คอร์ดเพลง นุ่งลมห่มฟ้า เป็นหนึ่ง

  
Text   
คอร์ดเพลง นุ่งลมห่มฟ้า ศิลปิน เป็นหนึ่ง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Dm F Gm Bb C คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Dm | C | Bb | A |
INTRO | Dm | C | Bb | A |

 
รักตัวเอง
Dm 
หม้าย 
 
คำถามสุดท้
C 
ายจากคนใก
Dm 
ล้ตัว
 
หน้าตาเนื้อ
Gm 
ตัว 
 
น้องเปิดโ
C 
ชว์ 
 
ให้เพื่อน
Dm 
เห็นหมด
 
หน้าอกหน้าใ
F 
จที่แม่น้องให้ 
 
ปกปิด
Gm 
บังบด
 
หวางนี้น้องเปลื้องออก
Bb 
หมด 
 
ให้ชายช๊
C 
อปชิมโชว์
Dm 
ตามใจ

 
รักตัวเอง
Dm 
หม้าย 
 
คำถามสุดท้
C 
าย 
 
จากคนห่ว
Dm 
งใย
 
เห็นน้องเปลี่ย
Gm 
นใจ 
 
เหมือนเปลี่ยนเสือ
C 
ใน 
 
มีใครหลา
Dm 
ยคน
 
ทำตัวดา
F 
รา ชอบความหรูหรา หลงลืม
Gm 
ตัวตน
 
ต้นทุนน้องยังมืด
Bb 
มน 
 
แต่รสนิ
C 
ยมสูงล้ำเกิ
Dm 
นตัว

 
นุ่งลมห่ม
Bb 
ฟ้า 
 
น้องเปลื้อง
C 
ผ้า 
 
อวดร่างเปลือ
Dm 
ยกาย
 
หวังเพียงยอดไ
Bb 
ลค์ 
 
กระจุยกระจ
C 
ายมั่นหมายชา
F 
ยชม
 
ความดีความชอบ ไม่รู้คำตอบ เป็นบัวใ
Gm 
นตม
 
น้องหวังแค่เพียงคำ
Bb 
ชม 
 
และยอดไ
C 
ลค์ 
 
หัวใจมากมาย

INSTRU | Dm | C |

 
รักตัวเอง
Dm 
หม้าย 
 
ถามครั้งสุดท้
C 
ายจากผู้หวั
Dm 
งดี
 
กุลส
Gm 
ตรีมีเกียรติมี
C 
ศรี 
 
มีความ
Dm 
งดงาม
 
รักนวลห่วง
F 
ตัวรู้จักดีชั่ว 
 
เป็นบัว
Gm 
พ้นน้ำ
 
แต่งกายสวยใสพอ
Bb 
งาม 
 
ดูน
C 
านๆ 
 
ก็ยัง
Dm 
น่ารัก

INSTRU | Bb | F | Gm | Dm |
INSTRU | Bb | F | Gm Bb | Dm |

 
รักตัวเอง
Dm 
หม้าย 
 
คำถามสุดท้
C 
าย 
 
จากคนห่ว
Dm 
งใย
 
เห็นน้องเปลี่ย
Gm 
นใจ 
 
เหมือนเปลี่ยนเสือ
C 
ใน 
 
มีใครหลา
Dm 
ยคน
 
ทำตัวดา
F 
รา ชอบความหรูหรา หลงลืม
Gm 
ตัวตน
 
ต้นทุนน้องยังมืด
Bb 
มน 
 
แต่รสนิ
C 
ยมสูงล้ำเกิ
Dm 
นตัว

 
นุ่งลมห่ม
Bb 
ฟ้า 
 
น้องเปลื้อง
C 
ผ้า 
 
อวดร่างเปลือ
Dm 
ยกาย
 
หวังเพียงยอดไ
Bb 
ลค์ 
 
กระจุยกระจ
C 
ายเมื่อหลายคำ
F 
ชม
 
ความดีความชอบ ไม่รู้คำตอบ เป็นบัวใ
Gm 
นตม
 
น้องหวังแค่เพียงคำ
Bb 
ชม 
 
และยอดไ
C 
ลค์ 
 
หัวใจมากมาย

INSTRU | Dm | C |

 
รักตัวเอง
Dm 
หม้าย 
 
ถามครั้งสุดท้
C 
ายจากผู้หวั
Dm 
งดี
 
กุลส
Gm 
ตรีมีเกียรติมี
C 
ศรี 
 
มีความ
Dm 
งดงาม
 
รักนวลห่วง
F 
ตัวรู้จักดีชั่ว 
 
เป็นบัว
Gm 
พ้นน้ำ
 
แต่งกายสวยใสพอ
Bb 
งาม 
 
ดูน
C 
านๆ 
 
ก็ยัง
Dm 
น่ารัก

 
รักนวลห่วง
F 
ตัวรู้จักดีชั่ว 
 
เป็นบัว
Gm 
พ้นน้ำ
 
แต่งกายสวยใสพอ
Bb 
งาม 
 
ดูน
C 
านๆ 
 
ก็ยัง
Dm 
น่ารัก

OUTRO | Dm | C | Bb | A | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง นุ่งลมห่มฟ้า


รักตัวเองหม้าย คำถามสุดท้ายจากคนใกล้ตัว
หน้าตาเนื้อตัว น้องเปิดโชว์ ให้เพื่อนเห็นหมด
หน้าอกหน้าใจที่แม่น้องให้ ปกปิดบังบด
หวางนี้น้องเปลื้องออกหมด ให้ชายช๊อปชิมโชว์ตามใจ

รักตัวเองหม้าย คำถามสุดท้าย จากคนห่วงใย
เห็นน้องเปลี่ยนใจ เหมือนเปลี่ยนเสือใน มีใครหลายคน
ทำตัวดารา ชอบความหรูหรา หลงลืมตัวตน
ต้นทุนน้องยังมืดมน แต่รสนิยมสูงล้ำเกินตัว

นุ่งลมห่มฟ้า น้องเปลื้องผ้า อวดร่างเปลือยกาย
หวังเพียงยอดไลค์ กระจุยกระจายมั่นหมายชายชม
ความดีความชอบ ไม่รู้คำตอบ เป็นบัวในตม
น้องหวังแค่เพียงคำชม และยอดไลค์ หัวใจมากมาย

( ดนตรี )

รักตัวเองหม้าย ถามครั้งสุดท้ายจากผู้หวังดี
กุลสตรีมีเกียรติมีศรี มีความงดงาม
รักนวลห่วงตัวรู้จักดีชั่ว เป็นบัวพ้นน้ำ
แต่งกายสวยใสพองาม ดูนานๆ ก็ยังน่ารัก

( ดนตรี )

รักตัวเองหม้าย คำถามสุดท้าย จากคนห่วงใย
เห็นน้องเปลี่ยนใจ เหมือนเปลี่ยนเสือใน มีใครหลายคน
ทำตัวดารา ชอบความหรูหรา หลงลืมตัวตน
ต้นทุนน้องยังมืดมน แต่รสนิยมสูงล้ำเกินตัว

นุ่งลมห่มฟ้า น้องเปลื้องผ้า อวดร่างเปลือยกาย
หวังเพียงยอดไลค์ กระจุยกระจายเมื่อหลายคำชม
ความดีความชอบ ไม่รู้คำตอบ เป็นบัวในตม
น้องหวังแค่เพียงคำชม และยอดไลค์ หัวใจมากมาย

( ดนตรี )

รักตัวเองหม้าย ถามครั้งสุดท้ายจากผู้หวังดี
กุลสตรีมีเกียรติมีศรี มีความงดงาม
รักนวลห่วงตัวรู้จักดีชั่ว เป็นบัวพ้นน้ำ
แต่งกายสวยใสพองาม ดูนานๆ ก็ยังน่ารัก

รักนวลห่วงตัวรู้จักดีชั่ว เป็นบัวพ้นน้ำ
แต่งกายสวยใสพองาม ดูนานๆ ก็ยังน่ารัก

มิวสิควิดีโอ นุ่งลมห่มฟ้า เป็นหนึ่ง

เพลง : นุ่งลมห่มฟ้า (คอร์ด)
ศิลปิน : เป็นหนึ่ง
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ก โฟร์คซอง
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
Mix master อ.สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง นุ่งลมห่มฟ้า เป็นหนึ่ง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend