คอร์ดเพลง เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน – Tilly Birds feat. MILLI

  
Text   

INTRO | Bb | Gm | Dm | Dm |

Bb 
  หยุดคิดแบ
Gm 
บนี้ 
 
หยุดคิดเลย..
Dm 
  รู้สึกดีทั้งที่เป็นแค่เพื่อนกัน
Bb 
  หยุดไว้แ
Gm 
ค่นี้ 
 
หยุดไว้เลย..
Dm 
  ได้โปรดเธออย่าเล่นเกินไปกว่านั้น

Bb 
  เล่นทักมาหาฉันเสมอแทบทุกคืนวัน
Gm 
  มากเกินกว่าเพื่อนควรจะเป็น
Dm 
  เล่นเป็นห่วงฉันแม้ในเรื่องที่ไม่สำคัญ
 
  เธอชอบมาทำให้ฉัน เอ๊ะ ยังไง  
 
Bb 
  ที่เล่นแบบนี้นั้นมันแปลว่าไง
Gm 
  ฉันยังสับสนและสงสัย
Dm 
  เป็นเพื่อนกัน 
 
ต้องเล่นแบบไหน

Bb 
ได้แต่พยายามจะไม่คิดอะ
Gm 
ไรที่ไม่ควรคิด
 
เว
Dm 
ลาที่เราใกล้ชิด 
 
มากไป
 
รู้ตัวอีกทีใน
Bb 
ใจมีแต่คำถาม
 
มาก
Dm 
มายเกินจะทนไหว 
 
บอก
C 
ฉันทีจะได้ไหม

 
ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อน
Bb 
เล่น
 
อย่าเล่นเกิน
Dm 
กว่านั้นได้ไหม
 
ถ้าฉันเ
C 
ล่นเกินเส้นไป 
 
เธอรับได้ไหม
 
ช่วยบอก
Bb 
ฉันสักที 
 
ว่
Dm 
าที่ฉันยืน
 
เธอ
C 
ยืนที่เดียวกันไหม
 
หยุดเล่นเกินเพื่อน
Bb 
เล่น.. 
 
 
Am 
 
Dm 

Bb 
เอ่อ คือตอนนี้ เราเป็นแค่เพื่อนกัน
Gm 
และฉันก็คิดอยากมีสิทธิ์มากกว่านั้น
 
(
Dm 
อ๋อ.. ได้เลย) งั้นเธอคือเพื่อนสนิทของฉัน

Bb 
เพื่อนอะไรบอกฝันดีก่อนนอน
Gm 
เพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกหอม
Dm 
เริ่มไม่แน่ใจ 
 
เอาหน้ามาใกล้ตลอด
 
เวลาฉันต้องการใคร ก็เป็นเธอที่มากอด
 

Bb 
ใจ.. เธอ  
Gm 
คิดเหมือนกันหรือเ
Dm 
ปล่า
 
เจอแบบนี้ไป ฉัน
Bb 
แอบเผลอ
Gm 
ใจให้ไป 
 
แม้มั
Dm 
นไม่อาจเป็นจริง

 
ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อน
Bb 
เล่น
 
อย่าเล่นเกิน
Dm 
กว่านั้นได้ไหม
 
ถ้าฉันเ
C 
ล่นเกินเส้นไป 
 
เธอรับได้ไหม
 
ช่วยบอก
Bb 
ฉันสักที 
 
ว่
Dm 
าที่ฉันยืน
 
เธอ
C 
ยืนที่เดียวกันไหม

 
ถ้าเธอไม่เคยที่จะ
Bb 
รู้สึก
 
เหมือนที่
Dm 
ใจฉันรู้สึก
 
แค่เพื่อนเ
C 
ล่น 
 
ฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหว
 
จะได้พ
Bb 
ร้อมทำใจ 
 
 
Dm 
รอให้เธอบอก
 
ว่าเ
C 
ป็น 
 
เพื่อนกันเท่านั้น
 
หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น
 

INSTRU | Bb | Gm | Dm | Dm |

 
ได้แต่
Bb 
พยายามจะไม่คิด
 
อะ
Gm 
ไรที่ไม่ควรคิด
 
เว
Dm 
ลาที่เราใกล้ชิดมากไป
 
รู้ตัวอีกทีใน
Bb 
ใจมีแต่คำถาม
 
มาก
Dm 
มายเกินจะทนไหว
 
บอก
C 
ฉันทีจะได้ไหม

 
ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อน
Bb 
เล่น
 
อย่าเล่นเกิน
Dm 
กว่านั้นได้ไหม
 
ถ้าฉันเ
C 
ล่นเกินเส้นไป 
 
เธอรับได้ไหม
 
ช่วยบอก
Bb 
ฉันสักที 
 
ว่
Dm 
าที่ฉันยืน
 
เธอ
C 
ยืนที่เดียวกันไหม

 
ถ้าเธอไม่เคยที่จะ
Bb 
รู้สึก
 
เหมือนที่
Dm 
ใจฉันรู้สึก
 
แค่เพื่อนเ
C 
ล่น 
 
ฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหว
 
จะได้พ
Bb 
ร้อมทำใจ 
 
 
Dm 
รอให้เธอบอก
 
ว่าเ
C 
ป็นเพื่อนกันเท่านั้น
 
หยุดเล่นเกินเพื่อนเ
F 
ล่น..


หยุดคิดแบบนี้ หยุดคิดเลย..
รู้สึกดีทั้งที่เป็นแค่เพื่อนกัน
หยุดไว้แค่นี้ หยุดไว้เลย..
ได้โปรดเธออย่าเล่นเกินไปกว่านั้น

เล่นทักมาหาฉันเสมอแทบทุกคืนวัน
มากเกินกว่าเพื่อนควรจะเป็น
เล่นเป็นห่วงฉันแม้ในเรื่องที่ไม่สำคัญ
เธอชอบมาทำให้ฉัน เอ๊ะ ยังไง
ที่เล่นแบบนี้นั้นมันแปลว่าไง
ฉันยังสับสนและสงสัย
เป็นเพื่อนกัน ต้องเล่นแบบไหน

ได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิด
เวลาที่เราใกล้ชิด มากไป
รู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถาม
มากมายเกินจะทนไหว บอกฉันทีจะได้ไหม

ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่น
อย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหม
ถ้าฉันเล่นเกินเส้นไป เธอรับได้ไหม
ช่วยบอกฉันสักที ว่าที่ฉันยืน
เธอยืนที่เดียวกันไหม
หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น..

เอ่อ คือตอนนี้ เราเป็นแค่เพื่อนกัน
และฉันก็คิดอยากมีสิทธิ์มากกว่านั้น
(อ๋อ.. ได้เลย) งั้นเธอคือเพื่อนสนิทของฉัน

เพื่อนอะไรบอกฝันดีก่อนนอน
เพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกหอม
เริ่มไม่แน่ใจ เอาหน้ามาใกล้ตลอด
เวลาฉันต้องการใคร ก็เป็นเธอที่มากอด

ใจ.. เธอ คิดเหมือนกันหรือเปล่า
เจอแบบนี้ไป ฉันแอบเผลอ
ใจให้ไป แม้มันไม่อาจเป็นจริง

ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่น
อย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหม
ถ้าฉันเล่นเกินเส้นไป เธอรับได้ไหม
ช่วยบอกฉันสักที ว่าที่ฉันยืน
เธอยืนที่เดียวกันไหม

ถ้าเธอไม่เคยที่จะรู้สึก
เหมือนที่ใจฉันรู้สึก
แค่เพื่อนเล่น ฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหว
จะได้พร้อมทำใจ รอให้เธอบอก
ว่าเป็น เพื่อนกันเท่านั้น
หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น

( ดนตรี )

ได้แต่พยายามจะไม่คิด
อะไรที่ไม่ควรคิด
เวลาที่เราใกล้ชิดมากไป
รู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถาม
มากมายเกินจะทนไหว
บอกฉันทีจะได้ไหม

ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่น
อย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหม
ถ้าฉันเล่นเกินเส้นไป เธอรับได้ไหม
ช่วยบอกฉันสักที ว่าที่ฉันยืน
เธอยืนที่เดียวกันไหม

ถ้าเธอไม่เคยที่จะรู้สึก
เหมือนที่ใจฉันรู้สึก
แค่เพื่อนเล่น ฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหว
จะได้พร้อมทำใจ รอให้เธอบอก
ว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้น
หยุดเล่นเกินเพื่อนเล่น..

มิวสิควิดีโอเพลง เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน Tilly Birds feat. MILLI

เพลง เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน (คอร์ด)

ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend