หน้าแรก » เนย นฤมล » คอร์ดเพลง แค่เมา – เนย นฤมล

คอร์ดเพลง แค่เมา – เนย นฤมล

คอร์ดเพลง : แค่เมา เนย นฤมล

คอร์ดเพลง แค่เมา - เนย นฤมล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เนย นฤมล : แค่เมา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แค่เมา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | Am | C | F | G | ( 4 Times )

Am 
  ฉันไม่อยากจะเ
จอ
 
  ฉันไม่อยากจะ
คุย 
 
คนที่ทำให้
ฉันเสียใจ
Am 
  ไม่ต้องมากดไ
ลค์
 
  ไม่ต้องมาคอมเ
ม้น 
 
ให้ฉันรำค
าญสายตา
Am 
  ฉันมีคนคุยแ
ล้ว 
 
ฉันมีคนใหม่แ
ล้ว
 
  ที่รักฉันม
ากกว่าเ
ธอ.. 
 
รู้
ยัง

Am 
  ที่ฉันฟังแต่เพ
ลงเจ็บๆ
ซึ้งๆ
 
  ก็เพราะฉันคิด
ถึงคนมาใหม่
Am 
  ไม่ได้มีเธอเ
ลยในสมองของ
ฉัน
 
  อย่าสำคัญตัว
ผิดคิดใหม่
Am 
  ที่ฉันเปลี่ยนโปรไ
ฟล์เป็นรูปสี
ดำ
 
  ก็เพราะฉันอา
ลัยห
มา 
 
ที่มันต
ายเมื่อวาน

Am 
  ฉันไม่ได้อก
หัก 
 
ฉันไม่ได้เสีย
ใจ
 
  ที่น้ำตามันไ
หลก็แค่ฉันเมา
Am 
  ฉันไม่ได้เจ็บป
วดฉันไม่ได้ใจเศ
ร้า
 
  ที่ฉันดูเห
งาๆ 
 
แค่ไม่มีเพื่อนดื่ม
Am 
  แค่คนไม่จริง
ใจมันสำคัญตรงไ
หน
 
  อยากไปไหนก็
ไปไม่จำเป็นต้องลืม
Am 
  ฉันไม่ได้ผิดห
วังฉันไม่ได้อะ
ไร
 
  แค่อยากให้เมาให้ต
าย 
 
ก็เลยต้องดื่ม

INSTRU | Am | C | F | G | ( 4 Times )

Am 
  ฉันไม่อยากจะเ
จอ
 
  ฉันไม่อยากจะ
คุย 
 
คนที่ทำให้
ฉันเสียใจ
Am 
  ไม่ต้องมากดไ
ลค์
 
  ไม่ต้องมาคอมเ
ม้น 
 
ให้ฉันรำค
าญสายตา
Am 
  ฉันมีคนคุยแ
ล้ว 
 
ฉันมีคนใหม่แ
ล้ว
 
  ที่รักฉันม
ากกว่าเ
ธอ.. 
 
รู้
ยัง

Am 
  ที่ฉันฟังแต่เพ
ลงเจ็บๆ
ซึ้งๆ
 
  ก็เพราะฉันคิด
ถึงคนมาใหม่
Am 
  ไม่ได้มีเธอเ
ลยในสมองของ
ฉัน
 
  อย่าสำคัญตัว
ผิดคิดใหม่
Am 
  ที่ฉันเปลี่ยนโปรไ
ฟล์เป็นรูปสี
ดำ
 
  ก็เพราะฉันอา
ลัยห
มา 
 
ที่มันต
ายเมื่อวาน

Am 
  ฉันไม่ได้อก
หัก 
 
ฉันไม่ได้เสีย
ใจ
 
  ที่น้ำตามันไ
หลก็แค่ฉันเมา
Am 
  ฉันไม่ได้เจ็บป
วดฉันไม่ได้ใจเศ
ร้า
 
  ที่ฉันดูเห
งาๆ 
 
แค่ไม่มีเพื่อนดื่ม
Am 
  แค่คนไม่จริง
ใจมันสำคัญตรงไ
หน
 
  อยากไปไหนก็
ไปไม่จำเป็นต้องลืม
Am 
  ฉันไม่ได้ผิดห
วังฉันไม่ได้อะ
ไร
 
  แค่อยากให้เมาให้ต
าย 
 
ก็เลยต้องดื่ม

INSTRU | Am | C | F | G | ( 4 Times )

Am 
  ฉันไม่ได้อก
หัก 
 
ฉันไม่ได้เสีย
ใจ
 
  ที่น้ำตามันไ
หลก็แค่ฉันเมา
Am 
  ฉันไม่ได้เจ็บป
วดฉันไม่ได้ใจเศ
ร้า
 
  ที่ฉันดูเห
งาๆ 
 
แค่ไม่มีเพื่อนดื่ม
Am 
  แค่คนไม่จริง
ใจมันสำคัญตรงไ
หน
 
  อยากไปไหนก็
ไปไม่จำเป็นต้องลืม
Am 
  ฉันไม่ได้ผิดห
วังฉันไม่ได้อะ
ไร
 
  แค่อยากให้เมาให้ต
าย.. 
 
ก็เลยต้องดื่ม

OUTRO | Am | C | F | G | ( 4 Times )
OUTRO | Am | C | F G | G |


ฉันไม่อยากจะเจอ ฉันไม่อยากจะคุย
คนที่ทำให้ฉันเสียใจ
ไม่ต้องมากดไลค์ ไม่ต้องมาคอมเม้น
ให้ฉันรำคาญสายตา
ฉันมีคนคุยแล้ว ฉันมีคนใหม่แล้ว
ที่รักฉันมากกว่าเธอ.. รู้ยัง

ที่ฉันฟังแต่เพลงเจ็บๆซึ้งๆ
ก็เพราะฉันคิดถึงคนมาใหม่
ไม่ได้มีเธอเลยในสมองของฉัน
อย่าสำคัญตัวผิดคิดใหม่
ที่ฉันเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปสีดำ
ก็เพราะฉันอาลัยหมา ที่มันตายเมื่อวาน

ฉันไม่ได้อกหัก ฉันไม่ได้เสียใจ
ที่น้ำตามันไหลก็แค่ฉันเมา
ฉันไม่ได้เจ็บปวดฉันไม่ได้ใจเศร้า
ที่ฉันดูเหงาๆ แค่ไม่มีเพื่อนดื่ม
แค่คนไม่จริงใจมันสำคัญตรงไหน
อยากไปไหนก็ไปไม่จำเป็นต้องลืม
ฉันไม่ได้ผิดหวังฉันไม่ได้อะไร
แค่อยากให้เมาให้ตาย ก็เลยต้องดื่ม

( ดนตรี )

ฉันไม่อยากจะเจอ ฉันไม่อยากจะคุย
คนที่ทำให้ฉันเสียใจ
ไม่ต้องมากดไลค์ ไม่ต้องมาคอมเม้น
ให้ฉันรำคาญสายตา
ฉันมีคนคุยแล้ว ฉันมีคนใหม่แล้ว
ที่รักฉันมากกว่าเธอ.. รู้ยัง

ที่ฉันฟังแต่เพลงเจ็บๆซึ้งๆ
ก็เพราะฉันคิดถึงคนมาใหม่
ไม่ได้มีเธอเลยในสมองของฉัน
อย่าสำคัญตัวผิดคิดใหม่
ที่ฉันเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปสีดำ
ก็เพราะฉันอาลัยหมา ที่มันตายเมื่อวาน

ฉันไม่ได้อกหัก ฉันไม่ได้เสียใจ
ที่น้ำตามันไหลก็แค่ฉันเมา
ฉันไม่ได้เจ็บปวดฉันไม่ได้ใจเศร้า
ที่ฉันดูเหงาๆ แค่ไม่มีเพื่อนดื่ม
แค่คนไม่จริงใจมันสำคัญตรงไหน
อยากไปไหนก็ไปไม่จำเป็นต้องลืม
ฉันไม่ได้ผิดหวังฉันไม่ได้อะไร
แค่อยากให้เมาให้ตาย ก็เลยต้องดื่ม

( ดนตรี )

ฉันไม่ได้อกหัก ฉันไม่ได้เสียใจ
ที่น้ำตามันไหลก็แค่ฉันเมา
ฉันไม่ได้เจ็บปวดฉันไม่ได้ใจเศร้า
ที่ฉันดูเหงาๆ แค่ไม่มีเพื่อนดื่ม
แค่คนไม่จริงใจมันสำคัญตรงไหน
อยากไปไหนก็ไปไม่จำเป็นต้องลืม
ฉันไม่ได้ผิดหวังฉันไม่ได้อะไร
แค่อยากให้เมาให้ตาย ก็เลยต้องดื่ม


รูปภาพคอร์ด แค่เมา – เนย นฤมล

คอร์ดเพลง แค่เมา - เนย นฤมล

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แค่เมา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง DJ JAIDAH
ติดต่องานจ้างงานแสดง : 0635591464
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :