คอร์ดเพลง ซังอ้ายบ่ลง – อัน พิไลพร

  
Text   

คอร์ดเพลง ซังอ้ายบ่ลง
ศิลปิน อัน พิไลพร
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ซังอ้ายบ่ลง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | Bm | C Cm | G |

 
อย่าห่วงอิ
G 
หยัง 
 
ส่ำ
Bm 
นี้น้องบ่พอตาย
 
C 
ปเป็นคู่แก้วที่เพิ่นปั้นไว้แล้ว
 
น้องเข้
Cm 
าใจ 
 
อ้า
D 
ยเบิดซุอย่าง
 
ที่
G 
อ้ายเลือกเขา 
 
ที่สอ
Bm 
งเฮาต้องเดินแยกทาง
 
ถึ
C 
งฮักสิถืกม้าง 
 
ถิ่มน้องให้ฝันค้าง
 
เหลือแ
Cm 
ต่แผลที่ฝั
D 
งลึกในใจ

Bm 
..คนห่างไกลถูกลบจนพ้
Em 
นใจของอ้าย
 
กอดเอ
C 
าเขาเข้ามาไว้
 
คนนอกใจจั่งน้องต้อ
G 
งเป็นคนอื่น
G 
D/F# 
Em 
 
ถึงยังฮักแต่คง
Bm 
บ่มีที่ใ
Em 
ห้ยืน
 
ถึงอยา
C 
กฝืนอยู่ 
 
ก็ฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้อ
D 
งการ

 
เมื่อสุดทา
G 
งฝันที่น้อง 
 
สิได้
Bm 
หย่างไปนำเจ้า
 
หน้าที่เ
C 
จ็บเก็บกอดควา
D 
มเหงา
 
สิรับเอา เอ
G 
าไว้ดอกหนา
G7 
 
หลั่งน้ำ
C 
ตาบอกอ้ายว่าฮั
D 
กหลาย
 
ถึงต้องเสี
Bm 
ยใจเจ็บปางตา
Em 
ยกะซาง
 
ถึงถู
C 
กลืมใจกะบอกว่
D 
ายังมันซังอ้า
G 
ยบ่ลง

INSTRU | C | Bm | Am D | G Bm |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G D |

 
ถึงฮอ
G 
ยฮักเก่า
 
ยังแขว
Bm 
นคอน้องทุกบาดหย่าง
 
ถึงอ้าย
C 
ยกให้เขาไปเบิดแล้วทุกอย่าง
 
ถึงหม
Cm 
ดหวังกะยั
D 
งลืมบ่ได้

Bm 
..คนห่างไกลถูกลบจนพ้
Em 
นใจของอ้าย
 
กอดเอ
C 
าเขาเข้ามาไว้
 
คนนอกใจจั่งน้องต้อ
G 
งเป็นคนอื่น
G 
D/F# 
Em 
 
ถึงยังฮักแต่คง
Bm 
บ่มีที่ใ
Em 
ห้ยืน
 
ถึงอยา
C 
กฝืนอยู่ 
 
ก็ฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้อ
D 
งการ

 
* เมื่อสุดทา
G 
งฝันที่น้อง 
 
สิได้
Bm 
หย่างไปนำเจ้า
 
หน้าที่เ
C 
จ็บเก็บกอดควา
D 
มเหงา
 
สิรับเอา เอ
G 
าไว้ดอกหนา
G7 
 
หลั่งน้ำ
C 
ตาบอกอ้ายว่าฮั
D 
กหลาย
 
ถึงต้องเสี
Bm 
ยใจเจ็บปางตา
Em 
ยกะซาง
 
ถึงถู
C 
กลืมใจกะบอกว่
D 
ายังมันซังอ้า
G 
ยบ่ลง

( * )

 
ถึงถู
C 
กลืมใจกะบอกว่
D 
ายัง..
 
มันซังอ้า
C 
ย..
Cm 
บ่ลง…
G เนื้อเพลง ซังอ้ายบ่ลง
อย่าห่วงอิหยัง ส่ำนี้น้องบ่พอตาย
ไปเป็นคู่แก้วที่เพิ่นปั้นไว้แล้ว
น้องเข้าใจอ้ายเบิดซุอย่าง
ที่อ้ายเลือกเขา ที่สองเฮาต้องเดินแยกทาง
ถึงฮักสิถืกม้าง ถิ่มน้องให้ฝันค้าง
เหลือแต่แผลที่ฝังลึกในใจ

คนห่างไกลถูกลบจนพ้นใจของอ้าย
กอดเอาเขาเข้ามาไว้
คนนอกใจจั่งน้องต้องเป็นคนอื่น
ถึงยังฮักแต่คงบ่มีที่ให้ยืน
ถึงอยากฝืนอยู่ ก็ฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้องการ

เมื่อสุดทางฝันที่น้อง สิได้หย่างไปนำเจ้า
หน้าที่เจ็บเก็บกอดความเหงา
สิรับเอา เอาไว้ดอกหนา
หลั่งน้ำตาบอกอ้ายว่าฮักหลาย
ถึงต้องเสียใจเจ็บปางตายกะซาง
ถึงถูกลืมใจกะบอกว่ายังมันซังอ้ายบ่ลง

( ดนตรี )

ถึงฮอยฮักเก่า
ยังแขวนคอน้องทุกบาดหย่าง
ถึงอ้ายยกให้เขาไปเบิดแล้วทุกอย่าง
ถึงหมดหวังกะยังลืมบ่ได้

คนห่างไกลถูกลบจนพ้นใจของอ้าย
กอดเอาเขาเข้ามาไว้
คนนอกใจจั่งน้องต้องเป็นคนอื่น
ถึงยังฮักแต่คงบ่มีที่ให้ยืน
ถึงอยากฝืนอยู่ ก็ฮู้ว่าอ้ายคงสิบ่ต้องการ

เมื่อสุดทางฝันที่น้อง สิได้หย่างไปนำเจ้า
หน้าที่เจ็บเก็บกอดความเหงา
สิรับเอา เอาไว้ดอกหนา
หลั่งน้ำตาบอกอ้ายว่าฮักหลาย
ถึงต้องเสียใจเจ็บปางตายกะซาง
ถึงถูกลืมใจกะบอกว่ายังมันซังอ้ายบ่ลง

เมื่อสุดทางฝันที่น้อง สิได้หย่างไปนำเจ้า
หน้าที่เจ็บเก็บกอดความเหงา
สิรับเอา เอาไว้ดอกหนา
หลั่งน้ำตาบอกอ้ายว่าฮักหลาย
ถึงต้องเสียใจเจ็บปางตายกะซาง
ถึงถูกลืมใจกะบอกว่ายังมันซังอ้ายบ่ลง

ถึงถูกลืมใจกะบอกว่ายัง…
มันซังอ้ายบ่ลง…
เพลง: ซังอ้ายบ่ลง
ศิลปิน : อัน พิไลพร
คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : jungjass
อัน พิไลพร - ซังอ้ายบ่ลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend