คอร์ดเพลง แค่เมา – เนย นฤมล

  
Text   

คอร์ดเพลง : แค่เมา เนย นฤมล

คอร์ดเพลง แค่เมา - เนย นฤมล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เนย นฤมล : แค่เมา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แค่เมา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | Am | C | F | G | ( 4 Times )

Am 
  ฉันไม่อยากจะเ
C 
จอ
 
  ฉันไม่อยากจะ
F 
คุย 
 
คนที่ทำให้
G 
ฉันเสียใจ
Am 
  ไม่ต้องมากดไ
C 
ลค์
 
  ไม่ต้องมาคอมเ
F 
ม้น 
 
ให้ฉันรำค
G 
าญสายตา
Am 
  ฉันมีคนคุยแ
C 
ล้ว 
 
ฉันมีคนใหม่แ
F 
ล้ว
 
  ที่รักฉันม
G 
ากกว่าเ
F 
ธอ.. 
 
รู้
G 
ยัง

Am 
  ที่ฉันฟังแต่เพ
C 
ลงเจ็บๆ
F 
ซึ้งๆ
 
  ก็เพราะฉันคิด
G 
ถึงคนมาใหม่
Am 
  ไม่ได้มีเธอเ
C 
ลยในสมองของ
F 
ฉัน
 
  อย่าสำคัญตัว
G 
ผิดคิดใหม่
Am 
  ที่ฉันเปลี่ยนโปรไ
C 
ฟล์เป็นรูปสี
F 
ดำ
 
  ก็เพราะฉันอา
G 
ลัยห
F 
มา 
 
ที่มันต
E 
ายเมื่อวาน

Am 
  ฉันไม่ได้อก
C 
หัก 
 
ฉันไม่ได้เสีย
F 
ใจ
 
  ที่น้ำตามันไ
G 
หลก็แค่ฉันเมา
Am 
  ฉันไม่ได้เจ็บป
C 
วดฉันไม่ได้ใจเศ
F 
ร้า
 
  ที่ฉันดูเห
G 
งาๆ 
 
แค่ไม่มีเพื่อนดื่ม
Am 
  แค่คนไม่จริง
C 
ใจมันสำคัญตรงไ
F 
หน
 
  อยากไปไหนก็
G 
ไปไม่จำเป็นต้องลืม
Am 
  ฉันไม่ได้ผิดห
C 
วังฉันไม่ได้อะ
F 
ไร
 
  แค่อยากให้เมาให้ต
G 
าย 
 
ก็เลยต้องดื่ม

INSTRU | Am | C | F | G | ( 4 Times )

Am 
  ฉันไม่อยากจะเ
C 
จอ
 
  ฉันไม่อยากจะ
F 
คุย 
 
คนที่ทำให้
G 
ฉันเสียใจ
Am 
  ไม่ต้องมากดไ
C 
ลค์
 
  ไม่ต้องมาคอมเ
F 
ม้น 
 
ให้ฉันรำค
G 
าญสายตา
Am 
  ฉันมีคนคุยแ
C 
ล้ว 
 
ฉันมีคนใหม่แ
F 
ล้ว
 
  ที่รักฉันม
G 
ากกว่าเ
F 
ธอ.. 
 
รู้
G 
ยัง

Am 
  ที่ฉันฟังแต่เพ
C 
ลงเจ็บๆ
F 
ซึ้งๆ
 
  ก็เพราะฉันคิด
G 
ถึงคนมาใหม่
Am 
  ไม่ได้มีเธอเ
C 
ลยในสมองของ
F 
ฉัน
 
  อย่าสำคัญตัว
G 
ผิดคิดใหม่
Am 
  ที่ฉันเปลี่ยนโปรไ
C 
ฟล์เป็นรูปสี
F 
ดำ
 
  ก็เพราะฉันอา
G 
ลัยห
F 
มา 
 
ที่มันต
E 
ายเมื่อวาน

Am 
  ฉันไม่ได้อก
C 
หัก 
 
ฉันไม่ได้เสีย
F 
ใจ
 
  ที่น้ำตามันไ
G 
หลก็แค่ฉันเมา
Am 
  ฉันไม่ได้เจ็บป
C 
วดฉันไม่ได้ใจเศ
F 
ร้า
 
  ที่ฉันดูเห
G 
งาๆ 
 
แค่ไม่มีเพื่อนดื่ม
Am 
  แค่คนไม่จริง
C 
ใจมันสำคัญตรงไ
F 
หน
 
  อยากไปไหนก็
G 
ไปไม่จำเป็นต้องลืม
Am 
  ฉันไม่ได้ผิดห
C 
วังฉันไม่ได้อะ
F 
ไร
 
  แค่อยากให้เมาให้ต
G 
าย 
 
ก็เลยต้องดื่ม

INSTRU | Am | C | F | G | ( 4 Times )

Am 
  ฉันไม่ได้อก
C 
หัก 
 
ฉันไม่ได้เสีย
F 
ใจ
 
  ที่น้ำตามันไ
G 
หลก็แค่ฉันเมา
Am 
  ฉันไม่ได้เจ็บป
C 
วดฉันไม่ได้ใจเศ
F 
ร้า
 
  ที่ฉันดูเห
G 
งาๆ 
 
แค่ไม่มีเพื่อนดื่ม
Am 
  แค่คนไม่จริง
C 
ใจมันสำคัญตรงไ
F 
หน
 
  อยากไปไหนก็
G 
ไปไม่จำเป็นต้องลืม
Am 
  ฉันไม่ได้ผิดห
C 
วังฉันไม่ได้อะ
F 
ไร
 
  แค่อยากให้เมาให้ต
G 
าย.. 
 
ก็เลยต้องดื่ม

OUTRO | Am | C | F | G | ( 4 Times )
OUTRO | Am | C | F G | G |


ฉันไม่อยากจะเจอ ฉันไม่อยากจะคุย
คนที่ทำให้ฉันเสียใจ
ไม่ต้องมากดไลค์ ไม่ต้องมาคอมเม้น
ให้ฉันรำคาญสายตา
ฉันมีคนคุยแล้ว ฉันมีคนใหม่แล้ว
ที่รักฉันมากกว่าเธอ.. รู้ยัง

ที่ฉันฟังแต่เพลงเจ็บๆซึ้งๆ
ก็เพราะฉันคิดถึงคนมาใหม่
ไม่ได้มีเธอเลยในสมองของฉัน
อย่าสำคัญตัวผิดคิดใหม่
ที่ฉันเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปสีดำ
ก็เพราะฉันอาลัยหมา ที่มันตายเมื่อวาน

ฉันไม่ได้อกหัก ฉันไม่ได้เสียใจ
ที่น้ำตามันไหลก็แค่ฉันเมา
ฉันไม่ได้เจ็บปวดฉันไม่ได้ใจเศร้า
ที่ฉันดูเหงาๆ แค่ไม่มีเพื่อนดื่ม
แค่คนไม่จริงใจมันสำคัญตรงไหน
อยากไปไหนก็ไปไม่จำเป็นต้องลืม
ฉันไม่ได้ผิดหวังฉันไม่ได้อะไร
แค่อยากให้เมาให้ตาย ก็เลยต้องดื่ม

( ดนตรี )

ฉันไม่อยากจะเจอ ฉันไม่อยากจะคุย
คนที่ทำให้ฉันเสียใจ
ไม่ต้องมากดไลค์ ไม่ต้องมาคอมเม้น
ให้ฉันรำคาญสายตา
ฉันมีคนคุยแล้ว ฉันมีคนใหม่แล้ว
ที่รักฉันมากกว่าเธอ.. รู้ยัง

ที่ฉันฟังแต่เพลงเจ็บๆซึ้งๆ
ก็เพราะฉันคิดถึงคนมาใหม่
ไม่ได้มีเธอเลยในสมองของฉัน
อย่าสำคัญตัวผิดคิดใหม่
ที่ฉันเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปสีดำ
ก็เพราะฉันอาลัยหมา ที่มันตายเมื่อวาน

ฉันไม่ได้อกหัก ฉันไม่ได้เสียใจ
ที่น้ำตามันไหลก็แค่ฉันเมา
ฉันไม่ได้เจ็บปวดฉันไม่ได้ใจเศร้า
ที่ฉันดูเหงาๆ แค่ไม่มีเพื่อนดื่ม
แค่คนไม่จริงใจมันสำคัญตรงไหน
อยากไปไหนก็ไปไม่จำเป็นต้องลืม
ฉันไม่ได้ผิดหวังฉันไม่ได้อะไร
แค่อยากให้เมาให้ตาย ก็เลยต้องดื่ม

( ดนตรี )

ฉันไม่ได้อกหัก ฉันไม่ได้เสียใจ
ที่น้ำตามันไหลก็แค่ฉันเมา
ฉันไม่ได้เจ็บปวดฉันไม่ได้ใจเศร้า
ที่ฉันดูเหงาๆ แค่ไม่มีเพื่อนดื่ม
แค่คนไม่จริงใจมันสำคัญตรงไหน
อยากไปไหนก็ไปไม่จำเป็นต้องลืม
ฉันไม่ได้ผิดหวังฉันไม่ได้อะไร
แค่อยากให้เมาให้ตาย ก็เลยต้องดื่ม


รูปภาพคอร์ด แค่เมา – เนย นฤมล

คอร์ดเพลง แค่เมา - เนย นฤมล

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แค่เมา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง DJ JAIDAH
ติดต่องานจ้างงานแสดง : 0635591464
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend