คอร์ดเพลง โรคซึมเหล้า – อัน พิไลพร

  
Text   

คอร์ดเพลง : โรคซึมเหล้า อัน พิไลพร

คอร์ดเพลง โรคซึมเหล้า - อัน พิไลพร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Cover อัน พิไลพร : โรคซึมเหล้า


Tune to Eb
INTRO | D Bm | G A | ( 2 Times )

D 
  ยังลืมแฟน
F#m 
เก่าบ่ได้
 
  ก็เลยเข้า
Bm 
ไปเซิร์ชใน
F#m 
กูเกิ้ล
D 
  อยากสิลืมแฟน
F#m 
เก่าเหลือเกิน
 
  ต้องเซิร์ช
G 
หาคำว่าจั่ง
A 
ได๋
D 
  บ่อยากเหลือเศษ
F#m 
ซากความฮัก
 
  ให้อุก
Bm 
อั่งคาอยู่ในหัว
Em 
ใจ
 
  ต้องเฮ็ดจั่ง
Em 
ได๋ 
 
จั่งสิ
G 
ลืมอ้ายได้สั
A 
กที

G 
  สิให้เมาดีกรี 
 
ไปอีก
D 
กี่ไห
G 
  สิให้นอนฮ้องไห้ 
 
ไปอีก
D 
กี่หน
G 
  คนบ่มีหัวใจ 
 
เมาให้
F#m 
ตายอ้ายกะบ่ห
Bm 
ลูโตน
 
  ชี
G 
วิตกว่าสิม้ม.. 
 
 
A 
คืนแห่งความเหงา..

 
จนน้องเป็นโรคซึมเห
D 
ล้า
 
ขาดเหล้าแล้วมันสิ
A/C# 
เหงา 
 
เหงาแล้วเดี๋ยวมันซิ
Bm 
เศร้า
 
สาเ
A 
หตุกะเป็นย้อ
G 
นเจ้า 
 
เอาหัว
A 
ใจน้องไปย่ำยี
 
เป็นโรคซึมเห
D 
ล้า 
 
อาการบ่ค่อย
A/C# 
สู้ดีบ่มีฮอดส
Bm 
มาธิ
 
สิหา
A 
ยใจให้ม้มคื
G 
นนี้ 
 
คั่นบ่
A 
มีดีกรี 
 
คงสิตายไปแล้
D 
วฮู้บ่

INSTRU | D A/C# | Bm A | G | A | ( 2 Times )

G 
  สิให้เมาดีกรี 
 
ไปอีก
D 
กี่ไห
G 
  สิให้นอนฮ้องไห้ 
 
ไปอีก
D 
กี่หน
G 
  คนบ่มีหัวใจ 
 
เมาให้
F#m 
ตายอ้ายกะบ่ห
Bm 
ลูโตน
 
  ชี
G 
วิตกว่าสิม้ม.. 
 
 
A 
คืนแห่งความเหงา..

 
จนน้องเป็นโรคซึมเห
D 
ล้า
 
ขาดเหล้าแล้วมันสิ
A/C# 
เหงา 
 
เหงาแล้วเดี๋ยวมันซิ
Bm 
เศร้า
 
สาเ
A 
หตุกะเป็นย้อ
G 
นเจ้า 
 
เอาหัว
A 
ใจน้องไปย่ำยี
 
เป็นโรคซึมเห
D 
ล้า 
 
อาการบ่ค่อย
A/C# 
สู้ดีบ่มีฮอดส
Bm 
มาธิ
 
สิหา
A 
ยใจให้ม้มคื
G 
นนี้ 
 
คั่นบ่
A 
มีดีกรี

 
จนน้องเป็นโรคซึมเห
D 
ล้า
 
ขาดเหล้าแล้วมันสิ
A/C# 
เหงา 
 
เหงาแล้วเดี๋ยวมันซิ
Bm 
เศร้า
 
สาเ
A 
หตุกะเป็นย้อ
G 
นเจ้า 
 
เอาหัว
A 
ใจน้องไปย่ำยี
 
เป็นโรคซึมเห
D 
ล้า 
 
อาการบ่ค่อย
A/C# 
สู้ดีบ่มีฮอดส
Bm 
มาธิ
 
สิหา
A 
ยใจให้ม้มคื
G 
นนี้ 
 
คั่นบ่
A 
มีดีกรี 
 
คงสิตายไปแล้
D 
วฮู้บ่

 
ย้อนน้อง
Em 
เมาดีกรี 
 
ก็เลยกลาย.
A 
.. 
 
เป็นโรคซึ
D 
มเหล้า

OUTRO | D Bm | G A | ( 2 Times ) | D |


ยังลืมแฟนเก่าบ่ได้
กเลยเข้าไปเซิร์ชในกูเกิ้ล
อยากสิลืมแฟนเก่าเหลือเกิน
ต้องเซิร์ชหาคำว่าจั่งได๋
บ่อยากเหลือเศษซากความฮัก
ให้อุกอั่งคาอยู่ในหัวใจ
ต้องเฮดจั่งได๋ จั่งสิลืมอ้ายได้สักที

สิให้เมาดีกรี ไปอีกกี่ไห
สิให้นอนฮ้องไห้ ไปอีกกี่หน
คนบ่มีหัวใจ เมาให้ตายอ้ายกะบ่หลูโตน
ชีวิตกว่าสิม้ม.. คืนแห่งความเหงา..

จนน้องเปนโรคซึมเหล้า
ขาดเหล้าแล้วมันสิเหงา เหงาแล้วเดี๋ยวมันซิเศร้า
สาเหตุกะเปนย้อนเจ้า เอาหัวใจน้องไปย่ำยี
เปนโรคซึมเหล้า อาการบ่ค่อยสู้ดีบ่มีฮอดสมาธิ
สิหายใจให้ม้มคืนนี้ คั่นบ่มีดีกรี คงสิตายไปแล้วฮู้บ่

( ดนตรี )

สิให้เมาดีกรี ไปอีกกี่ไห
สิให้นอนฮ้องไห้ ไปอีกกี่หน
คนบ่มีหัวใจ เมาให้ตายอ้ายกะบ่หลูโตน
ชีวิตกว่าสิม้ม.. คืนแห่งความเหงา..

จนน้องเปนโรคซึมเหล้า
ขาดเหล้าแล้วมันสิเหงา เหงาแล้วเดี๋ยวมันซิเศร้า
สาเหตุกะเปนย้อนเจ้า เอาหัวใจน้องไปย่ำยี
เปนโรคซึมเหล้า อาการบ่ค่อยสู้ดีบ่มีฮอดสมาธิ
สิหายใจให้ม้มคืนนี้ คั่นบ่มีดีกรี

จนน้องเปนโรคซึมเหล้า
ขาดเหล้าแล้วมันสิเหงา เหงาแล้วเดี๋ยวมันซิเศร้า
สาเหตุกะเปนย้อนเจ้า เอาหัวใจน้องไปย่ำยี
เปนโรคซึมเหล้า อาการบ่ค่อยสู้ดีบ่มีฮอดสมาธิ
สิหายใจให้ม้มคืนนี้ คั่นบ่มีดีกรี คงสิตายไปแล้วฮู้บ่

ย้อนน้องเมาดีกรี กเลยกลาย… เปนโรคซึมเหล้า


รูปภาพคอร์ด โรคซึมเหล้า – อัน พิไลพร

คอร์ดเพลง โรคซึมเหล้า - อัน พิไลพร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โรคซึมเหล้า (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend