คอร์ดเพลง ยังไปไม่ไหว – เอิ๊ต ภัทรวี

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยังไปไม่ไหว เอิ๊ต ภัทรวี

คอร์ดเพลง ยังไปไม่ไหว - เอิ๊ต ภัทรวี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เอิ๊ต ภัทรวี : ยังไปไม่ไหว


Tune to Eb
INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 | Bm7 | Bm7 |

Cmaj7 
แสงไฟ ส่องบนทางค่อยๆ ดับห
Bm7 
ายไป
 
ความมืดมิด เข้ามาล้อมก
Cmaj7 
รอบไว้
 
มองทางไหนก็ดูเงีย
Bm7 
บงัน

Cmaj7 
น้ำตา 
 
ดั่งหยาดฝนร่วงลงใน
Bm7 
หัวใจ
 
มันเหน็บหนาวมากเกินต้าน
Cmaj7 
ทานไหว
 
ต่อจากนี้ต้องทำเช่
Bm7 
นไร

 
ที่สุดเรื่องเราที่เ
Cmaj7 
คยได้ฝัน
 
มันสวยงามได้เ
Bm7 
พียงแค่ไม่นาน
 
ก็ฉันเป็นแค่ค
Am7 
นเมื่อวาน 
 
ที่หมดเวลาแ
D 
ล้ว

 
ก็รู้ว่าเธอไม่
G 
รัก 
 
แต่ไม่อาจหักห้ามใจ
 
ก็ฉันยังไปไม่
Em7 
ไหว 
 
ก็ใจยังอยู่ตรงนี้
 
แค่อยากจะ
Am7 
ขอมุมนึง 
 
เพียงแค่ที่พั
Bm7 
กในใจ
 
ไม่
Cm7 
นานก็คงพร้อมจะ
D 
ไป 
 
ไม่มาเจออีกเ
G 
ลย

Cmaj7 
ขอเพียง 
 
ต่อเวลารวบรวมเศษหั
Bm7 
วใจ
 
แค่มีสักเรี่ยวแรงให้เ
Cmaj7 
คลื่อนไหว
 
อีกไม่ช้าก็คงต้อ
Bm7 
งไป

 
ที่สุดเรื่องเราที่เ
Cmaj7 
คยได้ฝัน
 
มันสวยงามได้เ
Bm7 
พียงแค่ไม่นาน
 
ก็ฉันเป็นแค่ค
Am7 
นเมื่อวาน 
 
ที่หมดเวลาแ
D 
ล้ว

 
ก็รู้ว่าเธอไม่
G 
รัก 
 
แต่ไม่อาจหักห้ามใจ
 
ก็ฉันยังไปไม่
Em7 
ไหว 
 
ก็ใจยังอยู่ตรงนี้
 
แค่อยากจะ
Am7 
ขอมุมนึง 
 
เพียงแค่ที่พั
Bm7 
กในใจ
 
ไม่
Cm7 
นานก็คงพร้อมจะ
D 
ไป 
 
ไม่มาเจออีกเลย

Cm7 
  ฉันแค่รบก
Bbmaj7 
วนเธอไม่นาน
 
  เพรา
Cm7 
ะรู้เธอไม่ต้องการฉันแ
D 
ล้ว

 
ก็รู้ว่าเธอไม่
G 
รัก 
 
แต่ไม่อาจหักห้ามใจ
 
ก็ฉันยังไปไม่
Em7 
ไหว 
 
ก็ใจยังอยู่ตรงนี้
 
แค่อยากจะ
Am7 
ขอมุมนึง 
 
เพียงแค่ที่พั
Bm7 
กในใจ
 
ไม่
Cm7 
นานก็คงพร้อมจะ
D 
ไป.. 
 
ไม่ต้องเจอกันอีกแล้ว

INSTRU | Cmaj7 | Cm7 | G |


แสงไฟ ส่องบนทางค่อยๆ ดับหายไป
ความมืดมิด เข้ามาล้อมกรอบไว้
มองทางไหนกดูเงียบงัน

น้ำตา ดั่งหยาดฝนร่วงลงในหัวใจ
มันเหนบหนาวมากเกินต้านทานไหว
ต่อจากนี้ต้องทำเช่นไร

ที่สุดเรื่องเราที่เคยได้ฝัน
มันสวยงามได้เพียงแค่ไม่นาน
กฉันเปนแค่คนเมื่อวาน ที่หมดเวลาแล้ว

กรู้ว่าเธอไม่รัก แต่ไม่อาจหักห้ามใจ
กฉันยังไปไม่ไหว กใจยังอยู่ตรงนี้
แค่อยากจะขอมุมนึง เพียงแค่ที่พักในใจ
ไม่นานกคงพร้อมจะไป ไม่มาเจออีกเลย

ขอเพียง ต่อเวลารวบรวมเศษหัวใจ
แค่มีสักเรี่ยวแรงให้เคลื่อนไหว
อีกไม่ช้ากคงต้องไป

ที่สุดเรื่องเราที่เคยได้ฝัน
มันสวยงามได้เพียงแค่ไม่นาน
กฉันเปนแค่คนเมื่อวาน ที่หมดเวลาแล้ว

กรู้ว่าเธอไม่รัก แต่ไม่อาจหักห้ามใจ
กฉันยังไปไม่ไหว กใจยังอยู่ตรงนี้
แค่อยากจะขอมุมนึง เพียงแค่ที่พักในใจ
ไม่นานกคงพร้อมจะไป ไม่มาเจออีกเลย

nnnฉันแค่รบกวนเธอไม่นาน
เพราะรู้เธอไม่ต้องการฉันแล้ว

กรู้ว่าเธอไม่รัก แต่ไม่อาจหักห้ามใจ
กฉันยังไปไม่ไหว กใจยังอยู่ตรงนี้
แค่อยากจะขอมุมนึง เพียงแค่ที่พักในใจ
ไม่นานกคงพร้อมจะไป.. ไม่ต้องเจอกันอีกแล้ว


รูปภาพคอร์ด ยังไปไม่ไหว – เอิ๊ต ภัทรวี

คอร์ดเพลง ยังไปไม่ไหว - เอิ๊ต ภัทรวี

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยังไปไม่ไหว (คอร์ด)

Lyrics by โอ๊บ เอก เอิ๊ต เอิง จันทร์
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
ติดต่องานจ้าง 06 2494 9583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend