คอร์ดเพลง วันนี้เมื่อปีที่แล้ว (On This Day) ส้ม มารี feat. แสตมป์ อภิวัชร์

  
Text   
คอร์ดเพลง วันนี้เมื่อปีที่แล้ว (On This Day) ศิลปิน ส้ม มารี feat. แสตมป์ อภิวัชร์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Em E7 Am A7 D ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

Tune to Eb
INTRO | Gmaj7 Em | Am D |
INTRO | Gmaj7 Em | Am D |

Gmaj7 
รู้ดีว่าทำ
Em7 
ผิดไป
 
ที่
Am7 
ทำให้เธอต้องเ
D 
สียใจ
Gmaj7 
รู้ตัวแต่ก็
Em7 
สายไป
 
และก็
Am7 
ไม่เคยลืมเธอ
D 
ได้เลย

 
ออกไปไ
C 
หนก็ยังเจอ
 
ยัง
Cm 
เห็นภาพเธอที่
Bm 
เดิม 
 
ที่เคยอยู่ด้
E 
วยกัน
 
หยิบมือ
Am 
ถือขึ้นมาดู 
 
ก็ยิ่งเตือนความทรงจำ
 
ยิ่งตอก
D 
ย้ำให้คิดถึงทุกๆ 
 
วัน

 
ยิ่งเปิดไป
Gmaj7 
เจอวันนี้เมื่อ
Em7 
ปีที่แล้ว
 
กับเรื่อง
Am7 
ราว 
 
ที่ทำไว้ด้ว
D 
ยกัน
 
ภาพ
Gmaj7 
สวยๆที่เธอเคย
Em7 
ถ่ายให้ฉัน
 
ยิ่ง
Am7 
ทำให้ต้องมี
D 
น้ำตา

 
หากวัน
C 
นี้เธอก็เปิดมา
Cm 
เจอเหมือนกัน
 
และ
Bm 
พร้อมให้อภัยเรื่องที่แ
E 
ล้วมา
 
ขอให้
Am 
รู้ว่า 
 
ที่ตรง
D 
นี้ยังรอให้เธอย้อนมา
 
ฉันยัง
Gmaj7 
รักเธอ.. 
 
 
Cm 
 
F 

Bbmaj7 
ขอโทษที่เมื่อ
Gm7 
ก่อนนั้น
 
เป็น
Cm7 
คนดึงดันจะแ
F 
ยกไป
Bbmaj7 
ก็คิดเอง 
 
ว่า
Gm7 
อยู่ไหว
 
แต่ที่
Cm7 
จริงก็ทำไม่
F 
ได้เลย

 
ออกไป
Eb 
ไหนก็ยังเจอ
 
ยัง
Ebm 
เห็นภาพเธอที่
Dm 
เดิม 
 
ที่เคยอยู่ด้ว
G7 
ยกัน
 
หยิบมือ
Cm 
ถือขึ้นมาดู 
 
ก็ยิ่งเ
C7 
ตือนความทรงจำ
 
ยิ่งตอก
F 
ย้ำให้คิดถึงทุกๆ 
 
วัน

 
ยิ่งเปิดไป
Bbmaj7 
เจอวันนี้เมื่อ
Gm7 
ปีที่แล้ว
 
กับเรื่อง
Cm7 
ราว 
 
ที่ทำไว้ด้
F 
วยกัน
 
ภาพ
Bbmaj7 
สวยๆที่เธอเคย
Gm7 
ถ่ายให้ฉัน
 
ยิ่ง
Cm7 
ทำให้ต้องมี
F 
น้ำตา

 
หากวัน
Eb 
นี้เธอก็เปิดมา
Ebm 
เจอเหมือนกัน
 
และ
Dm 
พร้อมให้อภัยเรื่องที่แ
G7 
ล้วมา
 
ขอให้
Cm 
รู้ว่า 
 
ที่ตรง
F 
นี้ยังรอให้เธอย้อนมา
 
ฉันยัง
Bbmaj7 
รักเธอ..

 
ยังพอมี
Eb 
ทางไหม 
 
ที่จะ
Ebm 
กลับไป
 
ที่จะ
Dm 
หวนวันวานได้เห
G 
มือนเดิม
 
ฉันจะ
Cm 
ย้อนเวลา 
 
(ฉันจะ
C7 
ย้อนเวลา)
 
ไปปีที่แ
F 
ล้ว.. 
 
 
Gb 

 
ยิ่งเปิดไป
Bmaj7 
เจอวันนี้เมื่อ
G#m7 
ปีที่แล้ว
 
กับเรื่อง
C#m7 
ราว 
 
ที่ทำไว้ด้
F# 
วยกัน
 
ภาพ
Bmaj7 
สวยๆที่เธอเคย
G#m7 
ถ่ายให้ฉัน
 
ยิ่ง
C#m7 
ทำให้ต้องมี
F# 
น้ำตา

 
หากวัน
E 
นี้เธอก็เปิดมา
Em 
เจอเหมือนกัน
 
และ
D#m 
พร้อมให้อภัยเรื่องที่แ
G# 
ล้วมา
 
ขอให้
C#m 
รู้ว่า 
 
ที่ตรง
F# 
นี้ยังรอให้เธอย้อนมา
 
ฉันยัง
Bmaj7 
รักเธอ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง วันนี้เมื่อปีที่แล้ว (On This Day)


รู้ดีว่าทำผิดไป
ที่ทำให้เธอต้องเสียใจ
รู้ตัวแต่ก็สายไป
และก็ไม่เคยลืมเธอได้เลย

ออกไปไหนก็ยังเจอ
ยังเห็นภาพเธอที่เดิม ที่เคยอยู่ด้วยกัน
หยิบมือถือขึ้นมาดู ก็ยิ่งเตือนความทรงจำ
ยิ่งตอกย้ำให้คิดถึงทุกๆ วัน

ยิ่งเปิดไปเจอวันนี้เมื่อปีที่แล้ว
กับเรื่องราว ที่ทำไว้ด้วยกัน
ภาพสวยๆที่เธอเคยถ่ายให้ฉัน
ยิ่งทำให้ต้องมีน้ำตา

หากวันนี้เธอก็เปิดมาเจอเหมือนกัน
และพร้อมให้อภัยเรื่องที่แล้วมา
ขอให้รู้ว่า ที่ตรงนี้ยังรอให้เธอย้อนมา
ฉันยังรักเธอ..

ขอโทษที่เมื่อก่อนนั้น
เป็นคนดึงดันจะแยกไป
ก็คิดเอง ว่าอยู่ไหว
แต่ที่จริงก็ทำไม่ได้เลย

ออกไปไหนก็ยังเจอ
ยังเห็นภาพเธอที่เดิม ที่เคยอยู่ด้วยกัน
หยิบมือถือขึ้นมาดู ก็ยิ่งเตือนความทรงจำ
ยิ่งตอกย้ำให้คิดถึงทุกๆ วัน

ยิ่งเปิดไปเจอวันนี้เมื่อปีที่แล้ว
กับเรื่องราว ที่ทำไว้ด้วยกัน
ภาพสวยๆที่เธอเคยถ่ายให้ฉัน
ยิ่งทำให้ต้องมีน้ำตา

หากวันนี้เธอก็เปิดมาเจอเหมือนกัน
และพร้อมให้อภัยเรื่องที่แล้วมา
ขอให้รู้ว่า ที่ตรงนี้ยังรอให้เธอย้อนมา
ฉันยังรักเธอ

ยังพอมีทางไหม ที่จะกลับไป
ที่จะหวนวันวานได้เหมือนเดิม
ฉันจะย้อนเวลา (ฉันจะย้อนเวลา)
ไปปีที่แล้ว..

ยิ่งเปิดไปเจอวันนี้เมื่อปีที่แล้ว
กับเรื่องราว ที่ทำไว้ด้วยกัน
ภาพสวยๆที่เธอเคยถ่ายให้ฉัน
ยิ่งทำให้ต้องมีน้ำตา

หากวันนี้เธอก็เปิดมาเจอเหมือนกัน
และพร้อมให้อภัยเรื่องที่แล้วมา
ขอให้รู้ว่า ที่ตรงนี้ยังรอให้เธอย้อนมา
ฉันยังรักเธอ..

มิวสิควิดีโอ วันนี้เมื่อปีที่แล้ว (On This Day)

เพลง : วันนี้เมื่อปีที่แล้ว (On This Day) (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Sakdithat Tuwichian
เรียบเรียง : Wine Neti
ติดต่องานศิลปิน : 083-966-9979
คอร์ดเพลง วันนี้เมื่อปีที่แล้ว (On This Day) ส้ม มารี feat. แสตมป์ อภิวัชร์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend