คอร์ดเพลง ถิ่มน้องสา – อัน พิไลพร

  
Text   

คอร์ดเพลง ถิ่มน้องสา
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ถิ่มน้องสา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | Bm | Am | G | ( 2 Times )

 
แต่ก่อนแต่กี้ส
Em 
องเฮานั้นฮักกันคักโพดหลาย
 
ฮักกันเบิดใจว่
Bm 
าแม่นสิตายแทนกัน
 
บ่ต้องเว้าถึง
Am 
เรื่องความสัมพันธ์
 
สองเฮานั้น
ยังฮักกันบ่เสื่อม
คลาย

 
แต่มื้อนี้ค
Em 
นดีอ้ายเริ่มบ่คือเก่า
 
เฮ็ดให้น้องเหงา
Bm 
เฮ็ดให้น้องเจ็บปวดหัวใจ
 
กะย้อนว่าอ้าย
Am 
หลอยมีพุใหม่
 
น้องเจ็บแป๋ตาย
วันที่อ้ายเปลี่ยนแปลง

 
หากอ้ายบ่ฮัก
Em 
อ้ายคือบ่เว้ามันออกมา
 
อ้ายคือบ่กล้า
Bm 
ยอมรับความจริง
 
กะในเมื่อเขา
Am 
นั้นคือทุกสิ่ง 
 
กะไปกับเขา
สา

 
บ่ต้
องมาหัวซาคน
Bm 
จั่งน้อง
 
ปล่อย
Am 
ให้มันตายไปพร้อมกับหัว
ใจ

 
* ถิ่มน้องสา
 ถิ่มน้องสา
 
 
อย่าหัวซา
Bm 
คนที่นั่งฮ้อง
Em 
ไห้
 
หากมื้อนี้อ้
ายนั้นเบิดใจ
กะไปสา
 
น้อง
สิบ่โทษ
ไผ 
 
สิโทษหัวใจ
Bm 
 
ที่หลงฮักบ่มืนหูมื
Em 
นตา
 
คันสิไปก
ะฟ้าวไปสา
..
 
ปล่อยคำสัญญาให้มันตายไ
Em 
ปกับใจ

INSTRU | C | D |

 
มันจบลงแล้ว
Em 
กับความฮักที่ดูว่าสดใส
 
เมื่ออ้ายจากไปน้
Bm 
องเหลือแต่ความขมขื่น
 
แต่กะดีก
Am 
ว่าฉุดรั้งบืน 
 
ฝืนกันต่อ
ไป
 
ให้จบแค่นี้ค
นดีบ่ต้องกลับมาง้อ
 
น้องสิบ่ขอ
Bm 
เลยแม้แต่ความเห็นใจ
 
น้องมีคำเดียว
Am 
สิบอกอ้ายไป 
 
คือคำว่า
..

( * )

INSTRU | C | Bm | Am D | G | ( 2 Times )

( * )

 
คันสิไปก
ะฟ้าวไปสา
..
 
ปล่อยคำสัญญาให้มันตายไปกับใจ
Em 

INSTRU | C | Bm | Am | G |

เนื้อเพลง ถิ่มน้องสา
แต่ก่อนแต่กี้สองเฮานั้นฮักกันคักโพดหลาย
ฮักกันเบิดใจว่าแม่นสิตายแทนกัน
บ่ต้องเว้าถึงเรื่องความสัมพันธ์
สองเฮานั้นยังฮักกันบ่เสื่อมคลาย

แต่มื้อนี้คนดีอ้ายเริ่มบ่คือเก่า
เฮ็ดให้น้องเหงาเฮ็ดให้น้องเจ็บปวดหัวใจ
กะย้อนว่าอ้ายหลอยมีพุใหม่
น้องเจ็บแป๋ตายวันที่อ้ายเปลี่ยนแปลง

หากอ้ายบ่ฮักอ้ายคือบ่เว้ามันออกมา
อ้ายคือบ่กล้ายอมรับความจริง
กะในเมื่อเขานั้นคือทุกสิ่ง กะไปกับเขาสา

บ่ต้องมาหัวซาคนจั่งน้อง
ปล่อยให้มันตายไปพร้อมกับหัวใจ

* ถิ่มน้องสา&nsp;ถิ่มน้องสา
อย่าหัวซาคนที่นั่งฮ้องไห้
หากมื้อนี้อ้ายนั้นเบิดใจกะไปสา
น้องสิบ่โทษไผ สิโทษหัวใจ
ที่หลงฮักบ่มืนหูมืนตา
คันสิไปกะฟ้าวไปสา..
ปล่อยคำสัญญาให้มันตายไปกับใจ

( ดนตรี )

มันจบลงแล้วกับความฮักที่ดูว่าสดใส
เมื่ออ้ายจากไปน้องเหลือแต่ความขมขื่น
แต่กะดีกว่าฉุดรั้งบืน ฝืนกันต่อไป
ให้จบแค่นี้คนดีบ่ต้องกลับมาง้อ
น้องสิบ่ขอเลยแม้แต่ความเห็นใจ
น้องมีคำเดียวสิบอกอ้ายไป คือคำว่า..

( * )

( ดนตรี )

( * )

คันสิไปกะฟ้าวไปสา..
ปล่อยคำสัญญาให้มันตายไปกับใจ
เพลง:ถิ่มน้องสา
ศิลปิน : อัน พิไลพร
คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : jungjass
ถิ่มน้องสา - อัน พิไลพร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend