คอร์ดเพลง บ่เคยย่านเจ็บ กวาง ดวงฤทัย feat. อัน พิไลพร

  
Text   


INTRO | G Bm | Em D | C | D |

 
กะมี
G 
คนเข้ามาพัวพัน..
Bm 
ในชีวิตของอ้าย
 
น้อง
C 
ฮู้ดี 
 
ฮู้แก่ใ
D 
จของน้องดี
 
เฮากะเ
G 
ป็นหนึ่งในนั้น..ที่
Bm 
หลงฮักอ้ายทั้งใจ
 
ของน้
C 
องนี้.. ฮือ อื้อ
D 
ฮือ..

 
แล้วหมู่กะเตือน
Bm 
ว่าอย่าไปยุ่งกับอ้าย
 
ถ้าหัวใ
G 
จบ่พร้อมเจ็บ
 
ย้อนว่าหัวใจมัน
Bm 
ฮักสิเฮ็ดจังใด๋
 
คงต้อง
G 
ทำตามหัวใจ
 
เกิดมาชาติเ
C 
ดียวกะอยากสิทำตามใจฮ้อ
D 
งหา

 
ความเจ็บเทื่อ
G 
นี้..
 
สิเจ็บแป๋
D/F# 
ตายน้องกะย
Em 
อมฮับ
 
ถ้าเฮ็ดให้น้
D 
องนั้นได้ฮู้
C 
จัก
 
ฮักไผเบิดใ
D 
จมันเป็นแนวใ
G 
ด๋.. 
 
 
D 
 
เฉลยให้
G 
ฮู้ 
 
ใจที่มี
Bm 
อยู่มันมีความห
Em 
มาย
 
ว่าเอาไว้ฮักกับอ้ายเบิด
C 
ใจ
 
สิเจ็บท่อใ
D 
ด๋ 
 
บ่เคยย่านเลย..

INSTRU | G Bm | Em D | C D | G D |
INSTRU | G D/F# | Em D | C | D |

 
แล้วหมู่กะเตือน
Bm 
ว่าอย่าไปยุ่งกับอ้าย
 
ถ้าหัวใ
G 
จบ่พร้อมเจ็บ
 
ย้อนว่าหัวใจมัน
Bm 
ฮักสิเฮ็ดจังใด๋
 
คงต้อง
G 
ทำตามหัวใจ
 
เกิดมาชาติเ
C 
ดียวกะอยากสิทำตามใจฮ้อ
D 
งหา

 
ความเจ็บเทื่อ
G 
นี้..
 
สิเจ็บแป๋
D/F# 
ตายน้องกะย
Em 
อมฮับ
 
ถ้าเฮ็ดให้น้
D 
องนั้นได้ฮู้
C 
จัก..
 
ฮักไผเบิดใ
D 
จมันเป็นแนวใ
G 
ด๋.. 
 
 
D 
 
เฉลยให้
G 
ฮู้ 
 
ใจที่มี
Bm 
อยู่มันมีความห
Em 
มาย
 
ว่าเอาไว้ฮักกับอ้ายเบิด
C 
ใจ
 
สิเจ็บท่อใ
D 
ด๋ 
 
บ่เคยย่า
G 
นเลย..

 
ความเจ็บเทื่อนี้.
G 
.
 
สิเจ็บแป๋ต
A 
ายน้อง
G 
กะยอ
D/F# 
มรับ 
 
 
Em 
 
ถ้าเฮ็ดให้น้
D 
องนั้นได้ฮู้
C 
จัก..
 
ฮักไผเบิดใ
D 
จมันเป็นแนวใ
G 
ด๋.. 
 
 
D 

 
เฉลยให้
G 
ฮู้ 
 
ใจที่มี
Bm 
อยู่มันมีความ
Em 
หมาย
 
ว่าเอาไว้ฮักกับอ้ายเบิดใ
C 
 
สิเจ็บท่อใ
D 
ด๋ 
 
บ่เคยย่านเ
G 
ลย

 
ถึงแม้ว่าน้องต้องน้ำตาไ
C 
หล 
 
ให้เธอรู้ไ
D 
ว้..
 
บ่เคยย่านเจ็บ..
 

OUTRO | G Bm | Em D | C | D | Gmaj7 |


กะมีคนเข้ามาพัวพัน ในชีวิตของอ้าย
น้องฮู้ดี ฮู้เเก่ใจของน้องดี
เฮากะเป็นหนึ่งในนั้น ที่หลงฮักอ้ายทั้งใจ
ของน้องนี้ ฮือ..

แล้วหมู่กะเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับอ้าย
ถ้าหัวใจบ่พร้อมเจ็บ
ย้อนว่าหัวใจมันฮักสิเฮ็ดจังใด๋
คงต้องทำตามหัวใจ
เกิดมาชาติเดียวกะอยากสิทำตามใจฮ้องหา

ความเจ็บเทื่อนี้ สิเจ็บเเป๋ตายน้องกะยอมรับ
ถ้าเฮ็ดให้น้องนั้นได้ฮู้จัก ฮักไผเบิดใจมันเป็นเเนวใด๋
เฉลยให้ฮู้ ใจที่มีอยู่มันมีความหมาย
ว่าเอาไว้ฮักกับอ้ายเบิดใจ สิเจ็บท่อใด๋บ่เคยย่านเลย

ดนตรี

แล้วหมู่กะเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับอ้าย
ถ้าหัวใจบ่พร้อมเจ็บ
ย้อนว่าหัวใจมันฮักสิเฮ็ดจังใด๋
คงต้องทำตามหัวใจ
เกิดมาชาติเดียวกะอยากสิทำตามใจฮ้องหา

ความเจ็บเทื่อนี้ สิเจ็บเเป๋ตายน้องกะยอมรับ
ถ้าเฮ็ดให้น้องนั้นได้ฮู้จัก ฮักไผเบิดใจมันเป็นเเนวใด๋
เฉลยให้ฮู้ ใจที่มีอยู่มันมีความหมาย
ว่าเอาไว้ฮักกับอ้ายเบิดใจ สิเจ็บท่อใด๋บ่เคยย่านเลย

ความเจ็บเทื่อนี้ สิเจ็บเเป๋ตายน้องกะยอมรับ
ถ้าเฮ็ดให้น้องนั้นได้ฮู้จัก ฮักไผเบิดใจมันเป็นเเนวใด๋
เฉลยให้ฮู้ ใจที่มีอยู่มันมีความหมาย
ว่าเอาไว้ฮักกับอ้ายเบิดใจ สิเจ็บท่อใด๋บ่เคยย่านเลย

ถึงแม้ว่าน้องต้องน้ำตาไหลให้เธอรู้ไว้.. บ่เคยย่านเจ็บ

มิวสิควิดีโอ บ่เคยย่านเจ็บ กวาง ดวงฤทัย feat. อัน พิไลพร

เพลง : บ่เคยย่านเจ็บ (คอร์ด)
ศิลปิน : กวาง ดวงฤทัย feat. อัน พิไลพร
เนื้อร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend