คอร์ดเพลง หลาบ (รักเปรตๆ) วงกระบือ

  
Text   
คอร์ดเพลง หลาบ (รักเปรตๆ) ศิลปิน วงกระบือ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#7 |
INTRO | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
ที่บอกว่า
Em 
รัก อย่างนี้อย่างนั้น มัน
Bm 
คงไม่จริงหรอก
 
ทุก
G 
คำที่บอก 
 
หลอกล
A 
วงกันทั้ง
D 
นั้น
G 
รักประสาอะ
A 
ไร 
 
คิดนอก
F#m 
ใจฉันได้
Bm 
ทุกวัน
 
เธอคง
G 
คิดว่าฉัน 
 
ตามไม่
F#7 
ทันคนอย่างเธอ

 
เบื่อจะเ
Em 
จอ อะไรอะไร ที่ไม่ได้
F#m 
จริงจัง
 
ไม่อยากจะส
G 
านความสัมพันธ์ 
 
ไปมากกว่
A 
านี้

 
หลาบแล้วน้องเ
G 
หอ 
 
ได้พบกับเ
A 
ธอ 
 
ฉันจึงเข้
Bm 
าใจ
 
รักเปรตๆเป็นแ
A 
บบไ
G 
หน 
 
รู้ซึ้งถึง
A 
ใจ 
 
ไม่ต้องให้ใครบ
D 
อก
G 
รักบัดซบ 
 
คบไ
A 
ม่ต้องนาน 
 
ยัน
F#m 
เข้าหม้อหนาง 
 
เพื่อน
Bm 
มันหัวเราะ
 
เลิก
Em 
คบจบกันฉัน
A 
พอ ไม่ต้องไปต่อ ขอตัวแยกท
D 
าง

 
ที่บอกว่า
Em 
รัก อย่างนี้อย่างนั้น ไอ้ฉันนั้น
Bm 
คงไม่เชื่อหรอก
 
ทุก
G 
คำที่บอก 
 
หลอกล
A 
วงกันทั้ง
D 
นั้น
G 
รักกันฉันแอบไป
A 
มันกับใคร 
 
 
F#m 
เก็บฉันไว้ให้เป็น
Bm 
คนล้างจาน
G 
มันคงเป็นสันดาน 
 
ของ
F#7 
คนอย่างเธอ

 
เบื่อจะเ
Em 
จอ อะไรอะไร ที่ไม่ได้
F#m 
จริงจัง
 
ไม่อยากจะส
G 
านความสัมพันธ์ 
 
ไปมากกว่
A 
านี้

 
หลาบแล้วน้องเ
G 
หอ 
 
ได้พบกับเ
A 
ธอ 
 
ฉันจึงเข้
Bm 
าใจ
 
รักเปรตๆเป็นแ
A 
บบไ
G 
หน 
 
รู้ซึ้งถึง
A 
ใจ 
 
ไม่ต้องให้ใครบ
D 
อก
G 
รักบัดซบ 
 
คบไ
A 
ม่ต้องนาน 
 
ยัน
F#m 
เข้าหม้อหนาง 
 
เพื่อน
Bm 
มันหัวเราะ
 
เลิก
Em 
คบจบกันฉัน
A 
พอ ไม่ต้องไปต่อ ขอตัวแยกท
D 
าง

INSTRU | Em Bm | Em Bm | G | F#7 |
INSTRU | G A | Bm A | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | G | F#7 |

 
หลาบแล้วน้องเ
G 
หอ 
 
ได้พบกับเ
A 
ธอ 
 
ฉันจึงเข้
Bm 
าใจ
 
รักเปรตๆเป็นแ
A 
บบไ
G 
หน 
 
รู้ซึ้งถึง
A 
ใจ 
 
ไม่ต้องให้ใครบ
D 
อก
G 
รักบัดซบ 
 
คบไ
A 
ม่ต้องนาน 
 
ยัน
F#m 
เข้าหม้อหนาง 
 
เพื่อน
Bm 
มันหัวเราะ
 
เลิก
Em 
คบจบกันฉัน
A 
พอ

 
ว่าหลาบแล้วน้องเ
G 
หอ 
 
ได้พบกับเ
A 
ธอ 
 
ฉันจึงเข้
Bm 
าใจ
 
รักเปรตๆเป็นแ
A 
บบไ
G 
หน 
 
รู้ซึ้งถึง
A 
ใจ 
 
ไม่ต้องให้ใครบ
D 
อก
G 
รักบัดซบ 
 
คบไ
A 
ม่ต้องนาน 
 
ยัน
F#m 
เข้าหม้อหนาง 
 
เพื่อน
Bm 
มันหัวเราะ
 
เลิก
Em 
คบจบกันฉัน
A 
พอ ไม่ต้องไปต่อ ขอตัวแยกท
D 
าง

 
เลิก
Em 
คบ 
 
จบกันฉัน
A 
พอ..
 
แยกย้ายกันไปเติบ
D 
โต

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หลาบ (รักเปรตๆ)


ที่บอกว่ารัก อย่างนี้อย่างนั้น มันคงไม่จริงหรอก
ทุกคำที่บอก หลอกลวงกันทั้งนั้น
รักประสาอะไร คิดนอกใจฉันได้ทุกวัน
เธอคงคิดว่าฉัน ตามไม่ทันคนอย่างเธอ

เบื่อจะเจอ อะไรอะไร ที่ไม่ได้จริงจัง
ไม่อยากจะสานความสัมพันธ์ ไปมากกว่านี้

หลาบแล้วน้องเหอ ได้พบกับเธอ ฉันจึงเข้าใจ
รักเปรตๆเป็นแบบไหน รู้ซึ้งถึงใจ ไม่ต้องให้ใครบอก
รักบัดซบ คบไม่ต้องนาน ยันเข้าหม้อหนาง เพื่อนมันหัวเราะ
เลิกคบจบกันฉันพอ ไม่ต้องไปต่อ ขอตัวแยกทาง

ที่บอกว่ารัก อย่างนี้อย่างนั้น ไอ้ฉันนั้นคงไม่เชื่อหรอก
ทุกคำที่บอก หลอกลวงกันทั้งนั้น
รักกันฉันแอบไปมันกับใคร เก็บฉันไว้ให้เป็นคนล้างจาน
มันคงเป็นสันดาน ของคนอย่างเธอ

เบื่อจะเจอ อะไรอะไร ที่ไม่ได้จริงจัง
ไม่อยากจะสานความสัมพันธ์ ไปมากกว่านี้

หลาบแล้วน้องเหอ ได้พบกับเธอ ฉันจึงเข้าใจ
รักเปรตๆเป็นแบบไหน รู้ซึ้งถึงใจ ไม่ต้องให้ใครบอก
รักบัดซบ คบไม่ต้องนาน ยันเข้าหม้อหนาง เพื่อนมันหัวเราะ
เลิกคบจบกันฉันพอ ไม่ต้องไปต่อ ขอตัวแยกทาง

( ดนตรี )

หลาบแล้วน้องเหอ ได้พบกับเธอ ฉันจึงเข้าใจ
รักเปรตๆเป็นแบบไหน รู้ซึ้งถึงใจ ไม่ต้องให้ใครบอก
รักบัดซบ คบไม่ต้องนาน ยันเข้าหม้อหนาง เพื่อนมันหัวเราะ
เลิกคบจบกันฉันพอ

ว่าหลาบแล้วน้องเหอ ได้พบกับเธอ ฉันจึงเข้าใจ
รักเปรตๆเป็นแบบไหน รู้ซึ้งถึงใจ ไม่ต้องให้ใครบอก
รักบัดซบ คบไม่ต้องนาน ยันเข้าหม้อหนาง เพื่อนมันหัวเราะ
เลิกคบจบกันฉันพอ ไม่ต้องไปต่อ ขอตัวแยกทาง

เลิกคบ จบกันฉันพอ..
แยกย้ายกันไปเติบโต

มิวสิควิดีโอ หลาบ (รักเปรตๆ) วงกระบือ

เพลง : หลาบ (รักเปรตๆ) (คอร์ด)
ศิลปิน : วงกระบือ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ก้อง กิตติ
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
Mix-Master : เสก ผานชื่น
คอร์ดเพลง หลาบ (รักเปรตๆ) วงกระบือ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend