ab 
ใจแค่ไหนหรือ
Bb 
มัน
 
เป็นแค่ลม
Eb 
ปาก 
 
 
Gm 
 
Fm 

 
หรือเ
Bb 
ป็นแค่ลม
Eb 
ปาก 
 
 
Gm 
 
Fm 
 
Bb 
ป็นแค่ลมปาก..

OUTRO | Eb Gm | Fm Bb | Fm | Ab Bb | Eb |


เธอไม่รู้ตัวเองบ้างหรือยังไง
ที่ทิ้งฉันไว้ไม่ใส่เหมือนดังเดิม
เธอกล้าใช้คำพูดว่ารักเดิม ๆ
ทั้งที่ห่างเหินกันไปแล้วทุก ๆ วัน

ฉันแค่อยากให้ยอมรับได้หรือเปล่า
สิ่งที่เธอทำ มันตรงข้ามกัน

ถ้าคำว่ารักมันแปลว่ารัก
ฉันก็คงรู้สึกเหมือนเก่า
คงจะไม่ต้องเจ็บต้องเหงา
ไม่เกิดคำถามที่ใจ
แต่คำว่ารักแปลว่าไม่รัก
นั่นต่างหากที่ฉันเข้าใจ
เธอพูดมาแน่ใจแค่ไหนหรือมัน
เป็นแค่ลมปาก

( ดนตรี )

เธอไม่เขินตัวเองบ้างหรือยังไง
ที่พูดออกมาหน้าตาเฉยได้ทุกคำ
ถ้าฝืนนักก็ไม่ต้องพยายาม
เมื่อถึงเวลาที่หมดรักเลิกยังทัน

ฉันแค่อยากให้ยอมรับได้หรือเปล่า
สิ่งที่เธอทำ มันตรงข้ามกัน

ถ้าคำว่ารักมันแปลว่ารัก
ฉันก็คงรู้สึกเหมือนเก่า
คงจะไม่ต้องเจ็บต้องเหงา
ไม่เกิดคำถามที่ใจ
แต่คำว่ารักแปลว่าไม่รัก
นั่นต่างหากที่ฉันเข้าใจ
เธอพูดมาแน่ใจแค่ไหนหรือมัน
เป็นแค่ลมปาก

( ดนตรี )

ถ้าคำว่ารักมันแปลว่ารัก
ฉันก็คงรู้สึกเหมือนเก่า
คงจะไม่ต้องเจ็บต้องเหงา
ไม่เกิดคำถามที่ใจ
แต่คำว่ารักแปลว่าไม่รัก
นั่นต่างหากที่ฉันเข้าใจ
เธอพูดมาแน่ใจแค่ไหนหรือมัน
เป็นแค่ลมปาก

หรือเป็นแค่ลมปาก
เป็นแค่ลมปาก..


รูปภาพคอร์ด รักที่แปลว่าไม่รัก – ฮาย ชุติมา

คอร์ดเพลง รักที่แปลว่าไม่รัก - ฮาย ชุติมา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักที่แปลว่าไม่รัก (คอร์ด)

คำร้อง : เชษฐา ยารสเอก
ทำนอง / เรียบเรียง : สุรพันธ์ จำลองกุล
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend