หน้าแรก » ก้อง ห้วยไร่ » คอร์ดเพลง ลูกอีสานพลัดถิ่น – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ลูกอีสานพลัดถิ่น – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ลูกอีสานพลัดถิ่น ก้อง ห้วยไร่

ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ลูกอีสานพลัดถิ่น

ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่

แนวเพลง : #ลูกทุ่ง

อัลบั้ม : Single ลูกอีสานพลัดถิ่น

คีย์คอร์ดเพลง ลูกอีสานพลัดถิ่น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ลูกอีสานพลัดถิ่น - ก้อง ห้วยไร่
คอร์ด

Tune to Eb

 
ผู้บ่าวบ้านน
อก 
 
ปากบ่อ
อกย้อนมือบ่ห
Am 
มาน
 
จากเ
คยเป็นบ่าวไทบ้
าน
 
เปลี่ยนจากทรง
ยีนส์เป็นชุดลา
ยพราง 
 
 
 
เคยฟังเสียง
กบ 
 
เปลี่ยนมาเ
ป็นเสียงปืนกัง
Am 
วาน
 
จาก
พ่อจากแม่จาก
Dm 
บ้าน
 
ไปอยู่ชายแ
ดนป้องกันบ้า
นเมือง 
 
 

 
เคยนอนเถียง
นาต้องนอนกลาง
ป่ากลาง
Am 
ดอย
 
เสียงกล่อมอี
แม่ดังมาวอ
นๆ
 
หัวใจฮำ
ฮอน 
 
คอยมื้อคื
Am 
นถิ่น 
 
 

 
คิดฮอดแก้ว
ตา 
 
คึดฮอดบ้าน
นา 
 
คึดฮอดแน
Am 
วกิน
 
คึดฮ
อดหมอลำแคน
Dm 
พิณ
 
คึดฮอดบุ
ญงาน 
 
คึดฮอดบ้า
นเฮา

 
พลท
หาร 
 
บ่าวไทบ้
านอีสานพลั
Am 
ดถิ่น
 
เมื่
อทำหน้าที่เสร็
จสิ้น
 
สิกลับคื
นเมือพร้อมเกียร
ติศักดิ์ศรี 
 
 
 
คอยทางแหน่เ
ด้อ 
 
สิเก็บ
ลมหายใจให้
Am 
ดี
 
หน้าฮ้านหมอลำ
Dm 
ปีนี้อ้ายติดไว้ก่
อน 2 ปีพ้
อกัน 
 
 

 
ผู้บ่าวบ้านน
อก 
 
ปากบ่อ
อกย้อนมือบ่ห
Am 
มาน
 
จากเ
คยเป็นบ่าวเลาะบ้
าน
 
เปลี่ยนจากทรง
ยีนส์เป็นชุดลา
ยพราง 
 
 
 
เคยฟังเสียง
กบ 
 
เปลี่ยนมาเ
ป็นเสียงปืนกัง
Am 
วาน
 
จาก
พ่อจากแม่จาก
Dm 
บ้าน
 
ไปอยู่ชายแ
ดนป้องกันบ้า
นเมือง 
 
 

 
เคยนอนเถียง
นาต้องนอนกลาง
ป่ากลาง
Am 
ดอย
 
เสียงกล่อมอี
แม่ดังมาวอ
นๆ
 
หัวใจฮำ
ฮอน 
 
คอยมื้อคื
Am 
นถิ่น 
 
 

 
คิดฮอดแก้ว
ตา 
 
คึดฮอดบ้าน
นา 
 
คึดฮอดแน
Am 
วกิน
 
คึดฮ
อดหมอลำแคน
Dm 
พิณ
 
คึดฮอดบุ
ญงาน 
 
คึดฮอดบ้า
นเฮา

 
พลท
หาร 
 
บ่าวไทบ้
านอีสานพลั
Am 
ดถิ่น
 
เมื่
อทำหน้าที่เสร็
จสิ้น
 
สิกลับคื
นเมือพร้อมเกียร
ติศักดิ์ศรี 
 
 
 
คอยทางแหน่เ
ด้อ 
 
สิเก็บ
ลมหายใจให้
Am 
ดี
 
หน้าฮ้านหมอลำ
Dm 
ปีนี้อ้ายติดไว้ก่
อน 2 ปีพ้
อกัน

 
หน้าฮ้านหมอลำ
Dm 
ปีนี้ 
 
อ้ายติดไว้ก่อน.
..
 
2 ปีพ้
อกัน..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เสียงผู้กองเว้าผ่านลำโพง แค่คำว่า #ทบ หัวใจคือสิสวอย เข่าทรุดลงพื้นแบบ บ่ฮู้โต #ลูกอีสานพลัดถิ่น โชคดีเด้อครับ ว่าที่พลทหาร

โพสต์โดย Kong Live Concert เมื่อ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019

เพลง ลูกอีสานพลัดถิ่น – ก้อง ห้วยไร่
ลูกอีสานพลัดถิ่น - ก้อง ห้วยไร่
 โฆษณา