คอร์ดเพลง How are you – OHM Cocktail x Noona Nuengthida (หนูนา หนึ่งธิดา)

  
Text   

INTRO | Eb | Bb/D | Cm | Ab Bb |
INTRO | Eb | Bb/D | Cm | Ab | Ab |

Eb 
ไม่ได้คุยกับเธอมาตั้ง
Bb/D 
นาน
Cm 
ด้วยระยะทางเราไกลแส
Bb 
นไกล
 
ฉันได้แต่
Ab 
คิดไป 
 
เธอนั้นเป็นอย่
Gm 
างไร
 
คิดถึงจน
Ab 
ใจ 
 
มันเหนื่อ
Bb 
ยล้า

Eb 
ไม่ได้คุยกับเธอเสียเนิ่น
Bb/D 
นาน
Cm 
ทั้งที่เราเคยคุยกันยืด
Bb 
ยาว
 
คุยกันจนเกือ
Ab 
บเช้า 
 
หมื่นพันร้อยเรื่อ
Gm 
งราว
 
การจากลาพัด
Ab 
เรา 
 
ให้เหินห่างกันไปเมื่อ
Bb 
ไร

 
เธอเป็นอย่างไรสบา
Eb 
ยดีไหม
 
ชีวิตเป็นไงเหนื่อ
Cm 
ยใจหรือเปล่า
 
ส่วนตัวของฉันยัง
Ab 
คง 
 
คิดถึงเธออยู่ดังเดิม
 
กัง
Gm 
วลเรื่องเธอในบางครั้ง
 
ยัง
Ab 
รักและยังห่วง
Bb 
ใย
 
ไกลไกลจากตร
Ab 
งนี้

Eb 
ถ้าสักวันได้เจอกันขึ้
Bb/D 
นมา
Cm 
ถ้าสักวันได้กลับมาพูด
Bb 
จา
 
คงอิ่มใจกว่
Ab 
านี้ 
 
คงอุ่นใจขึ้
Gm 
นมา
 
และคงมีน้ำ
Ab 
ตาที่รื้นออกมาเพราะชื่น
Bb 
ใจ

 
เธอเป็นอย่างไรสบา
Eb 
ยดีไหม
 
ชีวิตเป็นไงเหนื่อ
Cm 
ยใจหรือเปล่า
 
ส่วนตัวของฉันยัง
Ab 
คง 
 
คิดถึงเธออยู่ดังเดิม
 
กัง
Gm 
วลเรื่องเธอในบางครั้ง
 
ยัง
Ab 
รักและยังห่วง
Bb 
ใย

 
และคนทางนี้สบา
Eb 
ยดีนะ
 
ชีวิตยังคงต้องเ
Cm 
ดินหน้าไป
 
แต่ฉันจะยังไถ่
Ab 
ถาม 
 
ถึงเธอไปกับสายลม
Gm 
และหวังสักวันเราคง
Ab 
พบกันใหม่.. 
 
 
Bb 

INSTRU | Eb | Fm | Gm | Ab |
INSTRU | Eb | Gm | Ab | Ab Bb |

 
เธอเป็นอย่างไรสบา
Eb 
ยดีไหม
 
ชีวิตเป็นไงเหนื่อ
Cm 
ยใจหรือเปล่า
 
ส่วนตัวของฉันยัง
Ab 
คง 
 
คิดถึงเธออยู่ดังเดิม
 
กัง
Gm 
วลเรื่องเธอในบางครั้ง
 
ยัง
Ab 
รักและยังห่วง
Bb 
ใย

 
และคนทางนี้สบา
Eb 
ยดีนะ
 
ชีวิตยังคงต้องเ
Cm 
ดินหน้าไป
 
แต่ฉันจะยังไถ่
Ab 
ถาม 
 
ถึงเธอไปกับสายลม
Gm 
และหวังสักวันเราคง
Ab 
พบกันใหม่.. 
 
 
Bb 

OUTRO | Eb | Bb/D | Cm | Ab | Eb |


ไม่ได้คุยกับเธอมาตั้งนาน
ด้วยระยะทางเราไกลแสนไกล
ฉันได้แต่คิดไป เธอนั้นเปนอย่างไร
คิดถึงจนใจ มันเหนื่อยล้า

ไม่ได้คุยกับเธอเสียเนิ่นนาน
ทั้งที่เราเคยคุยกันยืดยาว
คุยกันจนเกือบเช้า หมื่นพันร้อยเรื่องราว
การจากลาพัดเรา ให้เหินห่างกันไปเมื่อไร

เธอเปนอย่างไรสบายดีไหม
ชีวิตเปนไงเหนื่อยใจหรือเปล่า
ส่วนตัวของฉันยังคง คิดถึงเธออยู่ดังเดิม
กังวลเรื่องเธอในบางครั้ง
ยังรักและยังห่วงใย
ไกลไกลจากตรงนี้

ถ้าสักวันได้เจอกันขึ้นมา
ถ้าสักวันได้กลับมาพูดจา
คงอิ่มใจกว่านี้ คงอุ่นใจขึ้นมา
และคงมีน้ำตาที่รื้นออกมาเพราะชื่นใจ

เธอเปนอย่างไรสบายดีไหม
ชีวิตเปนไงเหนื่อยใจหรือเปล่า
ส่วนตัวของฉันยังคง คิดถึงเธออยู่ดังเดิม
กังวลเรื่องเธอในบางครั้ง
ยังรักและยังห่วงใย

และคนทางนี้สบายดีนะ
ชีวิตยังคงต้องเดินหน้าไป
แต่ฉันจะยังไถ่ถาม ถึงเธอไปกับสายลม
และหวังสักวันเราคงพบกันใหม่..

( ดนตรี )

เธอเปนอย่างไรสบายดีไหม
ชีวิตเปนไงเหนื่อยใจหรือเปล่า
ส่วนตัวของฉันยังคง คิดถึงเธออยู่ดังเดิม
กังวลเรื่องเธอในบางครั้ง
ยังรักและยังห่วงใย

และคนทางนี้สบายดีนะ
ชีวิตยังคงต้องเดินหน้าไป
แต่ฉันจะยังไถ่ถาม ถึงเธอไปกับสายลม
และหวังสักวันเราคงพบกันใหม่..


รูปภาพคอร์ด How are you – OHM Cocktail x Noona Nuengthida (หนูนา หนึ่งธิดา)

คอร์ดเพลง How are you - OHM Cocktail x  Noona Nuengthida (หนูนา หนึ่งธิดา)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง How are you (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง :
ธิติวัฒน์ รองทอง / ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend