คอร์ดเพลง หลุบทุน – กวาง จิรพรรณ x อัน พิไลพร

  
Text   

คอร์ดเพลง : หลุบทุน กวาง จิรพรรณ x อัน พิไลพร

คอร์ดเพลง หลุบทุน - กวาง จิรพรรณ x อัน พิไลพร

ศิลปิน : กวาง จิรพรรณ x อัน พิไลพร

เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สาเกตุ

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Dm7,Em7,G


 
สาธุ
Fmaj7 
เด้อ 
 
เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อแม่นคนชั่ว
 
ให้มัน
Em7 
หมุ่นจากอกอีแป้นแหน่เด้อคนมักมั่ว
 
ให้น
Dm7 
รกกินกบาล 
 
ให้อ้ายสำราญในเมืองผี
 
แม่นบ่ต
G 
าย 
 
กะขอให้อ้ายนั้นส่ำตาย

INSTRU | Am | G | F | G |

 
บ่ฮู้
Am 
เลย..ว่าสิเจ็บจักกี่ครั้ง 
 
กับคำว่าฮัก
 
ต้องเสียน้ำ
G 
ตามากมายเท่าไร
 
น้ำ
G#dim 
ตาที่นองหน้า..
Fmaj7 
จั่งสิหายไป
 
ขุ่นหน่วงใน
G 
อก 
 
มันทรมานเหลือเกิน
 
เจ็บ
G#dim 
จนไม่อยากจะหายใจ
 
กับ
Fmaj7 
รักจอมปลอม 
 
 
G 
ฮู้…

 
สาธุ
Fmaj7 
เด้อ 
 
เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อแม่นคนชั่ว
 
ให้มัน
Em7 
หมุ่นจากอกอีแป้นแหน่เด้อคนมักมั่ว
 
ให้น
Dm7 
รกกินกบาล 
 
ให้อ้ายสำราญในเมืองผี
 
แม่นบ่ต
G 
าย 
 
กะขอให้อ้ายนั้นส่ำตาย

 
เกิดเป็น
Fmaj7 
นก 
 
กะขอให้อ้ายบ่มีคู่
 
เกิดเป็น
Am7 
หนู 
 
กะให้เป็นหนูดอกโตแม่
 
เกินเป็น
Dm7 
คน 
 
กะขอให้เป็นแต่คนแพ้
 
ตลอดก
G 
าลนานจนกว่าสิเซาหายใจ..

INSTRU | Am | Em7 | Fmaj7 | G |

Am 
โสได้ลงทางหุบ 
 
ย้อนหลุบทุนย้อนชาย
Em 
จ้อย
 
จนค่ำแลงน้ำตาย้อย
 
 
แนวเพาออยแม่นเหล้า
Am 
กลั่น
 
หายไปดนนานวัน ว่าสิทำดอกใ
Em 
จได้
 
บัดส่ำไม้ตายแล้ว ดินแห้ง
Fmaj7 
ปลูกบ่..คืน.. 
 
 
G 

 
สาธุ
Fmaj7 
เด้อ 
 
เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อแม่นคนชั่ว
 
ให้มัน
Em7 
หมุ่นจากอกอีแป้นแหน่เด้อคนมักมั่ว
 
ให้น
Dm7 
รกกินกบาล 
 
ให้อ้ายสำราญในเมืองผี
 
แม่นบ่ต
G 
าย 
 
กะขอให้อ้ายนั้นส่ำตาย

 
เกิดเป็น
Fmaj7 
นก 
 
กะขอให้อ้ายบ่มีคู่
 
เกิดเป็น
Am7 
หนู 
 
กะให้เป็นหนูดอกโตแม่
 
เกินเป็น
Dm7 
คน 
 
กะขอให้เป็นแต่คนแพ้
 
ตลอดก
G 
าลนานจนกว่าสิเซาหายใจ..

INSTRU | Fmaj7 | Am | Dm7 | G |
INSTRU | Fmaj7 | Am | D7 | G |

 
สาธุ
Fmaj7 
เด้อ 
 
เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อแม่นคนชั่ว
 
ให้มัน
Em7 
หมุ่นจากอกอีแป้นแหน่เด้อคนมักมั่ว
 
ให้น
Dm7 
รกกินกบาล 
 
ให้อ้ายสำราญในเมืองผี
 
แม่นบ่ต
G 
าย 
 
กะขอให้อ้ายนั้นส่ำตาย

 
เกิดเป็น
Fmaj7 
นก 
 
กะขอให้อ้ายบ่มีคู่
 
เกิดเป็น
Am7 
หนู 
 
กะให้เป็นหนูดอกโตแม่
 
เกินเป็น
Dm7 
คน 
 
กะขอให้เป็นแต่คนแพ้
 
ตลอดก
G 
าลนานจนกว่าสิเซาหายใจ..

 
สาธุ
Fmaj7 
เด้อ 
 
เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อแม่นคนชั่ว
 
ให้มัน
Em7 
หมุ่นจากอกอีแป้นแหน่เด้อคนมักมั่ว
 
ให้น
Dm7 
รกกินกบาล 
 
ให้อ้ายสำราญในเมืองผี
 
แม่นบ่ต
G 
าย 
 
กะขอให้อ้ายนั้นส่ำตาย

 
เกิดเป็น
Fmaj7 
นก 
 
กะขอให้อ้ายบ่มีคู่
 
เกิดเป็น
Am7 
หนู 
 
กะให้เป็นหนูดอกโตแม่
 
เกินเป็น
Dm7 
คน 
 
กะขอให้เป็นแต่คนแพ้
 
ตลอดก
G 
าลนานจนกว่าสิเซาหายใจ..

 
เกิดเป็น
Fmaj7 
นก 
 
กะขอให้อ้ายบ่มีคู่
 
เกิดเป็น
Am7 
หนู 
 
กะให้เป็นหนูดอกโตแม่
 
เกินเป็น
Dm7 
คน 
 
กะขอให้เป็นแต่คนแพ้
 
ตลอดก
G 
าลนานจนกว่าสิเซาหายใจ..

 
G 
อยย.. 
 
พี่ชา
Am 
ยเอย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หลุบทุน


สาธุเด้อ เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อแม่นคนชั่ว
ให้มันหมุ่นจากอกอีแป้นแหน่เด้อคนมักมั่ว
ให้นรกกินกบาล ให้อ้ายสำราญในเมืองผี
แม่นบ่ตาย กะขอให้อ้ายนั้นส่ำตาย

( ดนตรี )

บ่ฮู้เลย..ว่าสิเจ็บจักกี่ครั้ง กับคำว่าฮัก
ต้องเสียน้ำตามากมายเท่าไร
น้ำiตาที่นองหน้า..จั่งสิหายไป
ขุ่นหน่วงในอก มันทรมานเหลือเกิน
เจ็บiจนไม่อยากจะหายใจ กับรักจอมปลอม
ฮู้…

สาธุเด้อ เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อแม่นคนชั่ว
ให้มันหมุ่นจากอกอีแป้นแหน่เด้อคนมักมั่ว
ให้นรกกินกบาล ให้อ้ายสำราญในเมืองผี
แม่นบ่ตาย กะขอให้อ้ายนั้นส่ำตาย

เกิดเป็นนก กะขอให้อ้ายบ่มีคู่
เกิดเป็นหนู กะให้เป็นหนูดอกโตแม่
เกินเป็นคน กะขอให้เป็นแต่คนแพ้
ตลอดกาลนานจนกว่าสิเซาหายใจ..

( ดนตรี )

โสได้ลงทางหุบ ย้อนหลุบทุนย้อนชายจ้อย
จนค่ำแลงน้ำตาย้อย
แนวเพาออยแม่นเหล้ากลั่น
หายไปดนนานวัน ว่าสิทำดอกใจได้
บัดส่ำไม้ตายแล้ว ดินแห้งปลูกบ่..คืน..

สาธุเด้อ เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อแม่นคนชั่ว
ให้มันหมุ่นจากอกอีแป้นแหน่เด้อคนมักมั่ว
ให้นรกกินกบาล ให้อ้ายสำราญในเมืองผี
แม่นบ่ตาย กะขอให้อ้ายนั้นส่ำตาย

เกิดเป็นนก กะขอให้อ้ายบ่มีคู่
เกิดเป็นหนู กะให้เป็นหนูดอกโตแม่
เกินเป็นคน กะขอให้เป็นแต่คนแพ้
ตลอดกาลนานจนกว่าสิเซาหายใจ..

( ดนตรี )

สาธุเด้อ เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อแม่นคนชั่ว
ให้มันหมุ่นจากอกอีแป้นแหน่เด้อคนมักมั่ว
ให้นรกกินกบาล ให้อ้ายสำราญในเมืองผี
แม่นบ่ตาย กะขอให้อ้ายนั้นส่ำตาย

เกิดเป็นนก กะขอให้อ้ายบ่มีคู่
เกิดเป็นหนู กะให้เป็นหนูดอกโตแม่
เกินเป็นคน กะขอให้เป็นแต่คนแพ้
ตลอดกาลนานจนกว่าสิเซาหายใจ..

สาธุเด้อ เกิดชาติใด๋กะอย่าให้พ้อแม่นคนชั่ว
ให้มันหมุ่นจากอกอีแป้นแหน่เด้อคนมักมั่ว
ให้นรกกินกบาล ให้อ้ายสำราญในเมืองผี
แม่นบ่ตาย กะขอให้อ้ายนั้นส่ำตาย

เกิดเป็นนก กะขอให้อ้ายบ่มีคู่
เกิดเป็นหนู กะให้เป็นหนูดอกโตแม่
เกินเป็นคน กะขอให้เป็นแต่คนแพ้
ตลอดกาลนานจนกว่าสิเซาหายใจ..

เกิดเป็นนก กะขอให้อ้ายบ่มีคู่
เกิดเป็นหนู กะให้เป็นหนูดอกโตแม่
เกินเป็นคน กะขอให้เป็นแต่คนแพ้
ตลอดกาลนานจนกว่าสิเซาหายใจ..

โอยย.. พี่ชายเอย..

มิวสิควิดีโอเพลง หลุบทุน กวาง จิรพรรณ x อัน พิไลพร

เพลง หลุบทุน
ศิลปิน กวาง จิรพรรณ x อัน พิไลพร
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend