คอร์ดเพลง บ่ได้เป็นหยังกัน – เบสท์ ธีระวัฒน์

  
Text   

บ่ได้เป็นหยังกัน – เบสท์ ธีระวัฒน์


Tune to Eb
INTRO | G Bm | Em D | C Bm | Am D |

G 
มีแต่เขาสั่นบ่ 
 
ที่ฮักเจ้
Bm 
าเป็น
 
อ้ายค
Em 
นนี้กะฮักเจ้าเป็นเจ้าบ่เห็
Bm 
นใจ
 
กะย้อ
C 
นว่าอ้ายมาทีห
D 
ลัง 
 
แต่ควา
Bm 
มฮักห้ามกัน
Em 
บ่ได้
 
เทียบกับเ
C 
ขาแล้วอ้ายยังห่างหลาย 
 
บอกกับใจอย่
D 
าฝืน

G 
มีแต่อ้ายสั่นบ่ 
 
ต้องนอนเหลื
Bm 
อใจ
 
ต่างกั
Em 
บเขาไปไสมาไส 
 
กะบ่เค
Bm 
ยห่าง
 
แชทอ้ายเ
C 
ป็นอากาศเจ้าบ่เ
D 
ห็น
 
เทียวส่
Bm 
งเช้าส่งเย็นเขา
Em 
บ่อ่าน
 
ย่างกัดแ
C 
ข่วสวอยตามท
D 
าง 
 
ฮักผู้สาวเ
G 
พิ่น

 
* บ่ได้เป็นอิหยัง
C 
กัน 
 
แต่
D 
คิดฮอดเจ้าทุ
Bm 
กวัน
 
   แอบส่อ
Em 
งเฟสแล้วจินตน
Am 
าการ 
 
ว่าเฮา
D 
นั้นมีอิหยั
G 
งกัน
 
   ถึงเจ็บย้อนเจ้ามีเ
C 
ขา 
 
แต่กะ
D 
ดีต่อใจทุ
Bm 
กวัน
 
   ยามคิ
C 
ดฮอดได้แต่นอ
Am 
นฝัน 
 
ก็เฮา
D 
นั้นบ่ได้เป็นหยั
G 
งกัน

INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D G |

G 
เจ็บกะบ่เรียกร้องอิหยัง
Bm 
นำเขา
 
คนม
Em 
าช้าก็ต้องทนเหงาทนเจ็บให้
Bm 
ไหว
 
คงเห็นเ
C 
ฮาเป็นคือแมงห
D 
มี่ 
 
เป็นวี
Bm 
วีตอมตาอ
Em 
ยู่ได้
 
กะมัน
C 
ฮักจักสิเฮ็ดจัง
D 
ได๋ 
 
ถึงบ่ได้เป็นหยั
G 
งกัน…

( *, * )

C 
 ..บ่ไ
D 
ด้เป็นอีหยั
G 
ง..กัน

OUTRO | C D | G |

เนื้อเพลง
มีแต่เขาสั่นบ่ ที่ฮักเจ้าเป็น
อ้ายคนนี้กะฮักเจ้าเป็นเจ้าบ่เห็นใจ
กะย้อนว่าอ้ายมาทีหลัง แต่ความฮักห้ามกันบ่ได้
เทียบกับเขาแล้วอ้ายยังห่างหลาย บอกกับใจอย่าฝืน

มีแต่อ้ายสั่นบ่ ต้องนอนเหลือใจ
ต่างกับเขาไปไสมาไส กะบ่เคยห่าง
แชทอ้ายเป็นอากาศเจ้าบ่เห็น
เทียวส่งเช้าส่งเย็นเขาบ่อ่าน
ย่างกัดแข่วสวอยตามทาง ฮักผู้สาวเพิ่น

บ่ได้เป็นอิหยังกัน แต่คิดฮอดเจ้าทุกวัน
แอบส่องเฟสแล้วจินตนาการ ว่าเฮานั้นมีอิหยังกัน
ถึงเจ็บย้อนเจ้ามีเขา แต่กะดีต่อใจทุกวัน
ยามคิดฮอดได้แต่นอนฝัน ก็ฮานั้นบ่ได้เป็นหยังกัน

เจ็บกะบ่เรียกร้องอิหยังนำเขา
คนมาช้าก็ต้องทนเหงาทนเจ็บให้ไหว
คงเห็นเฮาเป็นคือแมงหมี่ เป็นวีวีตอมตาอยู่ได้
กะมันฮักจักสิเฮ็ดแนวได๋ ถึงบ่ได้เป็นหยังกัน…
เพลง : บ่ได้เป็นหยังกัน – เบสท์ ธีระวัฒน์
คำร้อง ทำนอง – สุธาศิลป์ สุโพธิ์ชัย
เรียบเรียง – จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างงานแสดงศิลปิน – 085-0032668
บ่ได้เป็นหยังกัน - เบสท์ ธีระวัฒน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend