คอร์ดเพลง ฮักมื้อสุดท้าย อัน พิไลพร

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮักมื้อสุดท้าย อัน พิไลพร

คอร์ด :

ศิลปิน : อัน พิไลพร

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดในเพลง : A,C#m,F#m,E,Bm


Tune to Eb
INTRO | A | C#m | F#m | E |

A 
ดีใจนำอยู่ 
 
 
E 
ดีใจนำอีหลี
 
ที่มื้
F#m 
อนี้ 
 
เธอ
E 
ได้ฮักกับเ
D 
ขา
A 
เธอได้เริ่มต้นใหม่ 
 
 
E 
แต่ว่าความฮักเฮา
 
คงสิ
F#m 
จบลงไ
E 
ปนับจากนา
D 
ทีนี้

Bm 
ลบความจำกับ
E 
คำว่าฮัก
 
ถึงสิ
C#m 
ยากกะฮู้แล้วว่า
F#m 
แพ้ทุกอย่าง
 
ฝืน
D 
ยิ้มทนยืนข้างๆ 
 
เซือง
E 
น้ำตาไว้

 
ฮักสุดท้
A 
าย 
 
ถึงฮักสุด
E/G# 
ใจ
 
บอกกับตัว
F#m 
เองว่าควรตัดใจใ
C#m 
ห้ได้
 
เจ็บเพื่อ
D 
ลืม 
 
จบเพราะ
C#m 
ยอมแพ้
 
ให้
Bm 
เขาได้เฮ็ดหน้าที่ต่อไ
E 

 
ถึงฮักสุดใ
A 
จ 
 
ก็ควรต้อ
E/G# 
งลา
 
หมดเ
F#m 
วลาของคนที่เป็นส่วน
C#m 
เกิน
 
ขอบใจอี
D 
หลี 
 
ที่
C#m 
เคยร่วมเดิน
 
ต่อจา
Bm 
กนี้ 
 
คงบ่มีท
E 
างของเฮาอีก
A 
ต่อไป
E 

INSTRU | C#m F#m | D C#m |
INSTRU | Bm C#m D | E |

A 
คนเคยฮักกัน 
 
จากนี้
E/G# 
นั้นคงเป็นค
 
นอื่น
 
ตื่นจาก
F#m 
ฝันที
E 
มันเป็นไปบ่
D 
ได้
A 
ขอให้เธอกับเขา 
 
 
E/G# 
ฮักกันจนมื้อตาย
 
ส่วนเฮา
F#m 
สิไป 
 
ตามท
E 
างของคนที่
D 
ช้ำ

Bm 
ลบความจำกับ
E 
คำว่าฮัก
 
ถึงสิ
C#m 
ยากกะฮู้แล้วว่า
F#m 
แพ้ทุกอย่าง
 
ฝืน
D 
ยิ้มทนยืนข้างๆ 
 
เซือง
E 
น้ำตาไว้

 
ฮักสุดท้
A 
าย 
 
ถึงฮักสุด
E/G# 
ใจ
 
บอกกับตัว
F#m 
เองว่าควรตัดใจใ
C#m 
ห้ได้
 
เจ็บเพื่อ
D 
ลืม 
 
จบเพราะ
C#m 
ยอมแพ้
 
ให้
Bm 
เขาได้เฮ็ดหน้าที่ต่อไ
E 

 
ถึงฮักสุดใ
A 
จ 
 
ก็ควรต้อ
E/G# 
งลา
 
หมดเ
F#m 
วลาของคนที่เป็นส่วน
C#m 
เกิน
 
ขอบใจอี
D 
หลี 
 
ที่
C#m 
เคยร่วมเดิน
 
ต่อจา
Bm 
กนี้ 
 
คงบ่มีท
E 
างของเฮาอีก
A 
ต่อไป
E 

INSTRU | A C#m | F#m C#m |
INSTRU | D C#m | Bm C#m D | E |

 
ฮักสุดท้
A 
าย 
 
ถึงฮักสุด
E/G# 
ใจ
 
บอกกับตัว
F#m 
เองว่าควรตัดใจใ
C#m 
ห้ได้
 
เจ็บเพื่อ
D 
ลืม 
 
จบเพราะ
C#m 
ยอมแพ้
 
ให้
Bm 
เขาได้เฮ็ดหน้าที่ต่อไ
E 

 
ถึงฮักสุดใ
A 
จ 
 
ก็ควรต้อ
E/G# 
งลา
 
หมดเ
F#m 
วลาของคนที่เป็นส่วน
C#m 
เกิน
 
ขอบใจอี
D 
หลี 
 
ที่
C#m 
เคยร่วมเดิน
 
ต่อจา
Bm 
กนี้ 
 
คงบ่มีท
E 
างของเฮาอีก
A 
ต่อไป

 
ขอบใจอี
D 
หลี 
 
ที่
C#m 
เคยร่วมเดิน
 
ต่อจา
Bm 
กนี้ 
 
คงบ่มีท
E 
างของเฮาอีก
A 
ต่อไป..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮักมื้อสุดท้าย


ดีใจนำอยู่ ดีใจนำอีหลี
ที่มื้อนี้ เธอได้ฮักกับเขา
เธอได้เริ่มต้นใหม่ แต่ว่าความฮักเฮา
คงสิจบลงไปนับจากนาทีนี้

ลบความจำกับคำว่าฮัก
ถึงสิยากกะฮู้แล้วว่าแพ้ทุกอย่าง
ฝืนยิ้มทนยืนข้างๆ เซืองน้ำตาไว้

ฮักสุดท้าย ถึงฮักสุดใจ
บอกกับตัวเองว่าควรตัดใจให้ได้
เจ็บเพื่อลืม จบเพราะยอมแพ้
ให้เขาได้เฮ็ดหน้าที่ต่อไป

ถึงฮักสุดใจ ก็ควรต้องลา
หมดเวลาของคนที่เป็นส่วนเกิน
ขอบใจอีหลี ที่เคยร่วมเดิน
ต่อจากนี้ คงบ่มีทางของเฮาอีกต่อไป

( ดนตรี )

คนเคยฮักกัน จากนี้นั้นคงเป็นคนอื่น
ตื่นจากฝันทีมันเป็นไปบ่ได้
ขอให้เธอกับเขา ฮักกันจนมื้อตาย
ส่วนเฮาสิไป ตามทางของคนที่ช้ำ

ลบความจำกับคำว่าฮัก
ถึงสิยากกะฮู้แล้วว่าแพ้ทุกอย่าง
ฝืนยิ้มทนยืนข้างๆ เซืองน้ำตาไว้

ฮักสุดท้าย ถึงฮักสุดใจ
บอกกับตัวเองว่าควรตัดใจให้ได้
เจ็บเพื่อลืม จบเพราะยอมแพ้
ให้เขาได้เฮ็ดหน้าที่ต่อไป

ถึงฮักสุดใจ ก็ควรต้องลา
หมดเวลาของคนที่เป็นส่วนเกิน
ขอบใจอีหลี ที่เคยร่วมเดิน
ต่อจากนี้ คงบ่มีทางของเฮาอีกต่อไป

( ดนตรี )

ฮักสุดท้าย ถึงฮักสุดใจ
บอกกับตัวเองว่าควรตัดใจให้ได้
เจ็บเพื่อลืม จบเพราะยอมแพ้
ให้เขาได้เฮ็ดหน้าที่ต่อไป

ถึงฮักสุดใจ ก็ควรต้องลา
หมดเวลาของคนที่เป็นส่วนเกิน
ขอบใจอีหลี ที่เคยร่วมเดิน
ต่อจากนี้ คงบ่มีทางของเฮาอีกต่อไป

ขอบใจอีหลี ที่เคยร่วมเดิน
ต่อจากนี้ คงบ่มีทางของเฮาอีกต่อไป..

มิวสิควิดีโอ ฮักมื้อสุดท้าย อัน พิไลพร

เพลง : ฮักมื้อสุดท้าย
ศิลปิน : อัน พิไลพร
เรียบเรียง : จิงลย
ติดต่องานแสดง : 098-4426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend