คอร์ดเพลง ให้กอดของฉันบอกทุกอย่าง (Just So You Know) – Tilly Birds

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ให้กอดของฉันบอกทุกอย่าง (Just So You Know) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb

 
ถ้าเผื่อเธออยากจ
D 
ะรู้ 
 
 
F#m 
 
ว่า
A 
ฉันดีใจขนาดไ
D 
หน
 
ที่เราบัง
F#m 
เอิญ 
 
 
A 
มาพบกันได้
D 
ไง
 
ให้เธอมอง ว่า
F#m 
ในดวงตา
A 
ฉัน
 
มีความสุขเพียงใด.
D 
.. 
 
ตั้งแต่วันที่เธอไป
 
ฉัน
F#m 
เองก็ไม่
Bm 
เคย 
 
ไม่คิดถึงเธอเ
D 
ลย 
 
 
F#m 

 
อย่าเพิ่งไปไ
D 
หน.
F#m 
..
A 
จับมือฉัน
D 
ไว้.
F#m 
..
Bm 
และ..

 
ให้กอดของ
D 
ฉัน.
F#m 
..
 
A 
อกทุกอย่าง
 
ความคิดถึงที่
D 
ฉัน.
F#m 
..
 
A 
ก็บไว้ 
 
มานาน
D 
ทุกความรู้สึก 
 
ที่อยู่ภา
Cm 
ยในจิตใจ
 
ตั้งแต่วันที่เธอไป อยู่ใน
G 
นี้
Bm 
ในอ้อมกอดนี้..
 
อย่าเพิ่งรี
D 
บไป 
 
 
F#m 
 
A 

 
D 
รา 
 
 
F#m 
ไม่ 
 
ได้เ
A 
จอกันนานเท่าไร
 
เธอจำได้ไ
D 
หม เรา  
F#m 
 
ไม่ได้
A 
คุยกันนานเท่าไร
 
ตั้งแต่ตอนไ
D 
หน ใน  
F#m 
 
ความ
A 
ฝันของฉัน 
 
ยังเป็น
 
ภาพเธออย่า
D 
งนั้น ความ  
F#m 
 
คิด
A 
ถึงของฉันไม่เคยไปถึงเธอสักค
D 
รั้ง

F#m 
เราไม่ได้เ
A 
จอกันนานเท่าไร
 
เธอจำได้ไ
D 
หม 
 
 
F#m 
เรา
 
ไม่ได้
A 
คุยกันนานเท่าไร
 
ตั้งแต่ตอนไ
D 
หน ใน  
F#m 
 
ความฝันของฉัน ยังเป็น  
 
 
ภาพเธออย่า
D 
งนั้น ความ  
F#m 
 
คิดถึงข
Bm 
องฉันไม่เคยไปถึงเธอสักครั้ง

D 
โฮ.. 
 
 
F#m 
โฮ..
 
อย่าเ
A 
พิ่ง 
 
ไปไหน..
D 
โฮ.. 
 
 
F#m 
โฮ..
 
จับ
A 
มือ 
 
ฉันไว้..
Bm 
และ…

 
ให้กอดขอ
D 
งฉัน.
F#m 
.. 
 
บอกทุ
A 
กอย่าง
 
ความคิดถึงที่
D 
ฉัน.
F#m 
.. 
 
เก็บ
A 
ไว้มานาน
D 
ทุกรอยยิ้มเธอ
 
ยังค
Cm 
งจำในจิตใจ
 
ในทุกครั้งที่หลับตา
D 
แม้เราเลิกรา
 
แต่ภาพ
Cm 
เธอยังตราตรึง 
 
ยังคงฝังในส่วนลึก
D 
ทุกความรู้สึกที่อยู่ภ
Cm 
ายในจิตใจ
 
ตั้งแต่วันที่เธอไป อยู่ใน
G 
นี้
 
ใน
Bm 
อ้อมกอดนี้ 
 
อย่าเพิ่งรี
D 
บไป 
 
 
F#m 
 
A 
 
อย่าเพิ่งรี
D 
บไป 
 
 
F#m 
 
Bm 


ถ้าเผื่อเธออยากจะรู้
ว่าฉันดีใจขนาดไหน
ที่เราบังเอิญ มาพบกันได้ไง
ให้เธอมอง ว่าในดวงตาฉัน
มีความสุขเพียงใด… ตั้งแต่วันที่เธอไป
ฉันเองก็ไม่เคย ไม่คิดถึงเธอเลย

อย่าเพิ่งไปไหน…
จับมือฉันไว้…
และ..

ให้กอดของฉัน…
บอกทุกอย่าง
ความคิดถึงที่ฉัน
เก็บไว้ มานาน
ทุกความรู้สึก ที่อยู่ภายในจิตใจ
ตั้งแต่วันที่เธอไป อยู่ในนี้
ในอ้อมกอดนี้ อย่าเพิ่งรีบไป

เรา ไม่ ได้เจอกันนานเท่าไร
เธอจำได้ไหม เรา
ไม่ได้คุยกันนานเท่าไร
ตั้งแต่ตอนไหน ใน
ความฝันของฉัน
ยังเป็นภาพเธออย่างนั้น ความ
คิดถึงของฉันไม่เคยไปถึงเธอสักครั้ง

เราไม่ได้เจอกันนานเท่าไร
เธอจำได้ไหม เรา
ไม่ได้คุยกันนานเท่าไร
ตั้งแต่ตอนไหน ใน
ความฝันของฉัน
ยังเป็นภาพเธออย่างนั้น ความ
คิดถึงของฉันไม่เคยไปถึงเธอสักครั้ง

โฮ.. โฮ..
อย่าเพิ่งไปไหน..
โฮ.. โฮ..
จับมือฉันไว้..
และ…

ให้กอดของฉัน… บอกทุกอย่าง
ความคิดถึงที่ฉัน… เก็บไว้มานาน
ทุกรอยยิ้มเธอ ยังคงจำในจิตใจ
ในทุกครั้งที่หลับตา
แม้เราเลิกรา แต่ภาพเธอยังตราตรึง
ยังคงฝังในส่วนลึก
ทุกความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ
ตั้งแต่วันที่เธอไป อยู่ในนี้
ในอ้อมกอดนี้ อย่าเพิ่งรีบไป
อย่าเพิ่งรีบไป..


รูปภาพคอร์ด ให้กอดของฉันบอกทุกอย่าง (Just So You Know) – Tilly Birds

คอร์ดเพลง ให้กอดของฉันบอกทุกอย่าง (Just So You Know) - Tilly Birds

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ให้กอดของฉันบอกทุกอย่าง (Just So You Know) (คอร์ด)

อนุโรจน์ เกตุเลขา
ณัฐดนัย ชูชาติ
ธุวานนท์ ตันติวัฒนวรกุล
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend